Logo ar adeilad y Senedd gyda wal o lechi

Logo ar adeilad y Senedd gyda wal o lechi

Y Senedd a Datganoli yng Nghymru: Llyfryddiaeth

Cyhoeddwyd 25/11/2020   |   Diweddarwyd Ddiwethaf 17/01/2023   |   Amser darllen munudau

Ers y refferendwm ar ddatganoli ym 1997, mae academyddion, sylwebyddion gwleidyddol, gwleidyddion a newyddiadurwyr o Gymru a thu hwnt wedi ysgrifennu am wahanol agweddau ar y broses ddatganoli yng Nghymru. Maent wedi cyhoeddi nifer o lyfrau, erthyglau ac astudiaethau pwysig yn cynnig sawl barn ar ddatblygiad y Senedd ac ar ddatganoli yng Nghymru. Mae'r llyfryddiaeth yma yn casglu rhai o'r gweithiau pwysicaf yma at eu gilydd er mwyn ceisio cynnig darlun cytbwys o fywyd Senedd Cymru a datganoli yng Ngymru hyd yn hyn.

Rhannwyd yn nifer o adrannau sydd yn delio â gwahanol agweddau ar ddatblygiad datganoli a'r Senedd, gyda'r teitlau wedi eu rhannu yn nhrefn yr wyddor fesul awdur o fewn y pynciau hynny. Caiff ei ddiweddaru'n gyson, gydag eitemau newydd yn cael eu ychwanegu fel y maent yn dod i'n sylw neu'n cael eu cyhoeddi. Ceir adran hefyd yn amlinellu'r ychwanegiadau i'r rhestr yn ystod y tri mis diwethaf.

Mae fersiwn PDF o'r llyfryddiaeth ar gael i chi ei lawrlwytho.

 

Ychwanegiadau diweddar

Ychwanegwyd y canlynol yn ystod y tri mis diwethaf

 

Cefndir Datganoli

Mae'r mater o reolaeth cartref yng Nghymru yn mynd yn ôl mwy na chanrif at dyddiau pan bu'r David Lloyd George ifanc yn ymgyrchu fel rhan o fudiad Cymru Fydd. Mae'r rhestr cyhoeddiadau isod yn olrhain y cynnydd tuag at ddatganoli o'r bedwaredd ganrif ar bymtheg hyd 1997

 • Davies, Gwilym Prys, (2008) Cynhaeaf hanner canrif: gwleidyddiaeth Gymreig 1945-2005. Llandysul: Gomer.
 • Deacon, Russell Martin, (2002) The governance of Wales: the Welsh Office and the Policy Process 1964-99. Cardiff: Welsh Academic Press.
 • Democracy and devolution: proposals for Scotland and Wales 1974 Cm 5732
 • Devolution: financing the devolved services 1977 Cm 6890
 • Edwards, A. and Tanner, D. (2006) Defining or dividing the nation? Opinion polls, Welsh identity and devolution, 1966-1979. Contemporary Wales, 18, p54-71.
 • Evans, John G., (2006) Devolution in Wales: claims and responses 1937-1979. Cardiff: University of Wales Press.
 • Evans, John Gilbert (2019) Labour and devolution in Wales. Tal-y-bont: Y Lolfa.
 • Foulkes D., Jones, J.B. and Wilford, R.A., (1983) The Welsh veto: the Wales Act 1978 and the referendum. Cardiff: University of Wales Press.
 • Gooberman, Leon (2017) From depression to devolution: economy and government in Wales, 1934-2006. Cardiff: University of Wales Press.
 • Information Commissioner's Office, (2010) Report to Parliament: Freedom of Information 2000: ministerial veto on disclosure of the minutes of the Cabinet Sub-Committee on Devolution in Scotland, Wales and the regions. London: TSO.
 • Jones, Barry & Balsom, Dennis (eds.), (2000) The road to the National Assembly for Wales. Cardiff: University of Wales Press.
 • Jones, Gwynoro & Gibbard, Alun (2021) Whose Wales? The battle for Welsh Devolution and Nationhood: 1880 to 2020
 • King, Richard (2022) Brittle with relics: a history of Wales, 1962-97. London: Faber and Faber.
 • Morgan, Kenneth O., (2014) Revolution to devolution: reflections on Welsh democracy. Cardiff: University of Wales Press.
 • Morgan, Kenneth O., (1980) Wales in British Politics 1868-1922. 3rd ed.
 • Morgan, Kenneth O. (1980) Wales: a nation again. Oxford: Oxford University Press.
 • MacKay, R. Ross, (1997) The economic impact of a Welsh Assembly. Cardiff: Institute of Welsh Affairs.
 • Parliament for Wales Campaign, (1997) Power to the people of Wales: Government of Wales Bill 1997. Cardiff: Parliament for Wales Campaign.
 • Osmond, J., (1992) The democratic challenge. Llandysul: Gomer.
 • Osmond, J. (1994) A Parliament for Wales. Llandysul: Gomer.
 • Osmond, J. (2007) Building the nation: creating internal political solidarity: the 1979, 1997 and 2011 referendums in Wales. (Discussion Papers) Cardiff: Institute of Welsh Affairs.
 • Osmond, J., Aughey, A and Bort, B. (2011) Unique paths to devolution: Wales, Scotland and Northern Ireland. Cardiff: Institute of Welsh Affairs.
 • Our changing democacy: devolution to Scotland and Wales 1975 Cm 6348
 • Philip, A.B., (1975) The Welsh question: nationalism in Welsh politics 1945-1970. Cardiff: University of Wales Press.
 • Rowlands, T. (2004) Whitehall's last stand: the establishment of the Welsh Office, 1964, Contemporary Wales 16, p39-52
 • Tanner, D. (2006) Richard Crossman, Harold Wilson and devolution, 1966-70: the making of government policy, Twentieth Century British History, 17 (4), p545-578
 • University College London Constitution Unit, (1996) An Assembly for Wales. London: UCL.

 

'Llais dros Gymru' a Refferendwm 1997 

Wedi eu llwyddiant yn etholiad cyffredinol 1997, cyhoeddwyd y Papur Gwyn 'Llais i Gymru' gan Lywodraeth y DU a amlinellodd gynlluniau am Gynulliad Cenedlaethol i Gymru. Cynhaliwyd refferendwm ym mis Medi 1997. Mae'r cyhoeddiadau isod yn cynnig dadansoddiad o ymgyrch a chanlyniad y refferendwm

 • Andrews, Leighton, (1999) Wales says yes: the inside story of the 'Yes for Wales' referendum campaign. Cardiff: Seren.
 • Denver, D. (2002) Voting in the 1997 Scottish and Welsh devolution referendums: information, interests and opinions, European Journal of Political Research, 41, p827-844
 • Evans, Adam (2021) 'There will be no shortage of ministers taking part in the Scottish referendum campaign. The same is not true in Wales': New Labour, old struggles and the advent of Welsh devolution. Cardiff: Cardiff University.
 • Government of Wales Act 1998 (chapter 38)
 • Grwp Ymgynghorol y Cynulliad Cenedlaethol (1998) Cynulliad Cenedlaethol Cymru: dweud eich dweud ynghylch sut y bydd yn gweithio. Caerdydd: Uned Datganoli'r Swyddfa Gymreig
 • Llais dros Gymru: cynigion y Llywodraeth ar gyfer Cynulliad i Gymru 1997 Cm 3718
 • McAllister, Laura (1998) The Welsh devolution referendum: definitely maybe?, Parliamentary Affairs 2
 • McAllister, Laura (1999) The road to Cardiff Bay: the process of establishing the National Assembly for Wales, Parliamentary Affairs, 52. p634-648
 • National Assembly for Wales, (1999) Preparing for the Assembly: a management strategy. Cardiff: NAfW.
 • Referendums (Scotland and Wales) Act 1997 (chapter 61)
 • Swyddfa Gymreig, (1998) Cynulliad Cenedlaethol Cymru: cofnodi'r trafodion: papur ymgynghori gan y Swyddfa Gymreig. Caerdydd: Swyddfa Gymreig.

 

Dyddiau cynnar y Cynulliad

Wedi i'r Refferedwm gymeradwyo datganoli i Gymru mewn egwyddor, cychwynnodd Deddf Llywodraeth Cymru ar ei thaith drwy senedd y DU. Gwnaethpwyd neiwdiadau i'r cynigion gwreiddiol a bu dyddiau cynnar y Cynulliad yn wedi iddo cael ei greu ym Mai 1999 yn gyfnod o gyfanheddu i'r sefydliad. Adroddir hanes genedigaeth a dyddiau cynnar y Cynulliad yn y cyhoeddiadau isod

 • Chaney, P., MacKay, F. and McAllister, L., (2007) Women, politics and constitutional change: the first years of the National Assembly for Wales. Cardiff: University of Wales Press.
 • Cynulliad Cenedlaethol Cymru (2002) Adolygu gweithdrefn y Cynulliad: adroddiad terfynol. Caerdydd: Cynulliad Cenedlaethol.
 • Davies, Jocelyn (2019) Early days. Welsh Agenda, 63, autumn/winter 2019, p12-16.
 • Elis-Thomas, Dafydd, (2000) Cyfansoddiad newydd i Gymru?. Caerdydd: Canolfan Llywodraethiant Cymru.
 • Gooberman, Leon (2017) From depression to devolution: economy and government in Wales, 1934-2006. Cardiff: University of Wales Press.
 • Government of Wales Act 1998 (chapter 38)
 • Institute of Welsh Affairs, (2003) Birth of Welsh Democracy: the first term of the National Assembly for Wales. Cardiff: IWA.
 • Jones, Barry & Balsom, Dennis (eds.), (2000) The road to the National Assembly for Wales. Cardiff: University of Wales Press.
 • Morgan, Kevin & Mungham, Geoff, (2000) Redesigning democracy: the making of the Welsh Assembly. Bridgend: Seren.
 • Morgan, Rhodri (2017) Rhodri: a political life in Wales and Westminster. Cardiff: University of Wales Press.
 • National Assembly for Wales (Transfer of Functions) Order 1999. London: TSO.
 • Osmond, John, (1999) Adrift but afloat: the civil service and the National Assembly. Cardiff: IWA.
 • Osmond, J. (2002) Dragon debates its future: monitoring the National Assembly for Wales December 2002 to March 2003. Cardiff: IWA
 • Osmond, J. (2002) A bilingual Wales: monitoring the National Assembly for Wales June to August 2002. Cardiff: IWA.
 • Osmond, J. (2002) Engaging with Europe: monitoring the National Assembly for Wales March to June 2002. Cardiff: IWA.
 • Osmond, J. (2002) Education policy breaks loose: monitoring the National Assembly for Wales December 2001 to March 2002. Cardiff: IWA.
 • Osmond, J. (2001) Coalition creaks over health: monitoring the National Assembly for Wales September to December 2001. Cardiff: IWA.
 • Osmond, J. (2001) A period of destabilisation: monitoring the National Assembly for Wales May to August 2001. Cardiff: IWA.
 • Osmond, J. (2001) Farming crisis consolidates the Assembly's role: monitoring the National Assembly for Wales March to May 2001. Cardiff: IWA.
 • Osmond, J. (2001) The economy takes centre stage: monitoring the National Assembly for Wales December 2000 to March 2001. Cardiff: IWA.
 • Osmond, J. (2000) Coalition politics come to Wales: monitoring the National Assembly for Wales September to December 2000. Cardiff: IWA.
 • Osmond, J. (2000) Devolution looks ahead: monitoring the National Assembly for Wales May to August 2000. Cardiff: IWA.
 • Osmond, J. (2000) Devolution in transition: monitoring the National Assembly for Wales February to May 2000. Cardiff: IWA.
 • Osmond, J. (2000) Devolution relaunched: monitoring the National Assembly for Wales December 1999 to March 2000. Cardiff: IWA
 • Osmond, J. (1999) Devolution: a dynamic settled process? monitoring the National Assembly July to December 1999. Cardiff: IWA
 • Thomas, A. & Laffin, M. (2001) 'Wales' first constitutional crisis: the Alun Michael resignation', Public Policy and Management, 16, 1 (Spring), p18-31
 • Welsh Office, (1998-99) National Assembly for Wales: technical guide to the transfer of functions order: parts 1 to 4. Cardiff: Welsh Office.
 • Uned Ddatganoli'r Swyddfa Gymreig, (1999) Gwneud y gwahaniaeth i Gymru: arweiniad i bwerau Cynulliad Cenedlaethol Cymru. Caerdydd: Y Swyddfa Gymreig.
Comisiwn Richard, 'Trefn Llywodraethu Gwell' a Deddf Llywodraeth Cymru 2006

Yn dilyn adroddiad yr adolygiad o weithdrefnau'r Cynulliad yn 2002, sefydlwyd Comisiwn Richard er mwyn edrych ar bwerau a threfn etholiadol y Cynulliad. Arweiniodd hwn at bapur gwyn 'Trefn Llywodraethu Gwell i Gymru' a phwerau deddfwriaethol yn Neddf Llywodraeth Cymru 2006

 • Comisiwn Richard (2004) Adroddiad Comisiwn Richard: y comisiwn ar bwerau a threfniadau etholiadol Cynulliad Cenedlaethol Cymru. Caerdydd: TSO
 • Cox, John (2005) Better governance for Wales, Planet, 173, p91-93.
 • David, R. & Morris, N. (2007) Thoughts turn to new powers: monitoring the National Assembly for Wales January-April 2007. Cardiff: IWA.
 • David, R. & Morris, N. (2006) Parties prepare for battle: monitoring the National Assembly for Wales August-December 2006. Cardiff: IWA.
 • David, R. (2006) New powers - new beginning? monitoring the National Assembly for Wales May-July 2006. Cardiff: IWA.
 • David, R. (2006) Restructuring devolution: monitoring the National Assembly for Wales January-April 2006. Cardiff: IWA.
 • David, R. (2005) Consensus politics born of convenience: monitoring the National Assembly for Wales September-December 2005. Cardiff: IWA.
 • David, R. (2005) Minority government by selective co-operation: monitoring the National Assembly for Wales May-July 2005. Cardiff: IWA.
 • Economic and Social Research Council, (2014) The report of the Richard Commission: an evaluation. Cardiff: ESRC.
 • Elis-Thomas, Dafydd (2006) Second constitution, Agenda, summer 2006, p16-18.
 • Elis-Thomas, Dafydd (2005) From body corporate to parliamentary service, Wales Journal of Law and Policy (4) 1, p7-16
 • Government of Wales Act 2006 (Chapter 32)
 • House of Commons Library (2005) Better Governance for Wales: the White Paper: Standard Note. London: House of Commons Library.
 • House of Commons Welsh Affairs Committee (2005) Government White Paper: Better governance for Wales: first report of session 2005-06. London: TSO.
 • Institute of Welsh Affairs, (2005) Welsh politics comes of age: response to the Richard Commission. Cardiff: IWA.
 • Institute of Welsh Affairs, (2007) Devolution, a decade on: IWA response to the House of Commons Constitutional Affairs Committee call for evidence. Cardiff: IWA.
 • Institute of Welsh Affairs, (2008) Unpacking the progressive consensus. Cardiff: IWA.
 • Jeffrey, C. (2004) The report of the Richard Commission: an evaluation (Devolution Briefings no. 12) Birmingham: ESRC.
 • Jones, Richard Wyn (2004) Ryff geid Comisiwn Richard, Barn, 494, p11-13.
 • Jones, Richard Wyn (2005) Senedd i Gymru, Barn, 512, p8-13.
 • Jones, R.W. & Scully, R. (gol.) Wales devolution monitoring report: September 2006. London: UCL.
 • Jones, R.W. & Scully, R. (gol.) Wales devolution monitoring report: May 2006. London: UCL.
 • Jones, R.W. & Scully, R. (gol.) Wales devolution monitoring report: January 2006. London: UCL.
 • Laffin, M., Thomas, A & Thomas, I. (2003) Future options: an assessment of the powers of the National Assembly for Wales. Pontypridd: University of Glamorgan.
 • Mathias, G. (2008) Referendum rules, Agenda, summer 2008, p12-14.
 • McAllister, Laura (2005) Proving the potential of independent commissions: a critical review of the Richard Commission on the powers and electoral arrangements of the National Assembly for Wales, Public Administration, 83 (2), p493-512.
 • McAllister, Laura (2005) The value of independent commissions: an insider's perspective on the Richard Commission, Parliamentary Affairs, 58 (1), p38-52.
 • McAllister, Laura (2004) The Richard Commission: Wales's alternative constitutional convention? Contemporary Wales, 17, p128-139.
 • McAllister, Laura & Stirbu, Diana (2008) Influence, impact and legacy: assessing the Richard Commission's contribution to Wales's evolving constitution, Representation, 44 (3) p.209-224.
 • Osmond, J. (2005) Labour's majority in doubt: monitoring the National Assembly for Wales December 2004-April 2005. Cardiff: IWA.
 • Osmond, J. (2004) Quango cull falters but continues: monitoring the National Assembly for Wales October-December 2004. Cardiff: IWA.
 • Osmond, J. (2004) Richard Commission sets agenda: monitoring the National Assembly for Wales March-June 2004. Cardiff: IWA.
 • Osmond, J. (2004) End of the corporate body: monitoring the National Assembly for Wales December 2003-March 2004. Cardiff: IWA.
 • Osmond, J. (2003) Wales is waiting: monitoring the National Assembly for Wales September-December 2003. Cardiff: IWA.
 • Osmond, J. (2003) Wales unplugged: monitoring the National Assembly for Wales June-August 2003. Cardiff: IWA. 
 • Osmond, J. (2003) Welsh Labour takes control: monitoring the National Assembly for Wales March-June 2003. Cardiff: IWA  
 • Pwyllgor Cynulliad Cenedlaethol Cymru ar y Papur Gwyn, Trefn Lywodraethu Gwell i Gymru (2004) Adroddiad ar y Papur Gwyn, Trefn Lywodraethu Gwell i Gymru. Caerdydd: Cynulliad Cenedlaethol Cymru.
 • Pwyllgor Cynulliad Cenedlaethol Cymru ar Fil Llywodraeth Cymru (2006) Adroddiad ar Fesur Llywodraeth Cymru. Caerdydd: Cynulliad Cenedlaethol Cymru.
 • Rawlings, R., (2004) Say not the struggle naught availeth: the Richard Commission and after (Centre for Welsh Legal Affairs Fifth Annual Lecture). Aberystwyth: Centre for Welsh Legal Affairs.
 • Trefn Lywodraethu Gwell i Gymru 2005 Cm 6582
 • Trench, Alan (2005) Better governance for Wales: an analysis of the White Paper on devolution for Wales. London: UCL Constitution Unit.

 

Confensiwn Cymru Gyfan a Refferendwm pwerau 2011

Sefydlwyd Confensiwn Cymru Gyfan i edrych ar ymestyn pwerau deddfu'r Cynulliad. Mae'r cyhoeddiadau isod yn edrych ar waith y Confensiwn yn arwain at y Refferendwm ar ymestyn pwerau'r Cynulliad ym Mawrth 2011

 • Bowers, Paul (2010) Standard note: referendum in Wales: draft orders. London: House of Commons Library.
 • Bowers, Paul (2010) Standard note: referendum for Wales: extending the scope of Assembly powers. London: House of Commons Library
 • Bowers, Paul (2011) Standard note: referendum in Wales. London: House of Commons Library.
 • Confensiwn Cymru Gyfan (2009) Adroddiad Confensiwn Cymru Gyfan. Caerdydd: Confensiwn Cymru Gyfan.
 • David, Wayne (2011) Why the case for a 'yes' vote is unanswerable. Bevan Foundation Review, 16, p4-5.
 • Electoral Commission (2010) Referendum on law-making powers of the National Assembly for Wales: report of the view of the Electoral Commission on the proposed referendum question. Cardiff: Electoral Commission.
 • Electoral Commission (2011) Report on the Referendum on law-making powers of the National Assembly for Wales: 3 March 2011. Cardiff: Electoral Commission.
 • Harvey, Malcolm (2011) How to lose a referendum in seven ways: thoughts on the upcoming Welsh powers referendum. Regional and Federal Studies, 21 (1), p91.
 • House of Commons Welsh Affairs Select Committee (2010) The proposed amendment of Schedule 7 to the Government of Wales Act 2006: second report of session 2010-11. London: TSO.
 • House of Commons Library (2011) Political developments in Wales to June 2011. London: House of Commons Library.
 • Jennings, Martin (2011) Canlyniadau refferendwm Cynulliad Cenedlaethol Cymru 2011. Caerdydd: Gwasanaeth Ymchwil Cynulliad Cenedlaethol Cymru.
 • Jones, Richard Wyn, (2007) Craffu ar y confensiwn, Barn, 539-540, p12-14.
 • Jones, Richard Wyn, (2008) Ymlaen at y refferendwm, Barn, Rhagfyr 2008, p14-16.
 • Jones, R.W. & Scully, R. (gol.) (2009) Wales devolution monitoring report: May 2009. London: UCL.
 • Jones, R.W. & Scully, R. (gol.) (2009) Wales devolution monitoring report: January 2009. London: UCL.
 • Jones, R.W. & Scully, R. (gol.) (2008) Wales devolution monitoring report: September 2008. London: UCL.
 • Jones, R.W. & Scully, R. (gol.) (2008) Wales devolution monitoring report: May 2008. London: UCL.
 • Jones, R.W. & Scully, R. (gol.) (2008) Wales devolution monitoring report: January 2008. London: UCL.
 • Jones, R.W. & Scully, R. (gol.) (2007) Wales devolution monitoring report: September 2007. London: UCL.
 • Jones, R.W. & Scully, R. (gol.) (2007) Wales devolution monitoring report: April 2007. London: UCL.
 • Jones, R.W. & Scully, R. (gol.) (2007) Wales devolution monitoring report: January 2007. London: UCL.
 • Jones, R.W. & Scully, R. (gol.) (2006) Wales devolution monitoring report: September 2006. London: UCL.
 • Jones, R.W. & Scully, R. (gol.) (2006) Wales devolution monitoring report: May 2006. London: UCL.
 • Jones, R.W. & Scully, R. (gol.) (2006) Wales devolution monitoring report: January 2006. London: UCL.
 • Osmond, John (2011) Accelerating history: the 1979, 1997 and 2010 referendums in Wales. Cardiff: Institute of Welsh Affairs.
 • Roberts, Owain & Thomas, Alys (2010) Camau yn arwain at refferendwm ar fwy o bwerau: gwybodaeth ddiweddaraf. Caerdydd: Gwasanaeth Ymchwil yr Aelodau Cynulliad Cenedlaethol Cymru.
 • Roberts, Owain & Nicholson, Siân (2011) Crynodeb o Fesurau'r Cynulliad a Basiwyd. Caerdydd: Gwasanaeth Ymchwil yr Aelodau Cynulliad Cenedlaethol Cymru.
 • Roberts, Owain & Nicholson, Siân (2011) Refferendwm Cynulliad Cenedlaethol Cymru 2011. Caerdydd: Gwasanaeth Ymchwil yr Aelodau Cynulliad Cenedlaethol Cymru.
 • Roberts, Owain (2011) Pwerau Deddfwriaethol Cynulliad Cenedlaethol Cymru. Caerdydd: Gwasanaeth Ymchwil yr Aelodau Cynulliad Cenedlaethol Cymru.
 • Stafford, Ian (2011) Devolution in Wales and the 2011 referendum. Scottish Affairs, 77, autumn 2011, p28.
 • Stirbu, Diana & McAllister, Laura (2011) An exercise in democratic deliberation: the All-Wales Convention's contribution to constitutional change. Contemporary Wales, 24 (1) winter 2011, p64-85.
 • Wyn Jones, Richard & Scully, Roger (2012) Wales says yes: devolution and the 2011 Welsh referendum. Cardiff: University of Wales Press.

 

Comisiwn Silk a Deddf Cymru 2014

Sefydlwyd y Comisiwn ar Ddatganoli yng Nghymru gan Lywodraeth Glymblaid y DU yn 2011 dan gadeiryddiaeth Syr Paul Silk. Cylch gorchwyl y Comisiwn oedd edrych ar bwerau deddfwriaethol ac ariannol pellach i Gymru. Mae'r cyhoeddiadau isod yn edrych ar waith y Comisiwn a'r canlyniadau

 • Bourne, Nick (2011) The Silk Commission: devolution's last word, Bevan Foundation Review (18), p32-33
 • Bowers, Paul & Webb, Dominic (2011) Devolution in Wales: the Silk Commission: Commons Library Standard Note. London: House of Commons Library.
 • Changing Union Partnership Finance and Funding Working Group (2012) Wales in a changing union: first submission to the Silk Commission. Cardiff: Institute of Welsh Affairs.
 • Changing Union Partnership (2013) A stable, sustainable devolution settlement for Wales: evidence to the Commission on Devolution in Wales. Cardiff: Changing Union Partnership.
 • Comisiwn ar Ddatganoli yng Nghymru (2012) Grymuso a chyfrifoldeb: pwerau ariannol i gryfhau Cymru (Adroddiad Silk Rhan I) (PDF, 2.08MB). Caerdydd: Y Comisiwn ar Ddatganoli yng Nghymru.
 • Comisiwn ar Ddatganoli yng Nghymru (2014) Grymuso a chyfrifoldeb: pwerau deddfwriaethol i gryfhau Cymru (Adroddiad Silk Rhan II) Caerdydd: Y Comisiwn ar Ddatganoli yng Nghymru.
 • Holtham, Gerald (2011) Wales faces choice between Northen Ireland and Scotland on tax powers. Agenda, Winter 2011, p20-23.
 • Jones, Carwyn (2014) First Minister of Wales: speech on a new union. Cardiff: Welsh Government.
 • National Assembly for Wales (2014) Submission to the House of Lords Constitution Committee on the inquiry into Scottish Independence: constitutional implications for the rest of the UK. Cardiff: NAfW.
 • Osmond, John (2012) Radical tax varying powers recommended for Wales, Agenda, 48, winter 2012. Cardiff: IWA.
 • Osmond, John & Upton, Stevie (eds.) (2013) A stable, sustainable devolution settlement for Wales: research papers. Cardiff: UK's Changing Union.
 • Plaid Cymru (2013) Submission to part II of the Commission on Devolution in Wales. Cardiff: Plaid Cymru.
 • Roberts, Owain (2011) Y llwybr tuag at y Comisiwn Annibynol ar Ddatganoli yng Nghymru: Medi 2011. Caerdydd: Gwasanaeth Ymchwil y Cynulliad.
 • Swyddfa Cymru a Thrysorlys ei Mawrhydi (2013) Grymuso a Chyfrifoldeb: datganoli pwer ariannol i Gymru. Llundain: TSO.
 • Thomas, Alys (2011) Comisiwn Silk. Caerdydd: Gwasanaeth Ymchwil y Cynulliad.
 • Thomas, Alys (2013) Summary of consultation responses to part 2 of the Silk Commission on Devolution in Wales (PDF, 809KB) Caerdydd: Gwasanaeth Ymchwil y Cynulliad.
 • Torrance, David (2018) A process not an event: Devolution in Wales 1998-2018. London: House of Commons Library
 • UK Government, (2013) UK Government's evidence to the Commission on Devolution in Wales: Part II: The Welsh Devolution Settlement. Cardiff: Wales Office.
 • Wales Act 2014 chapter 29
 • Welsh Affairs Select Committee (2014) Fourth report: Pre-legislative scrutiny of the draft Wales Bill. London: TSO.
 • Welsh Conservatives in the National Assembly for Wales, (2013) Evidence submitted to the Commission on Devolution in Wales. Cardiff: Welsh Conservatives.
 • Welsh Government, (2013) Evidence submitted by the Welsh Government to the Commission on Devolution in Wales. Cardiff: Welsh Government.
 • Welsh Liberal Democrats (2013) Securing home rule: Welsh Liberal Democrat submission to the Silk Commission. Cardiff: Welsh Liberal Democrats.

 

Deddf Cymru 2017, Deddf Senedd ac Etholiadau 2020 a Senedd Cymru

Diwygiwyd y setliad datganoli gan Ddeddf Cymru 2017 a rhoddwyd hawl i'r sefydliad ddeddfu ar ei threfniadau etholiadol ei hyn. Mae'r cyhoeddiadau isod yn ymwneud â'r Ddeddf, a hefyd Deddf Senedd ac Etholiadau (Cymru) 2020, a arweiniodd at ail-enwi Senedd Cymru a nifer o ddiwygiadau yn ymwneud â'r system etholiadol   

Diwygio'r Senedd

Mae diwygio'r Senedd yn cyfeirio at gynigion i newid cyfansoddiad Senedd Cymru i greu "senedd gryfach i gynrychioli pobl Cymru". Mae'r gweithiau hyn yn edrych ar y broses o ddiwygio'r Senedd.

Etholiadau'r Senedd

Erbyn hyn cafwyd chwe etholiad cyffredinol i'r Senedd a'r Cynulliad Cenedlaethol. Mae'r cyhoeddiadau isod yn cynnwys dadansoddiadau o ganlyniadau a materion megis dewis ymgeiswyr

 • Awan-Scully, Roger (2018) The end of British party politics? London: Biteback.
 • Bevan Foundation (2006) Public attitudes to dual candidacy in elections to the National Assembly for Wales. Cardiff: Bevan Foundation
 • Bil Etholiadau Cymru (Coronafeirws)
 • Blair, Jessica (2021) A decisive moment can’t go unnoticed, Welsh Agenda 65 Autumn/Winter 2021, p30.
 • Bradbury, J., Bennie. L, Denver, D. & Mitchell, J. (2000) Devolution, parties and new politics: candidate selection for the 1999 National Assembly Elections. Contemporary Wales, 13.
 • Bradbury, J. (2007) Constituency representation in Wales: the roles, relationships and regulation of Members of Parliament and the National Assembly. Contemporary Wales, 19 (1), p77-95.
 • Bradbury, J. & Mitchell, J. (2007) The constituency work of members of the Scottish Parliament and National Assembly for Wales: approaches, relationships and rules, Regional and Federal Studies, 17 (1), p117-145.
 • Brooks, Steve & ap Gareth, Owain (2016) Women in the National Assembly. Cardiff: Electoral Reforn Society.
 • Canolfan Llywodraethiant Cymru (2016) Ail-lunio'r Senedd: sut i ethol Cynulliad cenedlaethol mwy effeithiol. Caerdydd: Prifysgol Caerdydd.
 • Canolfan Llywodraethiant Cymru (2021) Welsh Election Study 2021. Caerdydd: Canolfan Llywodraethiant Cymru.
 • Comisiwn Etholiadol (2006) Cymru - ar flaen y gad: agweddau'r cyhoedd tuag at etholiadau'r Cynulliad. Caerdydd: Comisiwn Etholiadol.
 • Comisiwn Etholiadol (2002) Cymru'n pleidleisio? agweddau'r cyhoedd tuag at etholiadau'r Cynulliad. Caerdydd: Comisiwn Etholiadol.
 • Curtice, John (2006) Forecasting and evaluating the consequences of electoral change: Scotland and Wales, Acta Politica, 41 (3), p300-314
 • Cynulliad Cenedlaethol Cymru, Gwasanaeth Ymchwil yr Aelodau (2007) Canlyniadau Etholiad Cynulliad 2007 (diweddariad): Gorffennaf 2007 (PDF, 1.5MB). Caerdydd: Cynulliad Cenedlaethol.
 • Deacon, Russell Martin & McDonnell, Ellen, (2017) Has Wales developed a political elite?: an analysis of the career comings and goings of Welsh Assembly Members from 1999-2016. Cardiff: Gorwel.
 • Edwards, J. & Chapman, C. (2000) Women's political representation in Wales: waving or drowning?, Contemporary Politics, 6 (4).
 • Electoral Commission, (2016) The National Assembly for Wales General Election 2016: report on the administration of the 5 May 2016 elections to the National Assembly for Wales. London: Electoral Commission.
 • Electoral Commission, (2007) The National Assembly for Wales elections 2007. London: Electoral Commission.
 • Electoral Commission, (2003) The National Assembly for Wales elections 2003: the official report and results. London: Electoral Commission.
 • Electoral Commission, (2008) Accounting for elections: the National Assembly for Wales elections 2007: March 2008. London: Electoral Commission.
 • Electoral Commission, (2011) Report on the National Assembly for Wales general election 5 May 2011. London: Electoral Commission.
 • Evans, Gareth (2021) 'The Senedd Election and the constitutional prospects for Welsh Devolution', UK Const. L. Blog (13 Mai 2021)
 • A green paper on future electoral arrangements for the National Assembly for Wales 2012 Cm 8357
 • Hill, Daran, (2011) The results that woke us up. Bevan Foundation Review, 17, p4-5
 • Ingram, R. (2003) First or second order? Will the Scottish and Welsh elections deliver devolution?, British Elections and Parties Review, 13, p107-133
 • James, Toby a Clark, Alistair (2021) 'Wales has put effective legislation in place to make the Senedd polls COVID-safe, UCL Constitution Unit blog Chwefror 22, 2021.
 • Jennings, Martin (2011) Canlyniadau etholiad y Cynulliad 2011 (PDF, 1MB). Caerdydd: Gwasanaeth Ymchwil y Cynulliad.
 • Jones, B. (1999) The first Welsh National Assembly election, Government and Opposition, 34 (3), p323
 • Jones, Helen & Holzinger, Owen (2016) Canlyniadau etholiad y Cynulliad yn 2016 (PDF, 2MB). Caerdydd: Gwasanaeth Ymchwil y Cynulliad.
 • Jones, R.W. & Scully, R. (2006) Devolution and electoral politics in Scotland and Wales, Publius, 36 (1), p115-134.
 • Jones, Richard Wyn (2021) Pleidiau Cenedlaethol Cymru: dadansoddiad o etholiad Senedd Cymru 2021, Barn 702, Gorffennaf 2021.
 • Larner, Jac & Scully, Roger (2017) A successful defence: the 2016 National Assembly for Wales election. Parliamentary Affairs, 70 (3), July 2017, p507-529
 • Larner, Jac, Jones, Richard Wyn, Poole, Ed Gareth, Surridge, Paula and Wincott, Daniel (2022) Incumbency and identity: the 2021 Senedd Election. Parliamentary Affairs, gsac012, 10 May 2022.
 • Lewis, Phil (2022) Deddf Etholiadau'r DU: beth mae'n ei olygu i bleidleiswyr Cymru? Gwefan Ymchwil y Senedd, 23 Mai 2022.
 • Lewis, Phil (2022) Diwygio etholiadol yng Nghymru: y tu hwnt i bleidleisiau yn 16 oed, Gwefan Ymchwil y Senedd, 25 Hydref 2022.
 • MacKay, F. (2004) Women's representation in Wales and Scotland, Contemporary Wales, 2004, p140-161.
 • McAllister, Laura (2016) Wales' politics gets exciting, Exchange, Summer 2016, p2-5.
 • McAllister, Laura (2012) The 2011 Welsh general election: an analysis of the latest staging post in the maturing of Welsh politics. Parliamentary Affairs, 65 (3).
 • McAllister, Laura (2004) Steady state or second order? The 2003 elections to the National Assembly for Wales, Political Quarterly, 75 (1), p73-82.
 • McAllister, Laura (2000) Changing the landscape: the wider political lessons from the elections in Wales, Political Quarterly, 75 (1), p73-82.
 • Osmond, John (2007) the watershed election, Planet, 183, p18-23
 • Owen, Gruffydd & Morgan, Lucy (2021) Bil etholiadau Cymru (coronafeirws): crynodeb o'r bil Caerdydd: Ymchwil y Senedd
 • Panel Arbenigol ar Ddiwygio Etholiadol y Cynulliad (2017) Senedd sy'n gweithio i Gymru. Caerdydd: Panel Arbenigol ar Ddiwygio Etholiadol.
 • Patchett, K. (2002) Issues and methodology: observations by the Institute of Welsh Affairs to the Commission on the Powers and Electoral Arrangements of the National Assembly for Wales. Cardiff: IWA.
 • Scully, Roger (2004) Business as usual? comparing Westminster and National Assembly Elections in Wales, Contemporary Wales, 16, p75-82.
 • Scully, Roger (2011) The best and worst of times. Agenda, Winter 2011, p33-34
 • Scully, Roger & Jones, Richard Wyn (2012) Still three Wales?: social location and electoral behaviour in contemporary Wales, Electoral Studies 31(4), p656-667
 • Scully, Roger, Jones, Richard Wyn & Trystan, Dafydd (2004) Turnout, participation and legitimacy in post-devolution Wales, British Journal of Political Science, 34(3), p519-538.
 • Senedd Cymru (2021) Canlyniadau'r Etholiad (tudalen gwe)
 • Senedd and Elections (Wales) Act 2020
 • Taylor, G. (2003) Hugs and tears: the Assembly election results, Planet, 159, p13-18
 • Trystan, Dafydd, Scully, Roger and Jones, Richard Wyn (2003) Explaining the 'quiet earthquake': voting behaviour in the first election to the National Assembly for Wales, Electoral Studies, 22, p635-650
 • Thomas, J., Cushion, S. & Jewell, J. (2004) Stirring up apathy? Political disengagement and the media in the 2003 Welsh Assembly elections, Journal of Public Affairs, 4(4), p355-363
 • Tonge, Jonathan, Loughran, Thomas and Mycock, Andrew (2021) Introduction: the 'Votes-at-16' debate in the UK. Parliamentary Affairs, 74 (3) July 2021 p503-506.
 • Wall, Matthew & Williams, Sophie (2017) Seeking evidence for a Welsh progressive consensus: party positioning in the 2016 National Assembly for Wales election, Parliamentary Affairs, gsx045, November 2017.
 • Ymchwil y Senedd (2021) Canlyniadau etholiad 2021: beth sydd wedi newid? Caerdydd: Ymchwil y Senedd.
 • Ymchwil y Senedd (2021) Etholiad y Senedd yn 2021: papur briffio. Caerdydd: Ymchwil y Senedd.
 • Ymchwil y Senedd (2021) Diwygio etholiadol y Senedd: briff ymchwil: Tachwedd 2021. Caerdydd: Ymchwil y Senedd.
Pleidiau gwleidyddol a datganoli

Cynigiodd datganoli gyfle i bleidiau gwleidyddol addasu i lefel newydd o drefn lywodraethu. Mae'r cyhoeddiadau isod yn delio gydag agweddau o'r modd y mae pleidiau wedi ymdrechu i gwrdd â'r sialens

 • Andrews, Jonathan & Bradbury, Rhys (2010) State devolution and national identity: continuity and change in the politics of Welshness and Britishness in Wales, Parliamentary Affairs, 63, 2, p229.
 • Awan-Scully, Shazia (2021) A rewarding, fascinating, wonderful, frustrating job? Welsh Agenda 65 Autumn/Winter 2021, p40.
 • Betts, C. (2007) Y genhedlaeth nesaf, Barn, 533, p17-19
 • Bourne, Nick (2007) Up for the challenge, Parliamentary Monitor, 153 (2007), p.191.
 • Bratberg, Oivind (2010) Multi-level parties in process: Scottish and Welsh MEPs and their home parties. West European Politics, 33 (4), p851-869.
 • Davies, Nick & Williams, Darren (2009), Clear red water: Welsh devolution and socialist politics. Cardiff: Francis Boutle.
 • Davies-Lewis, Theo (2021) Opposing Welsh Labour. The Welsh Agenda, 67, p22-25.
 • Denton, Alison and Deacon, Russell (2018) 'Welsh politics, ideology and Political Parties' in Russell Deacon, Alison Denton and Robert Southall, The Government and Politics of Wales, Edinburgh: University Press.
 • Elias, Anwen, (2013) 'Policy-making capacity of political parties in Wales' in John Osmond & Stevie Upton (eds.), A stable, sustainable settlement for Wales: research papers, Cardiff: UK's Changing Union.
 • Griffiths, I. (2004) The Wales Green Party and the National Assembly for Wales elections 2003, Environmental Politics, 13(2), p461-466.
 • Laffin, M., Taylor, G. & Thomas, A. (2004) Devolution and party organisation: the case of the Wales Labour Party, Contemporary Wales, 16 (4).
 • Laffin, M., Shaw, E. & Taylor, G. (2005) The Labour Party and devolution. (Devolution Briefings; no.14). Birmingham: ESRC Devolution Programme.
 • Laffin, M. et al (2007) The new sub-national politics of the British Labour Party, Party Politics, 13(1), p88-108.
 • Laffin, M. & Shaw, E. (2007) British devolution and the Labour Party: how a national party adapts to devolution, The British Journal of Political & International Relations, 9 (1), p55-72.
 • Lynch, P. (2004) Saving the Union: Conservatives and the 'Celtic Fringe', Political Quarterly, 75 (4), p386-391.
 • McAllister, L., (2001) The National Assembly election: Plaid Cymru's coming of age, Contemporary Wales, 14, p109-114.
 • McAllister, L., (2000) The new politics in Wales: rhetoric or reality?, Parliamentary Affairs, 57 (2), p396-407.
 • McAllister, L. (2016) Assembly No.5: A new reality, The Welsh Agenda, 57, Autumn / Winter 2016, p28-30.
 • Manning, Polly (2022) The cost of survival, The Welsh Agenda 68, Spring 2022, p4-7.
 • Morgan, R., Bourne, N., Williams, K. & Price, A. (2008) Politics in 21st century Wales. Cardiff: Institute of Welsh Affairs.
 • National Assembly for Wales Standards of Conduct Committee (2013) Report 03-13 to the Assembly on Lobbying and Cross-Party Groups, Cardiff: NAfW.
 • Osmond, J., (2007) Crossing the rubicon: coalition politics Welsh style. Cardiff: Institute of Welsh Affairs.
 • Osmond, J. (2008) Ending sovereignty's denial. Cardiff: Institute of Welsh Affairs.
 • Owusu Fofie, F. (2008) Decade into UK devolution, nationalists on the win? Midwestern Political Science Association Conference papers, p1.
 • Parties and party systems: relignment or readjustment?, Parliamentary Affairs, 57 (2), p396-407.
 • Price, Adam (2015) The one-and-a-half Party State, The Welsh Agenda, Autumn / Winter 2015, p28-30.
 • Reckless, Mark (2016) Assembly No.5: Why we're here, The Welsh Agenda, 57, Autumn / Winter 2016, p32-33.
 • Taylor, G., (2003) 'Labour' in John Osmond and J. Barry Jones (ed) Birth of Welsh Democracy: the first term of the National Assembly for Wales. Cardiff: IWA/WGC.
 • Thomas, A., (2003) 'Liberal Democrats' in John Osmond and J. Barry Jones (ed) Birth of Welsh Democracy: the first term of the National Assembly for Wales. Cardiff: IWA/WGC.
 • Waters, Lee (2012) From little acorns...: the fall and rise of devolution in the Wales Labour Party: 1979-1995. Cardiff: Wales Governance Centre.
 • Wall, Matthew & Williams, Sophie (2017) Seeking evidence for a Welsh progressive consensus: party positioning in the 2016 National Assembly for Wales Election, Parliamentary Affairs, gsx045, November 2017.
 • Wyn Jones, Richard (2022) Plaid Cymru wedi'r cytundeb. Barn, Rhagfyr 2021 - Ionawr 2022.

 

Datganoli a'r cyfansoddiad yng nghyfnod y Cynulliad a'r Senedd

Mae'r Senedd, y modd y mae'n gweithio, a'r cyfansoddiad wedi datblygu ers 1999 gyda nifer o newidiadau ar hyd y ffordd. Ymysg y newidiadau mwyaf nodweddiadol roedd y gwahaniad rhwng y Cynulliad a Llywodraeth Cymru yn 2007 a sicrhau pwerau deddfwriaethol newydd. Mae'r rhestr cyhoeddiadau isod yn dangos y modd y mae'r Senedd wedi datblygu, ac yn parhau i ddatblygu, fel corff deddfwriaethol.

 • Andrews, Jonathan & Bradbury, Rhys (2010) State devolution and national identity: continuity and change in the politics of Welshness and Britishness in Wales, Parliamentary Affairs, 63, 2, p229.
 • Andrews, Leighton (2015) A new union mentality, The Welsh Agenda, Autumn / Winter 2015, p31-33.
 • Antoniw, Mick (2021) A national civic conversation about our constitutional future. Caerdydd: Canolfan Llywodraethiant Cymru.
 • Bogdanor, Vernon (2001) Devolution in the United Kingdom, Chapters 5 & 7, Oxford: Oxford University Press.
 • Bogdanor, Vernon (2009) 'Devolution'. In The new British constitution, Chapter 4, [London]: Hart Publishing.
 • Bourne, Nick (2014) A written entrenched constitution for the United Kingdom: all of it and parts of it: Welsh Political Archive Lecture: 7 November 2014. [Aberystwyth: Welsh Political Archive].
 • Bradbury, J., Gay, O., Hazell, R. & Mitchell, J. (2003) Local representation in a devolved Scotland and Wales: guidance for constituency and regional members: lessons from the first term. (Policy Paper; no.9) Birmingham: ESRC Devolution Programme.
 • Bradbury, J. (2008) 'Devolution in Wales: an unfolding process'. In J. Bradbury (ed.) Devolution, regionalim and regional development: the UK experience, Chapter 3. London: Routledge. 
 • Chaney, P., (2001) New governance, new democracy? Post-devolution Wales. Cardiff: University of Wales.
 • Cheung, Aron et al. (2019) Devolution at 20. London: Institute for Government.
 • Cole, A., Jones, J. B. and Storer, A. (2003) Inside the National Assembly for Wales: the Welsh civil service under devolution, Political Quarterly, 74 (2), p223-232.
 • Cooke, P. & Clifton, N. (2005) The Welsh Assembly and economic governance in Wales. Cardiff: University of Wales.
 • Crompton, Adrian, (2009) Infant parliament. Agenda, Winter 2009.
 • Cynulliad Cenedlaethol Cymru, Ymchwil y Senedd (2019) 20 mlynedd o ddatganoli: sut mae Cymru wedi newid? Caerdydd: Cynulliad Cenedlaethol.
 • Davies, Ron (1999) Devolution: a process not an event. Cardiff: Institute of Welsh Affairs.
 • Davies-Lewis, Theo (2021) Facing the future, taking back control. The Welsh Agenda, 66, p4-7.
 • Deacon, R. & Sandry, A., (2007) Devolution in the United Kingdom. Edinburgh: University Press.
 • Deacon, R., Denton, A. & Southall, R. (2018) The government and politics of Wales, Edinburgh: University Press.
 • Devolution: a decade on: Government response 2009 Cm 7687
 • Elias, Anwen and Jarvis, Matt (2021) What might a 'national conversation' look like? The Welsh Agenda, Autumn / Winter 2021, p26-28.
 • Evans, Gareth, Devolution in Wales: from Assembly to Parliament, UK Constitutional Law blog (15th April 2020)
 • Evans, Daniel, Smith, Keiron and Williams, Huw (eds.) (2021) The Welsh way: essays on neoliberalism and devolution. Cardigan: Parthian.
 • George, Andrew & Crompton, Adrian (2004) Wales' National Assembly: analysing the progress of a first legislature, Parliamentarian, 85 (3), p242-245.
 • Hannan, P. (2009), A useful fiction: adventures in British democracy. Bridgend: Seren.
 • Hazell, R. & Trench, A (eds.) The state of the nation 2000-2005. London: UCL.
 • House of Commons Library, (2013) Political developments in Wales to December 2012. London: House of Commons Library.
 • House of Commons Library, (2014) Political developments in Wales to July 2014. London: House of Commons Library.
 • Huckle, Theodore (2015) Fixes, fudges and falling short?: the need for a coherent and lasting devolution settlement for Wales: Sir William Dale Memorial Lecture, London, 30 November 2015. Cardiff: Welsh Government.
 • Hughes, Gareth (2019) Sut oedd hi i chi felly? Ugain mlynedd gyntaf ein Cynulliad. Y Cymro, Mehefin 2019.
 • Hunter, J. (2004) The politics of identity: Wales. In M. O'Neill, ed. Devolution and British Politics, Chapter 5. London: Longman.
 • Jenkins, S. (2003) Welsh devolution through London eyes. Transactions of the Honourable Society of Cymmrodorion, 2003, p175-184.
 • Jones, Carwyn (2020) Not just politics. London: Headline.
 • Jones, Glyndwr Cennydd (2019) Constitutional relationships and sovereignty in these isles. [Caerdydd: IWA]
 • Jones, Glyndwr Cennydd (2021) Facing the future: the centre cannot hold? reimagining the constitutional structure of the British isles. The Welsh Agenda, 66, p8-14.
 • Jones, Gwynoro, et al. (2017) Towards federalism and beyond: a collection of essays Cardiff: IWA.
 • Jones, Gwynoro & Gibbard, Alun (2021) Whose Wales? The battle for Welsh Devolution and Nationhood: 1880 to 2020
 • Jones, Richard Wyn (2007) Diogelu'r deyrnas, Barn, 537, p12-15.
 • Jones, Richard Wyn & Scully, R. (2009) 'Welsh devolution: the end of the beginning and the beginning of...?' In Alan Trench (ed) The State of the Nations 2008, Chapter 3. Exeter: Imprint.
 • Justice Committee, Devolution: a decade on, 24 May 2009, HC 435-1 & HC 435-II
 • Korris, Matt (2013) Assembly line? the experiences and development of new Assembly Members, London: Hansard Society.
 • Llywodraeth Cymru (2022) Comisiwn Annibynol ar Ddyfodol Cyfansoddiadol Cymru: adroddiad cynnydd. Caerdydd: Llywodraeth Cymru.
 • Melding, David (2019) Unionism and nationalism in Welsh political life: an essay by David Melding AM to mark the 20th anniversary of devolution to Wales. [Caerdydd: David Melding]
 • Melding, David (2012) The reformed union: a British federation. Cardiff: IWA.
 • Melding, David (2010) Terrific twins of Welsh constitutional thought. Agenda, 42, p29.
 • Melding, David (2009) Will Britain survive beyond 2020? Cardiff: IWA.
 • Melding, David (2013) The reformed union: the UK as a federation. Cardiff: IWA.
 • Mitchell, J. (2009) 'Devolution is a process: Wales'. In Devolution in the UK, Chapter 7. Manchester: University Press.
 • Morgan, K., Mungham, G. (2000) Redesigning democracy: the making of the Welsh Assembly. Cardiff: Seren.
 • Morgan, Kevin et al. (2002) Devolution dividend, Agenda, Spring 2009, p10-15.
 • Morgan, R., (2000) Variable geometry UK. Cardiff: Institute of Welsh Affairs.
 • Murphy, Paul (2002) Devolution: the view from Whitehall and Torfaen. Annual St David's Day lecture, 11 March 2002. Cardiff: Wales Governance Centre.
 • Nairn, T. (2006) Gordon Brown: bard of Britishness. Cardiff: Instutute of Welsh Affairs.
 • Osmond, J. (2002) The future of Welsh devolution. Cardiff: Institute of Welsh Affairs.
 • Osmond, J. and Jones, J.B. (2003) Birth of Welsh democracy: the first term of the National Assembly for Wales. Cardiff: IWA.
 • Osmond, J. (2004) Nation building and the Assembly: the emergence of a Welsh civic consciousness. In Alan Trench (ed.) Has devolution made a difference?: the state of the nations 2004, Chapter 11. Exeter: Imprint.
 • Osmond, John (2003) 'From body corporate to virtual parliament: the metamorphosis of the National Assembly for Wales'. In Hazell, Robert (ed.) The State of the Nations 2003: the third year of devolution in the United Kingdom, Chapter 3. Exeter: Imprint Academic.
 • Osmond, J. (2004) Wales: towards 2007. In A. Trench ed. The dynamics of devolution: the state of the nations 2005, Chapter 3. Exteter: Imprint.
 • Osmond, J. (2004) Conclusion: the unfinished business of devolution: whither Wales. In A. Trench, ed. Has devolution made a difference?: the state of the nations 2004, Chapter 11. Exeter: Imprint.
 • Paun, Akash & Macrory, Sam (gol.) (2019) Has devolution worked? The first 20 years. London: UCL Constitution Unit.
 • Perryman, Mark (ed.) (2009) Breaking up Britain: four nations after a union. London: Lawrence & Wishart.
 • Pilkington, C., (2002) Devolution in Britain today, ii (4), iii (7). London: Politico.
 • Price, Adam (2012) Why we need devolution in reverse. Agenda, 48, winter 2012. Cardiff: IWA.
 • Pwyllgor y Senedd ar Ddiwygio Etholiadol y Senedd (2020) Diwygio'r Senedd: y camau nesaf, Caerdydd: Senedd Cymru.
 • Rawlings, R. (2005) Hastening slowly: the next phase of Welsh devolution. Public Law 2005, p824-852.
 • Rawlings, R. (2003) Towards a parliament: three faces of the National Assembly for Wales, Contemporary Wales, 15, p1.
 • Renwick, Alan (2021) The Election Bill's proposals on Electoral Commission governance: risks to electoral integrity and devolution. UCL Constitution Unit blog, 30 September 2021.
 • Royles, Elin (2007) Revitalising democracy? Devolution and civil society in Wales. Cardiff: University of Wales Press.
 • Tanburn, Sarah (2013) Wales, the United Kingdom and Europe: a conference report. [Cardiff]: British Academy, Learned Society of Wales.
 • Trench, Alan (ed) State of the nations 2007: into the third term of devolution in the UK. Exeter: Imprint.
 • Schumann, William R. (2009) Towards an anthropology of government: democratic transformation and nation building in Wales. Palgrave MacMillan: London.
 • Shipton, Martin (2011) Poor man's parliament: ten years of the Welsh Assembly. Bridgend: Seren.
 • Sullivan, M. & Clutton, S. (2005) The state of the nation or Welsh devolution comes of age: a reflective commentary on four devolution essays, Wales Journal of Law and Policy, 4 (1), p54-65.
 • Torrance, David (2018) A process not an event: devolution in Wales 1998-2018. London: House of Commons Library.
 • Torrance, David and Morgan, Lucy (2022) Research briefing: Devolution in Wales: "a process not an event", 4 May 2022. London: House of Commons Library.
 • Trench, Alan (2008) Scotland and Wales: the evolution of devolution. In Robert Hazell (ed.), Constitutional futures revisited: Britain's Constitution to 2020, Chapter 2. Hampshire: Palgrave MacMillan.
 • Waters, L. (2006) A parliament by stealth? Planet, 175, p68-72.
 • Wilkins, Siân (2008) devolution in Wales: a process not an event. The Table: the journal of the Society of Clerks-at-the-table in Commonwealth Parliaments, 76, p44.
 • Williams, Jane (2022) The impact of Devolution in Wales: social democracy with a Welsh stripe? Cardiff: University of Wales Press.
 • Wyn Jones, Richard & Lodge, Guy (2012) The dog that finally barked: England as an emerging political community. London: IPPR.
 • Wyn Jones, Richard (2019) Pen-blwydd hapus, ond dim mwy o ddathlu. Barn, 677, t13-15.
 • Wyn Jones, Richard & Larner, Jac (2020) Progressive home rule? IPPR Progressive Review, 27(3) Winter 2020, p235-245.
 • Ymchwil y Senedd (2021) Diwygio etholiadol y Senedd: briff ymchwil: Tachwedd 2021. Caerdydd: Ymchwil y Senedd.
 • Ymchwil y Senedd (2021) Hysbysiadau Hwylus Cyfansoddiadol: papur briffio: Tachwedd 2021. Caerdydd: Ymchwil y Senedd.
Agweddau'r cyhoedd ac ymgysylltu â'r cyhoedd

Mae'r cyhoeddiadau isod yn bwrw golwg ar agweddau'r cyhoedd tuag at y Senedd, a sut y mae'r Senedd wedi ceisio ymgysylltu a phobol Cymru yn ystod yr ugain mlynedd diwethaf

 • Awan-Scully, Roger (2018) The end of British party politics? London: Biteback.
 • Bond, Ross (2010) National identities and attitudes to constitutional change in post-devolution UK: a four territories comparison, Regional and Federal Studies, 20, 1 March 2010, p83-105.
 • Blair, Jess & Mathias, Mat (2017) Missing voices? How do people across Wales feel about politics? Cardiff: Electoral Reform Society.
 • Comisiwn ar Ddatganoli yng Nghymru (2015) Tystiolaeth a dderbyniwyd gan y Comisiwn ar Ddatganoli (Comisiwn Silk) ar Rhan I a Rhan II o'i gwaith [Tudalen ggwe a archifwyd]
 • Comisiwn Etholiadol (2006) Cymru - ar flaen y gad: agweddau'r cyhoedd tuag at etholiadau'r Cynulliad. Caerdydd: Comisiwn Etholiadol.
 • Comisiwn Etholiadol (2002) Cymru'n pleidleisio? agweddau'r cyhoedd tuag at etholiadau'r Cynulliad. Caerdydd: Comisiwn Etholiadol
 • Curtice, John & Syed, Ben (eds.) (2009) Has devolution worked? The verdict from policy makers and the public. Manchester: University Press.
 • Cynulliad Cenedlaethol Cymru (2008) Barn y cyhoedd 2008. Caerdydd: Cynulliad Cenedlaethol Cymru.
 • Cynulliad Cenedlaethol Cymru - Tasglu Newyddion a Gwybodaeth Digidol (2017) Creu deialog ddigidol: sut y gall Cynulliad Cenedlaethol Cymru ddefnyddio dulliau digidol i ymgysylltu'n fuddiol ac yn ystyrlon â phobl Cymru? Caerdydd: Cynulliad Cenedlaethol.  
 • Cynulliad Cenedlaethol Cymru (2018) Ymgynghoriad ynghylch creu senedd i Gymru: crynodeb o'r prif ganfyddiadau: Gorffennaf 2018. Caerdydd: Cynullid Cenedlaethol.
 • Gfk NOP (2009) Research to support the work of the all Wales Convention: summary of findings from initial stages of quantitative and exploratory qualitative research. Cardiff: GfkNOP.
 • Gfk NOP Social Research (2009) Research to support the work of the All Wales Convention: research report. Cardiff: GfkNOP.
 • Involve / Cynulliad Cenedlaethol Cymru (2019) Cynulliad Cenedlaethol Cymru: y Cynulliad Dinasyddion: adroddiad llawn. Caerdydd: Cynulliad Cenedlaethol.
 • Johnson, Hannah & Wilkes, Joe (2022) Pwy sy'n rhoi tystiolaeth i bwyllgorau'r Senedd? A pha leisiau sydd ar goll? Gwefan Ymchwil y Senedd, 19 Rhagfyr 2022.
 • Jowell, R. et al., (1998) Scottish and Welsh referendum studies, 1997 [computer file], Colchester: UK Data Archive [distributor].
 • Jones, R. Wyn et al., (2000) Welsh Assembly Election Study, 1999 [computer file], Colchester: UK Data Archive [distributor].
 • Jones, R. Wyn, Heath, A. & National Centre for Social Research, (2004) Wales life and times study (Welsh Assembly Election Study). Colchester: UK Data Archive [distributor]
 • Jones, R. Wyn & Phillips, M., (2007) Welsh Life and Times Study (Welsh Assembly Election Study). Colchester: UK Data Archive [distributor]
 • Llywodraeth Cymru (2022) Dweud eich dweud: dyfodol cyfansoddiad Cymru: dogfennau ymgynghori, Gwefan Llywodraeth Cymru, 31 Mawrth 2022 - 31 Rhagfyr 2022.
 • Parsons, Alex & Rumbul, Rebecca (2018) Did they write back? a mandate divide in response to constituent casework in devolved bodies, Parliamentary Affairs
 • Scully, Roger (2010) Double coalition land. Agenda, 41, p17-18.

 

Gweithdrefnau'r Senedd

Rheolau Sefydlog Senedd Cymru, yn ogystal â chyhoeddiadau corfforaethol eraill - adroddiadau blynyddol, cyfrifon ac ati

 • Bwrdd Taliadau Cynulliad Cenedlaethol Cymru (2011) Addas i'r diben: adroddiad Bwrdd Taliadau Cynulliad Cenedlaethol Cymru. Caerdydd: Y Bwrdd Taliadau.
 • Bwrdd Taliadau Annibynol y Senedd (2021) Penderfyniad ar gyflogau a lwfansau'r Aelodau ar gyfer y Chweched Senedd: Mawrth 2021. Caerdydd: Bwrdd Taliadau. 
 • Bwrdd Taliadau Cynulliad Cenedlaethol Cymru (2011-) Adroddiadau Blynyddol ers 2011 [tudalen gwe]
 • Cynulliad Cenedlaethol Cymru, (2008) Rheolau sefydlog Cynulliad Cenedlaethol Cymru [Trydydd Cynulliad]. Caerdydd: Cynulliad Cenedlaethol.
 • Cynulliad Cenedlaethol Cymru, (2011) Rheolau sefydlog Cynulliad Cenedlaethol Cymru [Pedwerydd Cynulliad] Caerdydd: Cynulliad Cenedlaethol.
 • Cynulliad Cenedlaethol Cymru (2016-) Rheolau Sefydlog Cynulliad Cenedlaethol Cymru Caerdydd: Cynulliad Cenedlaethol Cymru.
 • Cynulliad Cenedlaethol Cymru (2015) Penderfyniad y Llywydd o ran y ffurf briodol - Biliau Cyhoeddus ar gyfer deddfau'r Cynulliad. Caerdydd: Cynulliad Cenedlaethol.
 • Cynulliad Cenedlaethol Cymru (2019) Canllawiau ar y modd priodol o gynnal busnes y Cynulliad Cyhoeddwyd gan y Llywydd o dan Reol Sefydlog 6.17 (PDF) Caerdydd: Cynulliad Cenedlaethol.
 • Comisiwn Cynulliad Cenedlaethol Cymru / Senedd Cymru (2007-) Adroddiadau blynyddol a chyfrifon 2007-2019 [tudalen gwe]
 • Comisiwn Cynulliad Cenedlaethol Cymru (2013-) Adroddiadau ar ddangosyddion perfformiad allweddol [tudalen gwe]
 • Comisiwn Cynulliad Cenedlaethol Cymru (2011) Adroddiad etifeddiaeth 2007-2011. Caerdydd: Cynulliad Cenedlaethol.
 • Comisiwn Cynulliad Cenedlaethol Cymru (2016) Adroddiad etifeddiaeth 2011-2016. Caerdydd: Cynulliad Cenedlaethol.
 • Gwasanaeth Ymchwil Cynulliad Cenedlaethol Cymru (2018) Comisiwn y Cynulliad Cardiff: Cynulliad Cenedlaethol.
 • Gwasanaeth Ymchwil Cynulliad Cenedlaethol Cymru (2018) Y Llywydd a'r Dirprwy Lywydd Caerdydd: Cynulliad Cenedlaethol.
 • Gwasanaeth Ymchwil Cynulliad Cenedlaethol Cymru (2018) Deddfau'r Cynulliad a'r Broses Deddfwriaethol  Caerdydd: Cynulliad Cenedlaethol.
 • Panel yr Adolygiad Annibynol, Cynulliad Cenedlaethol Cymru (2010) Adolygiad o wasanaethau dwyieithog Cynulliad Cenedlaethol Cymru. Caerdydd: Cynulliad Cenedlaethol.
 • Panel Adolygiad Annybynol, Cynulliad Cenedlaethol Cymru (2009) Yn gywir i Gymru: adolygiad annibynol o'r trefniadau presennol ar gyfer rhoi cymorth ariannol i Aelodau'r Cynulliad. Caerdydd: Cynulliad Cenedlaethol.
 • Senedd Cymru (2020) Cod ymddygiad ar gyfer Aelodau'r Senedd. Caerdydd: Senedd Cymru.
 • Senedd Cymru (2021-) Rheolau Sefydlog Senedd Cymru. Caerdydd: Senedd Cymru.
 • Senedd Cymru (2020-) Adroddiadau blynyddol a chyfrifon [tudalen gwe]Study of Parliament Group (2021) Parliaments and the pandemic: January 2021. London: Study of Parliament Group.
 • Ymchwil y Senedd (2021-) Briffiau’r Pwyllgor Deisebau, Gwefan Ymchwil y Senedd, 5 Rhagfyr 2022.
Cydraddoldeb, cynrychiolaeth a'r Senedd

Mae'r cyhoeddiadau isod yn edrych ar wahanol agweddau ar gydraddoldeb a chynrychiolaeth yng nghyd-destun Senedd Cymru

 • Awan-Scully, Roger (et al). (2018) Dadansoddi amrywiaeth: rhwystrau a chymhellion i sefyll yn etholiadau Cynulliad Cenedlaethol Cymru: adroddiad wedi'u gomisiynu gan Fwrdd Taliadau Cynulliad Cenedlaethol Cymru (PDF, 1.5KB) Caerdydd: Prifysgol Caerdydd.
 • Brooks, Steve & ap Gareth, Owain (2016) Women in the National Assembly. Cardiff: Electoral Reform Society Cymru.
 • Chaney, Paul (2009) Equal opportunities and human rights: the first decade of devolution in Wales. Cardiff: EHRC.
 • Chaney, Paul (2004) The post-devolution equality agenda: the case of the Welsh Assembly's statutory duty to promote equality of opportunity, Policy and Politics, 32 (1), p63-78.
 • Chaney, Paul (2004) Women and constitutional change in Wales, Regional and Federal Studies, 14 (2), p281-303.
 • Chaney, Paul & Drakeford, Mark (2004) The primacy of ideology: social policy and the first term of the National Assembly for Wales. Social Policy Review, (16), p121-142,
 • Chaney, Paul & Fevre, Ralph (2004) 'An absolute duty': an evaluation of the first five years of the Welsh Assembly's statutory equality duty. Wales Journal of Law and Policy, 3 (2), p135-156.
 • Chaney, Paul (2006) critical mass, deliberation and the substantive representation of women: evidence from the UK's devolution programme, Political Studies, 54 (4), p691-714
 • Cynulliad Cenedlaethol Cymru (2007-) Adroddiadau Blynyddol Cydraddoldeb ers 2007 [tudalen gwe]
 • Dionne, Anna Manasco, (2010) 'Wales'. In Anna Manasco (ed.) Women, men and the respresentation of women in the British parliaments: magic numbers? Chapter 5. Manchester: University Press.
 • Economic and Social Research Council, Swansea University & Warwick University (2009) Gender and political processes in the context of devolution: research findings. Swansea: Swansea University.
 • Edwards, J. (2004) Mainstreaming equality in Wales: the case of the National Assembly building, Policy and Politics, 32 (1), p33-48
 • Edwards, J. & Chapman, C. (2000) Women's political representation in Wales: waving or drowning?, Contemporary Politics, 6 (4)
 • Edwards, J. & Chapman, C. (2003) Recent research, Contemporary Politics, 9 (4)
 • Equality and Human Rights Commission (2012) Who runs Wales? The journey towards gender equality. EHRC: Cardiff.
 • Electoral Reform Society (2011) Women's representation in Scotland and Wales: report and analysis. Cardiff: Electoral Reform Society.
 • Fevre, R. & Chaney, P., (2003) Devolution and participation in Wales: Ron Davies and the cultivation of inclusiveness. (Working Paper series; 8) Cardiff: Cardiff University School of Social Sciences.
 • Fox, Ruth (2011) Women at the top: politics and public life in the UK [London: Hansard Society]
 • Fox, Ruth (2011) Boom and bust: in women's representation: lessons to be learned from a decade of devolution. [London: Hansard Society]
 • Johnson, Hannah & Wilkes, Joe (2022) Pwy sy'n rhoi tystiolaeth i bwyllgorau'r Senedd? A pha leisiau sydd ar goll? Gwefan Ymchwil y Senedd, 19 Rhagfyr 2022.
 • Larner, Jac, Jones, Richard Wyn, Poole, Ed Gareth, Surridge, Paula and Wincott, Daniel (2022) Incumbency and identity: the 2021 Senedd Election. Parliamentary Affairs, gsac012, 10 May 2022.
 • MacKay, F. (2004) Women's representation in Wales and Scotland, Contemporary Wales, 2004, p140-161
 • McAllister, Laura (2001) Gender nation and party: an uneasy alliance for Welsh nationalism?, Women's History Review, 10 (1), p51-69
 • McAllister, L. & Edwards, J. (2002) One step forward, two step back: women in the two main political parties in Wales, Parliamentary Affairs, 55 (1), p154-166.
 • McAllister, L. (2019) Why the Welsh Assembly should lower the voting age to 16. UCL Constitution Unit Blog 22 May 2019.
 • McMillan, Joyce & Fox, Ruth (2010) Has devolution delivered for women? [London]: Hansard Society.
 • Menywod mewn Bywyd Cyhoeddus (2015) Cawcws menywod mewn democratieth y Cynulliad: adroddiad. Caerdydd: Cynulliad Cenedlaethol. 
 • Osmond, John, (2009) Critical mass: the impact and future of female representation in the National Assembly for Wales. Cardiff: IWA.
 • Russell, M., McAllister, L. & MacKay, F. (2002) Women's representation inthe Scottish Parliament and National Assembly for Wales: party dynamics for achieving critical mass, Journal of Legislative Studies, 8, p849-876.
 • Stirbu, Diana (2021) Pŵer, dylanwad ac effaith Pwyllgorau'r Senedd: datblygu fframwaith ar gyfer mesur effeithiolrwydd Pwyllgorau'r Senedd. Llundain: London Metropolitan University.
 • Tonge, Jonathan, Loughran, Thomas and Mycock, Andrew (2021) Introduction: the 'Votes-at-16' debate in the UK. Parliamentary Affairs, 74 (3) July 2021 p503-506.
 • Usmani, Leila, ac eraill (2021) Do the right thing: achieving equity in racialised representation in public and political life in Wales. Cardiff: Race Alliance Wales.
 • Ymchwil y Senedd (2021) Etholiad 2021: pa mor amrywiol yw'r cheched Senedd? Caerdydd: Ymchwil y Senedd.
Gwaith craffu a phwyllgorau'r Senedd

Mae pwyllgorau Senedd Cymru wedi bod yn elfen bwysig yn y broses o graffu ar bolisiau llywodraethol a deddfwriaeth. Mae'r cyhoeddiadau isod yn edrych ar elfennau o waith y pwyllgorau a chyfallu'r Senedd i gyflawni ei swyddogaethau'n effeithiol

 • Bochel, Catherine, (2012) Petitions: different dimensions of voice and influence in the Scottish Parliament and the National Assembly for Wales, Social Policy and Administration, 46 (2), April 2012, p142.
 • Cole, M., McAllister, L. & Stirbu, D., (2014) The capacity of the National Assembly for Wales, Cardiff: UK's Changing Union.
 • Cole, M., (2006) Asymmetrical public accountability: the National Assembly for Wales, questions and quangos, Political Quarterly, 77 (1), p98-106.
 • Comisiwn Cynulliad Cenedlaethol Cymru (2011) Legacy report 2007-2011. Caerdydd: Cynulliad Cenedlaethol.
 • Comisiwn Cynulliad Cenedlaethol Cymru (2016) Legacy report 2011-2016. Caerdydd: Cynulliad Cenedlaethol.
 • Comisiwn Cynulliad Cenedlaethol Cymru (2013) Adolygiad o'r cymorth i bwyllgorau. Caerdydd: Cynulliad Cenedlaethol.
 • Gruffudd, Alun & Williams, Naomi (2014) Scrutinising the scrutiny: the changing role of committees in the National Assembly for Wales. Cardiff: Bevan Foundation / Positif. 
 • Hollingsworth, K., (2000) The regional committees of the National Assembly for Wales: searching for a role?, Wales Law Journal, 1, p372-386.
 • House of Lords Liaison Committee (2018) Review of investigative and scrutiny committees - oral evidence by Christopher Warner, National Assembly for Wales, 27 June 2018 (PDF, 117KB). London: House of Lords.
 • Jones, J. Barry & Osmond, John, (eds.) (2001) Inclusive government and party management: the National Assembly for Wales and the work of its Committees. Cardiff: IWA.
 • Lewis, Phil (2022) Pwyllgor yn canfod bod diffyg democrataidd yn datblygu yn y Senedd, Gwefan Ymchwil y Senedd, 7 Tachwedd 2022.
 • McAllister, L. & Stirbu, D., (2007) Developing devolution's scrutiny potential: a comparative evaluation for the National Assembly for Wales's subject committees, Policy and Politics, 35 (2), p289-310.
 • Moran, Sara a Wilkes, Joe (2022) Arloeswyr seneddol? Craffu ar gytuniadau yn y Senedd. Gwefan Ymchwil y Senedd, 2 Medi 2022.
 • National Assembly for Wales, (2016) Organisational efficiency and effectiveness: review of the Assembly Commission's approach. Cardiff: NAfW.
 • Pwyllgor Safonau Cynulliad Cenedlaethol Cymru, (2018) Lobio. Caerdydd: Cynulliad Cenedlaethol.
 • Sandford, M. & Maer, L., (2004) Effective scrutiny in the devolved institutions. (Briefing no. 6) Birmingham: ESRC Devolution Programme.
 • Schuman, William R., (2007) transparency, governmentality and negation: democratic parctice and open government policy in the National Assembly for Wales, Anthropological Quarterly, 80 (3), p837-862.
 • Stirbu, Diana (2021) Pŵer, dylanwad ac effaith Pwyllgorau'r Senedd: datblygu fframwaith ar gyfer mesur effeithiolrwydd Pwyllgorau'r Senedd. Llundain: London Metropolitan University.
 • Thomas, Alys, (2009) 'Parliamentary officers in Wales: evolving roles' in Oonagh Gay & Barry Winetrobe (eds.) Parliament's watchdogs: at the crossroads, Chapter 4. London: UCL.
Adeiladu'r Senedd

Agorwyd adeilad y Senedd ym Mae Caerdydd yn swyddogol ar 1 Mawrth 2006. Mae'r cyhoeddiadau isod yn edrych ar ddylunio ac adeiladu'r adeilad 

 • Clancy, Claire, (2009) Wales' paperless parliament, The Parliamentarian, (2) 2009, p156.
 • Cynulliad Cenedlaethol Cymru, (2008) Y Senedd: adroddiad y Pwyllgor Archwilio AC(3) 11-08. Caerdydd: Cynulliad Cenedlaethol.
 • Fishlock, Trevor & Molyneux, Andrew (2010) Senedd. [Caerdydd]: Graffeg.
 • National Assembly for Wales, (2000) New Assembly building project: project report 1/2000. Cardiff: NAfW.
 • National Audit Office Wales, (2002) The National Assembly's new building: update report. Cardiff: National Audit Office Wales.
 • Senedd Cymru (2020) Adeilad nodedig [Tudalen gwe]
 • Wales Audit Office, (2008) The Senedd. Cardiff: Wales Audit Office.
Y gyfraith a deddfwriaeth yng Nghymru

Hyd yn oed cyn 2007 roedd y gyfraith yng Nghymru yn dod yn fwyfwy nodedig mewn nifer o feysydd. Ers Mai 2007, mae'r Senedd yn medru pasio deddfwriaeth sylfaenol. Mae'r cyhoeddiadau isod yn olrhain datblygiad deddfwriaeth Cymreig ers 1999. 

 • Beasley, Sarah (2003) The National Assembly - 'a voice for Wales'? Statute Law Review, 24, p211-236
 • Lord Carlile of Berriew (2002) The evolution of devolution, Wales Law Journal, 2, p86-93.
 • Bingham Centre for the Rule of Law (2015) A constitutional crossroads: ways forward for the United Kingdom. London: British Institute of International and Comparative Law. 
 • Bush, Keith (2006) Wales measures up: reforms to the structure and powers of the Welsh Assembly will have a bemeficial effect on the law in Wales, New Law Journal, 156 (7229), p978-979
 • Bush Keith, (2004) New approaches to UK legislative drafting: the Welsh perspective, Statute Law Review, 25 (2) p144-150.
 • Bush, Keith (2012) A tale of two cities: legislating for Member remuneration at Cardiff Bay and Westminster, Statute Law Review, 33 (2), p141
 • Bush, Keith (2004) The Planning and Compulsory Purchases Act 2004: a case study in post devolution primary legislation in Wales, Wales Journal of Law and Policy, 3 (2). p238-250.
 • Bush, Keith (2003) Legal Wales, Agenda, Winter 2003, p35-36
 • Bush, Keith & Pritchard, Huw, Implications of the Independent Review of Administrative Law for Devolved Government in Wales, UK Constitutional Law blog (22nd October 2020)
 • Cabinet Office, (2012) Devolution guidance note 17: modifying the legislative competence of the National Assembly for Wales. London: HMSO.
 • Comisiwn ar Ddatganoli yng Nghymru (Comisiwn Silk) (2014) Adroddiad y Comisiwn ar ddatganoli yng Nghymru: Rhan 2: Grymuso a Chyfrifoldeb: pwerau deddfwriethol i gryfhau Cymru. Caerdydd: TSO.
 • Comisiwn ar Gyfiawnder yng Nghymru (2019) Cyfiawnder yng Nghymru dros bobl Cymru: adroddiad y Comisiwn ar Gyfiawnder yng Nghymru: Hydref 2019. Caerdydd: Y Comisiwn.
 • Cynulliad Cenedlaethol Cymru, Pwyllgor ar Fil Llywodraeth Cymru y DU (2006) Adroddiad y Pwyllgor ar Fil Llywodraeth Cymru y DU. Caerdydd: Cynulliad Cenedlaethol.
 • Cynulliad Cenedlaethol Cymru, Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol (2011) Ymchwiliad i ddrafftio Mesurau Llywodraeth Cymru: gwersi a ddysgwyd o'r tair mlynedd cyntaf. Caerdydd: Cynulliad Cenedlaethol.
 • Cynulliad Cenedlaethol Cymru, Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol (2012) Ymchwiliad i awdurdodaeth ar wahan i Gymru. Caerdydd: Cynulliad Cenedlaethol.
 • Cynulliad Cenedlaethol Cymru, Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol (2015) Deddfu yng Nghymru: Hydref 2015. Caerdydd: Cynulliad Cenedlaethol.
 • Cynulliad Cenedlaethol Cymru, Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol (2016) Adroddiad ar Fil Cymru Llywodraeth y DU. Caerdydd: Cynulliad Cenedlaethol.
 • Cynulliad Cenedlaethol Cymru, Gwasanaeth Ymchwil (2012) Ailystyried biliau'r Cynulliad a basiwyd: hysbysiad hwylus. Caerdydd: Gwasanaeth Ymchwil y Cynulliad.
 • Davies, Iwan (2010) Legislating between equals. Agenda, 41, p22-25
 • Editorial (1999) Bilingualism in legislation, Statute Law Review, 20 (2), p105.
 • Ellis, T. (2007) The law: wise or otherwise, Planet, 181, p34-39.
 • Evans, Paul (2020) Braking the Law: is there, and should there be, an executive veto over legislation in the UK Constitution? London: UCL Constitution Unit.
 • Greenberg, Daniel (2013) Welsh devolution, Legal Information Management, 13, p134-138.
 • Griffiths, Sue & Evans, Paul (2012) Constitution by committee? Legislative competence orders under the Government of Wales Act (2007-2011), Parliamentary Affairs (2011), p1-31.
 • Hill, Daran, Edwards, Huw & Jeffes, Leigh (2008) The evolution of devolution: reflections on the operation of our legislative system. Tredegar: Bevan Foundation.
 • Holtham, Gerald (2010) Five fallacies of devolution. Agenda, 42, p24-26.
 • House of Lords Select Committee on the Constitution, Second report of session 2007-08: scrutiny of Welsh legislative competence orders, 4 December 2007, HLP 17 07-08. London: TSO.
 • Hughes, David (2017) The view from Wales. Counsel, December 2017.
 • Hughes, Dylan & Davies, Huw G. (2012) Accessible bilingual legislation for Wales. Statute Law Review, 33(2) p103.
 • Hunt, J., (2010) Devolution and differentiation: regional variation in EU law, Legal Studies, 30, 421-441.
 • Institute of Welsh Affairs, (2009) Putting Wales in the driving seat: legislative opportunities for the National Assembly as a result of implementing part 4 of the 2006 Wales Act. Cardiff: IWA.
 • Jones, T.H. & Williams, J.M. (2004) Cymru fel awdurdodaeth, Wales Journal of Law and Policy, 4(1), p33-53.
 • Jones, T.H. & Williams, J.M. (2005) The legislative future of Wales, Modern Law Review, 68(4), p642-653.
 • Jones, T.H. & Williams, J.M. (2004) Wales as a jurisdiction, Public Law, 2004, p78-101.
 • Jones, T.H., Turnbull, J.H. and Williams, J.M. (2004) The law of Wales or the law of England and Wales?, Statute Law Review, 26 (3), p135-145
 • Jones, T.H. (2003) The new Supreme Court: a Welsh perspective, Wales Law journal, 2, p369-373
 • Jones, T.H. (2012) Wales, devolution and sovereignty. Statute Law Review, 33 (2), p151.
 • Jones, R.W. (2006) Dadansoddi'r ddeddf, Barn, 526, p9-12.
 • Jones, Robert & Jones, Richard Wyn (2022) The Welsh criminal justice system: on the jagged edge. Cardiff: University of Wales Press.
 • Justice Stakeholder Group (2016) Law and justice in Wales: some issues for the next Assembly, Cardiff: Justice Stakeholder Group.
 • Lambert, D. (2002) law making in wales: legislation on-line, Public Law, p663-669.
 • Lambert, D. (2002) Statutory functions: the complications of executive devolution. Paper presented at the seminar 'Constitutional dilemma: decentralisation, devolution and federalism', 29 April 2002. Cardiff: Wales Governance Centre.
 • Lewis, Emyr (2011) The power of law. Bevan Foundation Review, 17, p8-9.
 • Lewis, G. (2007) The Government of Wales Act 2006. Judicial Review, 33 (2), p151
 • Lewis, Phil (2022) Pwyllgor yn canfod bod diffyg democrataidd yn datblygu yn y Senedd, Gwefan Ymchwil y Senedd, 7 Tachwedd 2022.
 • Lloyd, Dai (2011) On its own two feet. Bevan Foundation Review, 17, p8-9
 • Memorandum to Welsh Affairs Committee post-legislative assessment of the Government of Wales Act 2006 Cm 8256
 • Llywodraeth Cymru (2022) Adroddiad ar weithredu cynigion Comisiwn y Gyfraith: 2021-2022. Caerdydd: Llywodraeth Cymru.
 • Llywodraeth Cymru (2022) Dyfodol Cyfraith Cymru: rhaglen ar gyfer 2021 i 2026. Caerdydd: Llywodraeth Cymru.
 • Ministry of Justice (2007-) Devolution guidance note 9: post-devolution primary legislation affecting Wales. London: Ministry of Justice.
 • Navarro, Marie (2014) Legislating for Wales 2013: law making for Wales reaches full speed. Contemporary Wales, 27 (1), p195-240.
 • Navarro, Marie (2011) Legislating for Wales 2010-11. Contemporary Wales, 24 (1) Winter 2011, p192-211.
 • Navarro, Marie & Lambert, David (2009) Legislative fog. Agenda, winter 2009, p26-28.
 • Navarro, Marie & Lambert, David (2009) Bypassing the Assembly, Agenda, spring 2009, p34-36.
 • Navarro, M. (2005) Devolution in Wales: its effect on subordinate legislation, Wales Journal of Law and Policy, 4 (2), p260-283.
 • Navarro, M. & Lambert, D. (2007) Some effects of the Government of Wales Act 2006. Contemporary Wales, 20 (1), p13-30
 • Navarro, Marie (2012) A substantial body of different Welsh law: a consideration of Welsh subordinate legislation. Statute Law Review, 33 (2), p163
 • Navarro, M. & Lambert, D. (2005) The nature and scope of the legislative powers of the National Assembly for Wales (Devolution Briefings; no.13). Birmingham: ESRC Devolution Programme.
 • Nason, Sarah (ed.) (2017) Administrative justice in Wales and comparative perspectives. Cardiff: University of Wales Press.
 • Osmond, J., (2008) Assembly to Senedd: the convention and the move towards legislative powers. Cardiff: IWA.
 • Owen, Richard (2018) Emerging law and procedure, Law Society's Gazette, 115 (5), p22-23.
 • Patchett, K. (2007) Welsh law. Agenda, winter 2007-08, p22-24.
 • Patchett, K. (2005) Principle or pragmatism? Legislating for Wales by Westminster and Whitehall. In R. Hazell and R. Rawlings (eds.) Devolution, law making and the constitution, chapter 4. Exeter: Imprint.
 • Percival, Richard (2010) Reforming Welsh law. Agenda, 42, p41-42.
 • Percival, Richard (2017) How to do things with jurisdictions: Wales and the jurisdiction question. In Public Law (2) 2017, p249-269.
 • Pritchard, Huw (2017) Welsh law and policy: recent developments, CILEx Journal, Winter 2017, p42-43.
 • Pritchard, Huw (2016) Justice in Wales: principles, progress and next steps. Cardiff: Cardiff University Wales Governance Centre.
 • Rawlings, Richard (2018) The strange reconstitution of Wales. Public Law, January 2018, p62-83.
 • Rawlings, Richard (2005) Law making in a virtual parliament: the Welsh experience. In R. Hazell & R. Rawlings (eds.) Devolution, law making and the constitution, Chapter 3. Exeter: Imprint.
 • Rawlings, Richard (2003) Delineating Wales: constitutional, legal and administrative aspects of national devolution (politics and Society in Wales). Cardiff: University of Wales Press.
 • Rawlings, Richard (1998) The new model Wales, Journal of Law and Society, 25 (4), p461-509.
 • Rawlings, Richard (2003) Of primary powers etc: two schemes of legislative (and executive) devolution, Wales Law Journal, 2, p408-424.
 • Reyes, Eduardo (2013) The west wing. Law Society Gazette, May 2013. p16.
 • Roddick, Winston (2006) The implications of the Government's White Paper 'Better Governance for Wales' on the development of legal Wales. Wales Journal of Law and Policy, 4 (3), p315-320.
 • Roddick Winston (2003) Law-making and devolution: the Welsh experience, Legal Information Management, 3, p152-157.
 • Roddick, Winston (2002) Creating legal Wales, Agenda, spring 2002, p37-39
 • Roddick, Winston, (2002) Doing business with the Assembly: defining the parameters and utilising the opportunities, Wales Law Journal, 1, p305-312.
 • Samuels, Alec (2012) Addressing the statute. Statute Law Review, 33 (2), p163. 
 • Sherlock, Ann (2004) Wales: reviewing the Welsh devolution settlement, European Public Law, 10 (2), p237-244.
 • Sherlock, Ann (2002) Government in Wales and the development of a new legal system within a system, European Public Law, 8, p16-23.
 • Sherlock, Ann (2011) Devolution in transition in Wales. European Public Law, 17 (1) 2011, p25-34.
 • Stevenson, Lillian (2013) An emerging Welsh legal identity: a brief overview of the information landscape, Legal Information Management, 13, p156-161.
 • The Government of Wales Act 1998 (chapter 38)
 • The Government of Wales Act 2006 (chapter 32) 
 • Thomas, Alys (2018) Deddfau'r Cynulliad a'r broses ddeddfwriaethol: hysbysiad hwylus y cyfansoddiad. Caerdydd: Gwasanaeth Ymchwil y Cynulliad.
 • Lord Thomas of Cwmgiedd (2018) A timely commission, Law Society's Gazette, 115 (8), 11, 2018.
 • Torrance, David (2019) Reserved matters in the United Kingdom. London: House of Commons Library.
 • Trench, Alan (2006) The Government of Wales Act 2006: the next steps on devolution for Wales, Public Law, 2006, p687-696.
 • Trench, Alan (2016) Brexit, Article 50 and devolved legislative consent. Devolution Matters blog.
 • Trench, Alan (2012) The courts and devolution in the UK, British Journal of Politics & International Relations, 14 (2)
 • Turnbull, J. (2004) Primary legislation for Wales in 2003, Wales Journal of Law and Policy, 3, p105-112.
 • Valsamidis, Lucy (2021) Cyfiawnder yng Nghymru: goruchwylio ac atebolrwydd. Tudalen gwe Ymchwil y Senedd, 11 Tachwedd 2021.
 • Wales Act 2014 (chapter 29)
 • Wales Act 2017 (chapter 4)
 • Wales Governance Centre, (2016) Justice in Wales: principles, progress and next steps. Cardiff: Cardiff University.
 • Wales Governance Centre / UCL Constitution Unit, (2015) Delivering a reserved model of powers for Wales. Cardiff: Wales Governance Centre.
 • Watkin, Thomas Glyn, (2015) The legal history of Wales: second edition. Cardiff: University of Wales Press.
 • Watkin, Thomas Glyn & Greenberg, Daniel (2017) The public law of Wales: legislating for Wales. Cardiff: University of Wales Press.
 • Williams, John (2010) The emerging need for a Welsh jurisdiction. Agenda, 42, p38-40.
 • Williams, John (2004) Law making for Wales after the Richard Commission, Wales Journal of Law and Policy, 3 (2), p251-260.

 

Y berthynas rhyng-lywodraethol a rhyng-seneddol

Mae trefn lywodraethu sydd yn bodoli ar nifer o lefelau yn golygu bod yna drafodaeth gwleidyddol ar nifer o wahanol lefelau. Mae'r cyhoeddiadau isod yn dangos sut mae'r Senedd wedi creu cysylltiadau â San Steffan, llywodraeth leol a deddfwrfeydd datganoledig eraill ers datganoli

 • Andrews, R. (2003) Building a civic culture: institutional change, policy development and political dynamics in the National Assembly for Wales, Local Government Studies, 29, p129-130.
 • Arnott, Margaret (2020) Missing links: past, present and future inter-parliamentary relations in the devolved UK, IWA: Cardiff.
 • Aughey, Arthur, Bort, Eberhard and Osmond, John (2011) Unique paths to devolution: Wales, Scotland and Northern Ireland. Cardiff: IWA.
 • Belzak, S. & Deacon, R.M. (2002) Welsh devolution and grassroots democracy: a study of the initial effects of political and economic devolution on community and town councils in south Wales. Cardiff: UWIC Business School.
 • Bingham Centre for the Rule of Law (2015) A constitutional crossroads: ways forward for the United Kingdom. London: British Institute of International and Comparative Law.
 • Birrell, Derek (2012) Comparing devolved governance. London: Palgrave MacMillan.
 • Bowers, Paul (2011) The West Lothian question: Commons Library Standard Note. London: House of Commons Library.
 • Boyne, G.A., Midwinter, A.F. & Walker, R.M. (2005) Devolution and regulation: political control of public agencies in Scotland and Wales. Swindon: ESRC.
 • Bradbury, J., (2005) Union and devolution: territorial politics in the United Kingdom under Thatcher and Blair, Basingstoke: Palgrave MacMillan.
 • Bradbury, J. & Russell, M., (2005) Learning to live with pluralism? Constituency and regional members and local representation in Scotland and Wales. (Devolution Briefings; no.28) Birmingham: ESRC Devolution Programme.
 • Bradbury, J. and Russell, M., (2005) The local work of Scottish MPs and MSPs: effects of non-coterminous boundaries and AMs. London: Constitution Unit.
 • Cabinet Office, (2006) Devolution guidance note 4: the role of the Secretary of State for Wales.
 • Cabinet Office, (2009) Devolution guidance note 9: Parliamentary and Assembly primary legislation affecting Wales.
 • Cabinet Office, (2011) Devolution guidance note 17: Modifying the legislative competence of the National Assembly for Wales.
 • Cabinet Office (2019) Devolution guidance note: Parliamentary and Assembly primary legislation affecting Wales: May 2018.
 • Cabinet Office (2022) Review of intergovernmental relations: January 2022. London: Cabinet Office.
 • Carter, Caitriona A. (2008) Identifying causality in public institutional change: the adaptation of the National Assembly for Wales to the European Union, Public Administration, 86 (2), p345-361.
 • Jones, Glyndwr Cennydd (2019) These isles: an essay. Cardiff: IWA.
 • Jones, Glyndwr Cennydd (2021) A sovereign Wales in an isle-wide confederation. Cardiff: IWA.
 • Cowie, Graham & Torrance, David (2020) Devolution: the Sewel Convention, London: House of Commons Library.
 • Cynulliad Cenedlaethol Cymru, Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaethol (2017) Papur Gwyn ar Fil y Diddymu Mawr: goblygiadau i Gymru: Mehefin 2017. Caerdydd: Cynulliad Cenedlaethol.
 • Cynulliad Cenedlaethol Cymru. Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaethol (2018) Llywodraethiant yn y DU ar ôl gadael yr Undeb Ewropeaidd: Chwefror 2018. Caerdydd: Cynulliad Cenedlaethol.
 • Cynulliad Cenedlaethol Cymru, Gwasanaeth Ymchwil (2012) Ysgrifennydd Gwladol Cymru. Caerdydd: Gwasanaeth Ymchwil y Cynulliad. 
 • Davies, Iwan (2010) Legislating between equals. Agenda, 41, p22-25.
 • Dickson, Francesca, (2011) Assembly denies international role. Agenda, Winter 2011, p41.
 • Dougan, Michael et al. (2020) UK Internal Market Bill, devolution and the constitution, Edinburgh: Centre on Constitutional Change / Wales Governance Centre.
 • Dunleavy, Patrick et al (eds) (2018) How democratic are the UK's Devolved government arrangements? In Dunleavy et al (eds) The UK's Changing Democracy: the 2018 democratic audit. London: LSE.
 • Elis-Thomas, D. (2004) Cross-border obfuscation, Agenda, Summer 2004, p37-39.
 • Evans, Adam (2018) Inter-parliamentary relations in the United Kingdom: devolution's undicovered country? Parliaments, Estates and Representation, 25 June 2018.
 • Fofie, Felicia Owusu & Bettinson, Chris (2007) The National Assembly for Wales and local government: partners together or a recipe for conflictual governance? Midwestern Political Science Association Conference Papers 2007, p1-25
 • Gay, Oonagh et al. (2003) An introduction to devolution in the UK. London: House of Commons Library.
 • Gover, Daniel & Kenny, Michael (2018) Answering the West Lothian question? A critical assessment of 'English Vote for English Laws', Parliamentary Affairs, 17 February 2018.
 • Gwasanaeth Sifil (2019) Cyflwyniad i Ddatganoli. Llundain: TSO.
 • Harrington, J., Thomas, E. & Hughes-Moore, B., Is there a Welsh Health Law? Values, Divergence and Devolution after COVID-19, UK Constitutional Law blog (25th January 2021)
 • Hazell, R. (2010) The Conservative-Liberal Democrat Agenda for constitutional and political reform. London: UCL.
 • Hazell, R. (2001) Three into one won't go: the future of the territorial secretaries of state. London: UCL.
 • House of Commons Public Administration and Constitutional Affairs Committee, (2016) The future of the Union: Part 2: inter-institutional relations in the UK. London: TSO.
 • Huggins, R; Morgan, K & Rees, G., (2001) Devolution and development: the Welsh Assembly and the governance of regional economic policy. Cardiff: Welsh Governance Centre.
 • Institute for Government (2021) The United Kingdom Internal Market Act 2020. London: Institute for Government.
 • Jeffery, C. (2006) Devolution and local government, Publius, 36 (1), p57-73.
 • Jenkins, S. (2004) Welsh devolution through London eyes. Aberystwyth: Institute of Welsh Politics.
 • Jones, Glyndwr Cennydd (2021) Facing the future: the centre cannot hold? reimagining the constitutional structure of the British isles. The Welsh Agenda, 66, p8-14.
 • Keating, Michael (2021) State and nation in the United Kingdom: the fractured union. Oxford: Oxford University Press.
 • Kenealy, Daniel (2012) Concordats and international relations: binding in honour only?, Regional and Federal Studies, 22 (1), March 2012, p61-86.
 • Kenny, Michael (2018) Governing England: English identity and institutions in a Changing United Kingdom. Oxford: Oxford University Press.
 • Kenny, Michael et al., (2021) Union at the crossroads: can the British state handle the challenges of devolution? Caergrawnt: Bennett Institute for Public Policy, Prifysgol Caergrawnt.
 • Laffin, M. (2001) Beyond Westminster: the new machinery of subnational government, Public Money and Management, 21 (2), p3
 • Laffin, M., Thomas A. & Webb, A. (2000) Intergovernmental relations after devolution: the National Assembly for Wales, Political Quarterly, 71 (2), p223
 • Laffin, M. & Thomas, A. (2000) The United Kingdom: federalsim in denial? Publius, 29 (3), 18p
 • Laffin, M. & Thomas, A. (2001) New ways of working: political-official relations in the National Assembly for Wales, Public Money and Management, 21 (2), p45
 • Laffin, M., Taylor, G. & Thomas, A., (2002) A new partnership?: the National Assembly for Wales and local government. York: Joseph Rowntree Foundation.
 • Laffin, M., Thomas, A. & Webb, A. (2002) Intergovernmental relations after devolution: the National Assembly for Wales. Political Quarterly, 71 (2).
 • Lewis, Phil (2022) Deddf Etholiadau'r DU: beth mae'n ei olygu i bleidleiswyr Cymru? Gwefan Ymchwil y Senedd, 23 Mai 2022.
 • Lewis, Phil (2022) Meithrin perthnasedd da: fforwm Rhyngseneddol y DU yn cyfarfod am yr eildro. Gwefan Ymchwil y Senedd, 3 Tachwedd 2022.
 • Lodge, Guy, Schmuecker, Katie & Coutts, Adam (eds.) Devolution in practice 2010: public policy differences in the UK. [Newcastle]: IPPR.
 • Llywodraeth Cymru (2019) Diwygio ein hundeb: cydlywodraethu yn y DU, Caerdydd: Llywodraeth Cymru.
 • Llywodraeth Cymru (2021) Diwygio ein hundeb: cydlywodraethu yn y DU: Mehefin 2021. Caerdydd: Llywodraeth Cymru.
 • Lundberg, T. C. (2006) Competition between Members of the Scottish Parliament and the Welsh Assembly: problem or virtue? Political Quarterly, 77 (1), p107-116.
 • McLean, Iain (2022) Can muscular unionism save the Union? UCL Constitution Unit blog, 3 November 2022.
 • Masters, Adrian (2021) Don’t we control Wales as well? Welsh Agenda 65 Autumn/Winter 2021, p44.
 • Memorandum of understanding between the United Kingdom Government, Scottish Ministers, the Cabinet of the National Assembly for Wales and the Northern Ireland Executive Committee Cm 5240
 • Memorandum of understanding and supplementary agreements between the United Kingdom Government, Scottish Ministers, the Welsh Ministers and the Northern Ireland Executive Committee 2010 Cm 7864
 • Memorandum of understanding and supplementary agreements between the United Kingdom Government, Scottish Ministers, the Welsh Ministers and the Northern Ireland Executive Committee: October 2013
 • Minto, Rachel; Hunt, Jo; Keating, Michael & McGowan, Lee (2016) A changing UK in a changing Europe: the UK state between European Union and devolution. Political Quarterly 87(2).
 • Moore, C. (2006) Conflicts in representing the regions in Brussels: the case of Wales, Regional Studies, 40 (7), p793-799.
 • Moss, Nia (2022) 'Magu cyhyrau': cynulliad Partneriaeth Seneddol y DU a'r UE yn nodi angen hanfodol ar gyfer cydweithredu pellach. Gwefan Ymchwil y Senedd, 24 Tachwedd 2022.
 • National Assembly for Wales Research Service (2012) The Secretary of State for Wales. Cardiff: NAfW.
 • Parry, Richard (2012) The civil service and intergovernmental relations in post-devolution UK. British Journal of Politics and International Relations, 14, p285
 • Patchett, K. (2002) Developing a partnership approach to primary legsilation between Westminster and the National Assembly: IWA submission to the Welsh Affairs Committee Inquiry into the legislative process as it affects Wales. (IWA Discussion Paper No.17). Cardiff: Institute of Welsh Affairs.
 • Paun, A., Munro, R., Randall, J. & Shaddock, L., (2014) Governing after the referendum: future constitutional scenarios for Scotland and the UK. London: Institute for Government.
 • Paun, Akash (2009) Lost souls in the lobbies? Backbenchers from Scotland and Wales in post-devolution Westminster. In A. Trench (ed.) The State of the Nations 2008, Chapter 8. Exeter: Imprint.
 • Paun, Akash et al. (2016) Devolution as a Policy Laboratory: evidence sharing and learning between the UK's four governments. London: Instutute for Government.
 • Paun, Akash et al. (2019) Ministers reflect on devolution: lessons from 20 years of Scottish and Welsh government. London: Institute for Government.
 • Paun, Akash & Shuttleworth, Kelly (2020) Legislating by consent: how to revive the Sewel Convention. London: Institute for Government.
 • Political and Constitutional Reform Select Committee (2013) Do we need a constitutional convention for the UK? HC 371. London: TSO.
 • Roberts, Owain (2012) Tuag at confensiwn cyfansoddiadol i'r Deyrnas Unedig? Caerdydd: Gwasanaeth Ymchwil y Cynulliad. 
 • Roberts, Owain (2013) Cymru a refferendwm annibyniaeth yr Alban. Caerdydd: Gwasnaeth Ymchwil y Cynulliad.
 • Royles, Elin (2010) Small, smart, succesful: a nation influencing the 21st century world? The emerging Welsh paradiplomacy. Contemporary Wales, 142-170p.
 • Sargeant, Jess (2020) Co-ordination and divergence: devolution and coronavirus, London: Institute for Government. 
 • Scully, Roger (2014) Lessons from Scotland. Agenda, 53, winter 2014/15, p4-5.
 • Russell, M. & Bradbury, J. (2007) The constituency work of Scottish and Welsh MPs: adjusting to devolution. Regional and Federal Studies, 17 (1), p97-116.
 • Schleiter, P. & Fleming, T.G. (2022) Radical departure or opportunity not taken? The Johnson government's Constitution, Democracy and Rights Commission. British Politics (22 March 2022).
 • Scotland in the United Kingdom: and enduring settlement 2015 Cm 8990
 • Scott, Edward & Waitzman, Eren (2014) Library note: debate on 29 October 2014: devolution following the Scotland Referendum. London: House of Lords Library.
 • Silk, Sir Paul (2018) Devolution and the UK Parliament. In A. Horne & G. Drewry (eds.) Parliament and the Law, Second Edition. Oxford: Hart. p181-205.
 • Smith, Owen (2011) Musings of a modern roundhead. Bevan Foundation Review, 16, p8-9.
 • Teaburn, Sarah (2013) Wales, the United Kingdom and Europe: a conference report, [Cardiff]: British Academy Learned Society of Wales.
 • The parties' published proposals on further devolution for Scotland 2014 Cm 8946
 • Thomas, Alys, (2012) Y Cydgyngor Gweinidogion: hysbysiad hwylus, Caerdydd: Gwasanaeth Ymchwil y Cynulliad.
 • Thomas, Alys, (2012) Y Cyngor Prydeinig Gwyddelig: hysbysiad hwylus, Caerdydd: Gwasnaeth Ymchwil y Cynulliad.
 • Thomas, Lord Justice John (2010) Our changing governance, Cardiff: Wales Governance Centre.
 • Torrance, David (2018) Intergovernmental relations in the United Kingdom, London: House of Commons Library.
 • Torrance, David (2022) Intergovernmental relations in the United Kingdom. London: House of Commons.
 • Trench, Alan (2014) Intergovernmental relations and better devolution, Cardiff: UK's Chnaging Union.
 • Trench, Alan (2009) Opening doors: devolution in Wales and the Scottish Parliament. In C. Jeffery & J. Mitchell (eds.) The Scottish Parliament 1999-2009: the first decade. Edinburgh: Hansard Society.
 • Trench, Alan, (2007) Devolution in practice? Scottish and Welsh devolution and the Westminster Statute Book. London: Constitution Unit.
 • Trench, Alan, (2007) Old wine in new bottles? Wales-Whitehall relations after the Government of Wales Act 2006. London: Constitution Unit.
 • Trench, Alan (2008) Tying the UK together? Intergovernmental relations and the financial constitution of the UK. In Robert Hazell (ed.), Constitutional futures revisited: Britain's constitution to 2020, Chapter 3. Hampshire: Palgrave MacMillan.
 • Trench, Alan (2014) Devolution in the round: can Britain continue to muddle through? Political Insight, 5 (3).
 • Trench, Alan & Greer, Scott (2010) Intergovernmental relations and health in Great Britain after devolution. Policy and Politics, 38 (4), p509.
 • Tudor, Sarah (2022) Calls for a UK-wide constitutional commissionHouse of Lords Library In Focus, May 26, 2022.
 • UK Government Cabinet Office (2021) Progress update on the review of intergovernmental relations: [March 2021]. London: Cabinet Office.
 • UK Government Cabinet Office (2021-) Quarterly reports on intergovernmental relations. London: Cabinet Office.
 • UK in a Changing Europe (2022) Constitution and government in the UK: 29 March 2022. London: UK in a Changing Europe.
 • Valsamidis, Lucy (2022) Yr adolygiad o gysylltiadau rhynglywodraethol: cam cyfansoddiadol arwyddocaol ymlaen? Gwefan Ymchwil y Senedd, 25 Mawrth 2022.
 • Valsamidis, Lucy a Moran, Sara (2022) Fframweithiau cyffredin. Gwefan Ymchwil y Senedd, 29 Gorffennaf 2022.
 • Whitaker, R. (2006) Ascendant assemblies in Britain? Rebellions, reforms and inter-cameral conflict, Parliamentary Affairs, 59 (1), p173-180.
 • Wyn Jones, Richard & Lodge, Guy (2012) The dog that finally barked: England as and emerging political community, London: IPPR.
 • Wyn Jones, Richard & Royles, Elin (2012) Wales in the world: intergovernmental relations and sub-state diplomacy. British Journal of Politics and International Relations, 14, p250-269 
Y cyd-destun polisi

Ers 1999 mae nifer o gyhoeddiadau wedi dadansoddi gwahanol agweddau ar ganlyniadau polisi yng Nghymru. Mae'r rhain yn rhy niferus ac amrywiol i'w cynnwys yma. Mae'r cyhoeddiadau isod felly'n delio gyda sylwadau ehangach ar y broses o greu polisi, megis ymrwymiad y Senedd gyda cymdeithas sifil a dargyfeiriad polisi dros y DU.

 • Adams, J. & Schmuecker, K., (2005) Devolution in practice 2006: public policy differences within the UK. London: IPPR.
 • Adams, J. & Robinson, P., (2002) Devolution in practice: public policy differences within the United Kingdom. London: IPPR.
 • Andrews, Leighton (2014) Ministering to education: a reformer reports. Cardigan: Parthian.
 • Alcock, Pete (2012) New policy spaces: the impact of devolution on third sector policy in the UK, Social Policy & Administration, 46(2).
 • Audit Wales (2021) Doing it differently, doing it right? Governance in the NHS during the COVID-19 crisis - key themes, lessons and opportunities. Cardiff: Audit Wales.
 • Batterbury, S., (2006) Evaluating policy initiatives to enhance civil society. In G. Day et al, eds. Civil society in Wales: policy, politics and people, Chapter 16. Cardiff: University of Wales Press.
 • Birrell, Derek (2009) The impact of devolution on social policy. Bristol: Policy Press.
 • Bowen, Rachel (2011) The Welsh way for mental health. Bevan Foundation review, 16, p19.
 • Bradbury, J. (2005) Devolution: between governance and territorial politics, Parliamentary Affairs, 58 (2). p287-302.
 • Bowyer, Osian (2018) Diwygio gwasanaethau cyhoeddus yn y Gymru ddatganoledig: amserlen o ddatblygiadau llywodraeth leol. Caerdydd: Cynulliad Cenedlaethol.
 • Carter, Joseph (2010) Back to the drawing board on social care. Agenda, 41, p19-21.
 • Cole, M. (2006) Assymetrical public accountability: the National Assembly for Wales, questions and quangos. Political Quarterly, 77(1), p98-106.
 • Cole, Stuart (2005) Devolved government and transport: relationships, process and policy, Public Money and Management, 25(3), p179-185.
 • Connell, Andrew, Martin, Steve & St. Denny, Emily (2017) How can subnational governments deliver their policy objectives in the age of austerity? Reshaping homelessness policy in Wales, Political Quarterly, 88 (3).
 • Connolly, M.; Prosser, S.; Hough, R. and Potter K., (2006) Making it happen in public service: devolution in Wales as a case study. Exeter: Imprint Academic.
 • Curtice, John & Seyd, Ben (eds.) (2009) Has devolution worked? the verdict from policy makers and the public. Manchester: Manchester University Press.
 • Cynulliad Cenedlaethol Cymru, Ymchwil y Senedd (2019) 20 mlynedd o ddatganoli - sut mae Cymru wedi newid? Caerdydd: Cynulliad Cenedlaethol Cymru.
 • Daugherty, Richard, Elfed-Owens, Prydwen (2003) A national curriculum for Wales: a case study of education policy-making in the era of administrative devolution. British Journal of Educational Studies, 51(3).
 • Day, G. (2006) Chasing the dragon? Devolution and the ambiguities of civil society in Wales, Critical Social Policy, 26(3), p642-655.
 • Dixon, Philip (2016) Testing times: success, failure and fiasco in education policy in Wales since devolution. Cardiff: Welsh Academic Press.
 • Egan, David (2011) Schools, education and devolution in Wales. Bevan Foundation Review, 16, p20-22.
 • Essex, Sue (2004) Local authority finance and accounting in Wales. Public Money and Management, 24 (3), p132-134.
 • Harrington, J., Thomas, E. & Hughes-Moore, B., Is there a Welsh Health Law? Values, Divergence and Devolution after COVID-19, UK Constitutional Law blog (25th January 2021)
 • Heley, Jesse (2012) Soft spaces, fuzzy boundaries and spatial governance in post-devolution Wales. International Journal of Urban and Regional Research, 37(4)
 • Hodgson, Lesley (2004) Civil society and consultation, Politics, 24(2), p88-95.
 • Holden, Russell (2011) Never forget you're Welsh: the role of sport as a political device in post-devolution Wales. Sport & Society, 14(2), p272-288.
 • Institute of Welsh Affairs (2006) Time to deliver: the third term and beyond: policy options for Wales. Cardiff: Institute of Welsh Affairs.
 • Jones, M. & Goodwin, M., (2005) Devolution and economic governance. Basingstoke: Taylor & Fancis Group.
 • Jones, M., Goodwin, M. & Jones, R. (2005) State modernization, devolution and economic governance: an introduction and guide to debate, Regional Studies, 39(4), p397-404
 • Jones, R. [et al] (2005) Filling in the state: economic governance and the evolution of devolution in Wales. Environment and Planning, 23(3), p337-360.
 • Kay, A. (2005) Territorial justice and devolution, The British Journal of Politics & International relations, 7(4), p544-560
 • Laffin, M. (2004) Is regional centralism inevitable? the case of the Welsh Assembly, Regional Studies, 38(2) p213-223.
 • Lloyd, G. & Peel, D., (2008) Reconstructing regional development and planning in Scotland and Wales. In J. Bradbury (ed.) Devolution, regionalism and regional development: the UK experience, Chapter 9. London: Routledge.
 • Loughlin, J. & Sykes, S. (2004) Devolution and policy-making in Wales: restructuring the system and reinforcing identity. (Policy Paper; no.11). Birmingham: ESRC Devolution Programme.
 • Llywodraeth Cymru (2007) Cymru'n Un: rhaglen flaengar ar gyfer llywodraethu Cymru. Caerdydd: Llywodraeth Cymru.
 • Llywodraeth Cymru (2011) Rhaglen Lywodraethu. Caerdydd: Llywodraeth Cymru.
 • Llywodraeth Cymru (2016) Symud Cymru ymlaen 2016-2021. Caerdydd: Llywodraeth Cymru.
 • MacKinnon, Danny (2013) Devolution, state restructuring and policy divergence in the UK. Geographical Journal, 181(1).
 • McAllister, L., (2000) The new context for public policy-making: some lessons from the EU structural funds in Wales, Public Policy and Administration, 15(2), p.38-52.
 • Mitchell, J. & Bradbury, J., (2004) Devolution: comparative development and policy roles, Parliamentary Affairs, 57(2), p329-346.
 • Mitchell, J. (2006) Evolution and devolution: citizenship, institutions and public policy, Publius, 36(1), p153-168.
 • Morgan, R. & Hain, P., (2007) Wales united: partnership for progress. Cardiff: Bevan Foundation.
 • National Assembly for Wales, (2000) Putting Wales first: a partnership for the people of Wales: the first partnership agreement of the National Assembly for Wales. Cardiff: NAfW.
 • Peckham, Steven et al. (2012) Devolution and patient choice: policy rhetoric versus experience in practice. Social Policy & Administration, 46(2).
 • Rees, Gareth (2007) The impacts of parliamentary devolution on education policy in Wales, The Welsh Journal of Education, 14, p8-20
 • Royles, Elin (2006) Civic society and the new democracy in post-devolution Wales - a case study of the EU structural funds, Regional and Federal Studies, 16(2)p 137-156.
 • Royles, Elin (2006) Revitalising democracy? Devolution and civil society in Wales. Cardiff: University of Wales Press.
 • Royles, Elin (2013) A leader in a changing world? Welsh climate change policy - Paper presented at 63rd Political Studies Association Annual International Conference, Cardiff.
 • Royles, Elin (2011) A small nation but a global leader among sub-state governments? Investigating the Welsh Assembly Government's climate change and sustainable development activity. In M. McEwan, W. Swnden & Bolleyer, N. (eds.) Multi-level government & the politics of climate change, p22-25. Edinburgh: University Press.
 • Royles, E. & Powell, D.H. (2014) Commissioners and the Ombudsman and the infrastructure of Welsh governance: lessons from Wales and lessons for Wales: Policy Briefing. Aberystwyth: Aberystwyth University.
 • Sargeant, Jess (2020) Co-ordination and divergence: devolution and Coronavirus, London: Institute for Government 
 • Seyd, B., (2004) Coalition Government in Scotland and Wales. London: Constitution Unit.
 • Sherlock, A., Royles, E. & Williams, J. (2016) A Welsh model of Commissioners? Cambrian Law Review, 45(2014)
 • Storer, A., & Cole, A., (2002) An emerging policy community? In and around the National Assembly for Wales. Cardiff: Cardiff University.
 • Tewdwr-Jones, M. (2001) Planning and the National Assembly for Wales: generating distinctiveness and inclusiveness in a new political context, European Planning Studies, 9(4), p553-562.
 • Tewdwr-Jones, M. & Allmendinger, P. (eds) (2006) Territory, identity and spatial planning: spatial governance in a fragmented nation. London: Routledge.
 • Thomas, A. & Taylor, G. (2006) Political culture and civil society Wales. In G. day et al, eds. Civil Society in Wales: policy, politics and people, Chapter 5. Cardiff: University of Wales Press.
 • Trench, Alan & Greer, Scott (2010) Intergovernmental relations and health in Great Britain after devolution. Policy and Politics, 38(4), p509
 • While, A. (2003) Devolution in practice: public policy differences within the UK, Regional Studies, 37, p872-873.
 • Winckler, Victoria (2011) Wales on the move: priorities for the next Assembly term. Bevan Foundation review, 17, p2-3.
 • Woolvin, Mike; Mills, Sarah; Hardill, Irene & Rutherford, Alasdair (2014) Divergent geographies of policy and practice? Voluntarism and devolution in England, scotland and Wales. Geographical Journal, 181(1).

 

 

Ariannu datganoli

Mae'r cyhoeddiadau isod yn delio â gwahanol agweddau ar sut y mae'r Senedd a sefydliadau datganoledig eraill y DU wedi cael eu ariannu ers datganoli, ac hefyd ar ddatblygiad pwerau i godi trethi yng Nghymru

 • Armstrong, Angus & Ebell, Monique (2014) Real devolution: the power to borrow. London: NIESR
 • Baston, Lewis & ap Gareth, Owain Llyr (2010) 'Reduce and equalise' and the Governance of Wales. [Cardiff]: Electoral Reform Society.
 • Bell, David (2010) Devolution in a downturn. [Newcastle]: IPPR.
 • Bush, Keith (2012) A tale of two cities: legislating for Member remuneration at Cardiff Bay and Westminster. Statute Law Review, 33(2), p141.
 • Bwrdd Taliadau Cynulliad Cenedlaethol Cymru (2011) Addas i'r diben: adroddiad bwrdd taliadau Cynulliad Cenedlaethol Cymru: Mawrth 2011. Caerdydd: Y Bwrdd Taliadau.
 • Bwrdd Taliadau Cynulliad Cenedlaethol Cymru (2011) Taliadau deiliaid swyddi: Gorffennaf 2011. Caerdydd: Y Bwrdd Taliadau. 
 • Bwrdd Taliadau Cynulliad Cenedlaethol Cymru (2011-) Adroddiadau blynyddol, Caerdydd: Y Bwrdd Taliadau.
 • Canolfan Llywodraethiant Cymru (2016-) Tudalennau Cyllid Canolfan Llywodraethiant Cymru
 • Comisiwn ar Ddatganoli yng Nghymru (Comisiwn Silk) (2012) Grymuso a chyfrifoldeb: pwerau ariannol i gryfhau Cymru. Caerdydd: Y Comisiwn ar Ddatganoli yng Nghymru.
 • Cynulliad Cenedlaethol Cymru (2015) Dyfodol y Cynulliad: sicrhau capasiti i gyflawni ar gyfer Cymru: Ionawr 2015. Caerdydd: Cynulliad Cenedlaethol.
 • Cynulliad Cenedlaethol Cymru, Pwyllgor Cyllid (2015) Casglu a rheoli trethi datganoledig yng Nghymru: Mai 2015. Caerdydd: Cynulliad Cenedlaethol.
 • Cynulliad Cenedlaethol Cymru, Pwyllgor Cyllid (2019) Rhoi datganoli cyllidol ar waith yng Nghymru: Mawrth 2019. Caerdydd: Cynulliad Cenedlaethol.
 • Economic and Social Research council (2004) The Richard Commission and the financing of devolved government: the economics of devolution in Wales. London: ESRC
 • Gallagher, J. & Hinze, D. (2006) Financing the options for devolved government in the UK. Glasgow: University of Glasgow.
 • HM Government / Welsh Government (2016) The agreement between the Welsh Government and the United Kingdom Government on the Welsh Government's fiscal framework. London: HM Treasury.
 • HM Treasury (2010) Funding the Scottish Parliament, Welsh Assembly Government and Northern Ireland Assembly: statement of funding policy. London: HM Treasury.
 • Holtham, Gerald (2010) Five fallacies of devolution. Agenda, 42, p24-26.
 • House of Commons Library (2012) Holtham Commission, London: House of Commons.
 • House of Commons Public Affairs Committee (2019) Funding for Scotland, Wales and Northern Ireland, London: TSO.
 • Hughes, Stephen (2021) Ten year review of the arrangements for the Independent Remuneration Panel for Wales. Cardiff: Independent Remuneration Panel.
 • Ifan, Guto & Poole, Ed Gareth (2018) The Welsh tax base: risks and opportunities after fiscal devolution, Cardiff: Wales Centre for Public Policy.
 • Ifan, Guto, Siôn, Cian, Peixoto Gomes, Larissa & Poole, Ed Gareth (2022) Welsh budget outlook 2022: December 2022. Cardiff: Wales Fiscal Analysis.
 • Independent Commission on Funding and Finance for Wales (2010) Fairness and accountability: a new funding settlement for Wales: final report: July 2010. Cardiff: ICFFW.
 • John, Peter et al. (2011) The policy-option link and institutional change: the legislative agenda of the UK and Scottish Parliaments. Journal of European Public Policy, 18(7), October 2011, p1052-1068.
 • MacKay, R.R. (2006) Identifying need: devolved spending in Wales, Scotland and Northern Ireland. Contemporary Wales, 18, p236-255.
 • McConnell, Jack (2003) Funding devolution. New Economy, 7(2).
 • McLean, Iain, Lodge, Guy & Schmuecker, Katie (2008) Fair shares? Barnett and the politics of public expenditure. Newcastle: IPPR.
 • Mellett, Russell (2009) A principles-based approach to the Barnett Formula, Political Quarterly, 80(1).
 • Midwinter, A. (2006) The Barnett Formula and its critics revisited: evidence from the post-devolution period. Scottish Affairs, 55, p64-86.
 • National Audit Office (2019) Administration of Welsh income tax 2017-18. London: NAO.
 • National Audit Office (2019) Investigation into devolved funding. London: NAO.
 • HM Treasury (2007) Funding the Scottish Parliament: National Assembly for Wales and Northern Ireland Assembly: a statement of funding policy. London: TSO.
 • Llywodraeth Cymru (2014) Papur trysorlys: pwerau treth, amcanion, egwyddorion a blaenoriaethau. Caerdydd: Llywodraeth Cymru.
 • Llywodraeth Cymru (2015) Papur Trysorlys 2: Datbygiadau ym maes datganoli cyllidol. Caerdydd: Llywodraeth Cymru.
 • Llywodraeth Cymru (2016) Papur Trysorlys 3: Paratoi ar gyfer trethi datganoledig. Caerdydd: Llywodraeth Cymru.
 • Llywodraeth Cymru (2016) Papur Trysorlys 4: Crynodeb o'r ymatebion ymrwymiad: Trethi Cymru: sgwrs: trethi, trethdalwyr ac Awdurdod Cyllid Cymru. Caerdydd: Llywodraeth Cymru.
 • Llywodraeth Cymru (2014) Papur Gwyn: casglu a rheoli trethi datganoledig yng Nghymru. Caerdydd: Llywodraeth Cymru.
 • Panel Adolygu Annibynnol Cynulliad Cenedlaethol Cymru (2009) Yn gywir i Gymru: adolygiad annibynnol o'r trefniadau presennol ar gyfer rhoi cymorth ariannol i Aelodau'r Cynulliad: Gorffennaf 2009. Caerdydd: Y Panel Annibynnol.
 • Poole, E., Ifan, G. & Phillips, D. (2017) Fair funding for taxing times? Cardiff: Wales Governance Centre.
 • Roberts, Owain (2011) Y Llwybr tuag at y Comisiwn Annibynnol ar Ddatganoli yng Nghymru: Medi 2011. Caerdydd: Gwasanaeth Ymchwil y Cynulliad.
 • Roy, Dr Eleanor (2011) Fformiwla Barnett a newidiadau yng nghyllid datganoli. Caerdydd: Cynulliad Cenedlaethol.
 • Select Committee on the Barnett Formula, The Barnett Formula, 17 July 2009, HL 139
 • Shortridge, Sir John (2010) New development: the evolution of Welsh devolution, Public Money and Management, 30, 2, p87-90.
 • Thomas, Dr Alys (2011) Comisiwn Silk. Caerdydd: Gwasanaeth Ymchwil.
 • Thompson, Harry (2022) IWA analysis: Welsh Budget highlights devolution weakness: 19 December 2022. Institute of Welsh Affairs web pages.
 • Trench, Alan (2010) The options for devolution finance: the choices for the new government, Political Quarterly 81(4), p571-582.
 • Trench, Alan (2010) Wales and the Westminster model, Parliamentary Affairs, 63, 1, p117-133.
 • Trench, Alan (2010) The options for devolution finance: the choices for the new government. Political Quarterly, 81(4).
 • Trench, Alan (2008) Tying the UK together? Intergovernmental relations and the financial constitution of the UK. In Robert Hazell (ed.) Constitutional futures revisited: Britain's Constitution to 2020, Chapter 3. Hampshire: Palgrave MacMillan.
 • Trench, Alan (2013) Funding devo more: fiscal options for strengthening the union. London: IPPR.
 • Wales Act 2014 (c.29)
 • Wales Audit Office (2016) Preparations for the implementation of fiscal devolution in Wales. Cardiff: WAO.
 • Wales Office & HM Treasury (2013) Empowerment and responsibility: devolving financial powers to Wales. London: TSO.
 • Wales Fiscal Analysis (2019) Trends in the Welsh income tax base: an update April 2019. Cardiff: Cardiff University.
 • Wales Governance Centre (2016) For Wales (Don't Always) See Scotland: adjusting the Welsh block grant after tax devolution. Cardiff: Cardiff University.
 • Wales Governance Centre (2016) Barnett squeezed? Options for a funding floor after tax devolution. Cardiff: Cardiff University.
 • Wales Governance Centre (2016) Income tax & Wales: the risks and rewards of new model devolution. Cardiff: Cardiff University.
 • Winckler, Victoria & Mansour, Nisreen (2015) Devolved taxes in Wales: the context. Cardiff: Bevan Foundation.

 

Ymadael â'r Undeb Ewropeaidd a Datganoli

Mae'r cyhoeddiadau isod yn edrych as sut y gall y penderfyniad i ymadael â'r Undeb Ewropeaidd effeithio ar ddatganoli yng Nghymru

 • Antoniw, Mick (2018) Devolution, Brexit and the prospect of a new constitutional settlement for the four countries of the UK. UCL Constitution Unit Blog, 1 March 2018.
 • Bogdanor, Vernon (2019) Beyond Brexit: towards a British Constitution. London: Tauris.
 • Cowie, Graeme (2018) Brexit: devolution and legislative consent. London: House of Commons Library.
 • Cynulliad Cenedlaethol Cymru. Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol (2018) Llywodraethiant yn y DU ar ôl gadael yr Undeb Ewropeaidd: Chwefror 2018. Caerdydd: Cynulliad Cenedlaethol.
 • Dougan, Michael et al. (2020) UK Internal Market Bill, devolution and the constitution, Edinburgh: Centre on Constitutional Change / Wales Governance Centre.
 • Doyle, Oran, McHarg, Aileen, and Murkens, Jo (eds.) (2021) The Brexit challenge for Ireland and the United Kingdom: constitutions under pressure. Cambridge: Cambridge University Press.
 • Institute for Government (2019) No deal Brexit and the Union. London: Institute for Government.
 • Institute for Government (2021) The United Kingdom Internal Market Act 2020. London: Institute for Government.
 • Jack, Maddy Thimont et al. (2018) Devolution after Brexit: managing the environment, agriculture and fisheries. London: Institute for Government. 
 • Jones, Gwynoro et al. (2018) Brexit, devolution and the changing union: 2018. Cardiff: IWA.
 • Kilford, Nicholas (2021) The UK Internal Market's interaction with Senedd Competences: the Welsh Government's challenge, UK Constitutional Law blog (23 February 2021)
 • Llywodraeth Cymru (2017) Brexit a datganoli: diogelu dyfodol Cymru. Caerdydd: Llywodraeth Cymru.
 • Llywodraeth Cymru (2021) Y berthynas newydd a'r UE, Caerdydd: Llywodraeth Cymru.
 • McCorkindale, C. & Harg, A. (2018) Continuity and confusion: legislating for Brexit in Scotland and Wales: Part I & II. UK Constitutional Law Association blog, 6-7 March 2018.
 • McEwen, Nicola (2019) Towards a devolution backstop? UK government-devolved government relations after Brexit. UCL Constitution Unit Blog, 11 April 2019.
 • Menon, Amand et al. (2018) Brexit: local and devolved government. London: UK in a Changing Europe.
 • Moran, Sara (2021) Cymru, erthygl 16 a Phrotocol Gogledd Iwerddon. Tudalen gwe Ymchwil y Senedd, 24 Tachwedd 2021.
 • Moran, Sara (2022) 'Awdurdod dilyffethair?' Bil Cyfraith yr UE a ddargedwir (Dirymu a Diwygio) yng Nghymru, Gwefan Ymchwil y Senedd, 27 Medi 2022.
 • Moran, Sara & Wilkes, Joe (2022) A fydd yr haul yn machlud ar gyfraith yr UE a ddargedwir yng Nghymru? Gwefan Ymchwil y Senedd, 14 Tachwedd 2022.
 • Moss, Nia (ac eraill) (2018) Crynodeb o Fil: Bil Cyfraith sy'n deillio o'r Undeb Ewropeaidd (Cymru): Mawrth 2018. Caerdydd: Gwasanaeth Ymchwil y Cynulliad.
 • United Kingdom Internal Market Act 2020 (Chapter 27)
 • Moss, Nia (2022) 'Magu cyhyrau': cynulliad Partneriaeth Seneddol y DU a'r UE yn nodi angen hanfodol ar gyfer cydweithredu pellach. Gwefan Ymchwil y Senedd, 24 Tachwedd 2022.
 • UK in a Changing Europe (2022) The Northern Ireland protocol bill: context and consequences. London: UK in a Changing Europe.
 • Wales Governance Centre / UK in a Changing Europe (2018) Brexit, Devolution and Wales: autumn 2018. Cardiff: WGC
 • Ymchwil y Senedd (2020) Bil Marchnad Fewnol y DU: briff ymchwil a chyfreithiol: Hydref 2020. Caerdydd: Ymchwil y Senedd.
 • Ymchwil y Senedd (2021) Deddf Marchnad Fewnol y DU 2020: briff ymchwil: Awst 2021. Caerdydd: Ymchwil y Senedd.