Y Senedd a Datganoli yng Nghymru: Llyfryddiaeth

Cyhoeddwyd 25/11/2020   |   Diweddarwyd Ddiwethaf 25/03/2021   |   Amser darllen munudau

Ers y refferendwm ar ddatganoli ym 1997, mae academyddion, sylwebyddion gwleidyddol, gwleidyddion a newyddiadurwyr o Gymru a thu hwnt wedi ysgrifennu am wahanol agweddau ar y broses ddatganoli yng Nghymru. Maent wedi cyhoeddi nifer o lyfrau, erthyglau ac astudiaethau pwysig yn cynnig sawl barn ar ddatblygiad y Senedd ac ar ddatganoli yng Nghymru. Mae'r llyfryddiaeth yma yn casglu rhai o'r gweithiau pwysicaf yma at eu gilydd er mwyn ceisio cynnig darlun cytbwys o fywyd Senedd Cymru a datganoli yng Ngymru hyd yn hyn.

Rhannwyd yn nifer o adrannau sydd yn delio â gwahanol agweddau ar ddatblygiad datganoli a'r Senedd, gyda'r teitlau wedi eu rhannu yn nhrefn yr wyddor fesul awdur o fewn y pynciau hynny. Caiff ei ddiweddaru'n gyson, gydag eitemau newydd yn cael eu ychwanegu fel y maent yn dod i'n sylw neu'n cael eu cyhoeddi. Ceir adran hefyd yn amlinellu'r ychwanegiadau i'r rhestr yn ystod y tri mis diwethaf.

 

Ychwanegiadau diweddar

Ychwanegwyd y canlynol yn ystod y tri mis diwethaf

Arnott, Margaret (2020) Missing links: past, present and future inter-parliamentary relations in the devolved UK, IWA: Cardiff.

Bush, Keith & Pritchard, Huw, Implications of the Independent Review of Administrative Law for Devolved Government in Wales, UK Constitutional Law blog (22nd October 2020)

Dougan, Michael et al. (2020) UK Internal Market Bill, devolution and the constitution, Edinburgh: Centre on Constitutional Change / Wales Governance Centre.

Harrington, J., Thomas, E. & Hughes-Moore, B., Is there a Welsh Health Law? Values, Divergence and Devolution after COVID-19, UK Constitutional Law blog (25th January 2021)

Institute for Government (2021) The United Kingdom Internal Market Act 2020. London: Institute for Government.

Kilford, Nicholas (2021) The UK Internal Market's interaction with Senedd Competences: the Welsh Government's challenge, UK Constitutional Law blog (23 February 2021)

Jones, Glyndwr Cennydd (2021) A sovereign Wales in an isle-wide confederation. Cardiff: IWA.

Owen, Gruffydd & Morgan, Lucy (2021) Bil etholiadau Cymru (coronafeirws): crynodeb o'r bil Caerdydd: Ymchwil y Senedd

Paun, Akash & Shuttleworth, Kelly (2020) Legislating by consent: how to revive the Sewel Convention. London: Institute for Government.

Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a'r Cyfansoddiad (2021) Adroddiad ar Fil Etholiadau Cymru (Coronafeirws), Caerdydd: Senedd Cymru.

Pwyllgor y Senedd ar Ddiwygio Etholiadol y Senedd (2020) Diwygio'r Senedd: y camau nesaf, Caerdydd: Senedd Cymru.

Sargeant, Jess (2020) Co-ordination and divergence: devolution and Coronavirus, London: Institute for Government

Study of Parliament Group (2021) Parliaments and the pandemic: January 2021. London: Study of Parliament Group.

Ymchwil y Senedd (2021) Biliau Brys, Caerdydd: Ymchwil y Senedd

 

Cefndir Datganoli

Mae'r mater o reolaeth cartref yng Nghymru yn mynd yn ôl mwy na chanrif at dyddiau pan bu'r David Lloyd George ifanc yn ymgyrchu fel rhan o fudiad Cymru Fydd. Mae'r rhestr cyhoeddiadau isod yn olrhain y cynnydd tuag at ddatganoli o'r bedwaredd ganrif ar bymtheg hyd 1997

Davies, Gwilym Prys, (2008) Cynhaeaf hanner canrif: gwleidyddiaeth Gymreig 1945-2005. Llandysul: Gomer.

Deacon, Russell Martin, (2002) The governance of Wales: the Welsh Office and the Policy Process 1964-99. Cardiff: Welsh Academic Press.

Democracy and devolution: proposals for Scotland and Wales 1974 Cm 5732

Devolution: financing the devolved services 1977 Cm 6890

Edwards, A. and Tanner, D. (2006) Defining or dividing the nation? Opinion polls, Welsh identity and devolution, 1966-1979. Contemporary Wales, 18, p54-71.

Evans, John G., (2006) Devolution in Wales: claims and responses 1937-1979. Cardiff: University of Wales Press.

Evans, John Gilbert (2019) Labour and devolution in Wales. Tal-y-bont: Y Lolfa.

Foulkes D., Jones, J.B. and Wilford, R.A., (1983) The Welsh veto: the Wales Act 1978 and the referendum. Cardiff: University of Wales Press.

Gooberman, Leon (2017) From depression to devolution: economy and government in Wales, 1934-2006. Cardiff: University of Wales Press.

Information Commissioner's Office, (2010) Report to Parliament: Freedom of Information 2000: ministerial veto on disclosure of the minutes of the Cabinet Sub-Committee on Devolution in Scotland, Wales and the regions. London: TSO.

Jones, Barry & Balsom, Dennis (eds.), (2000) The road to the National Assembly for Wales. Cardiff: University of Wales Press..

Morgan, Kenneth O., (2014) Revolution to devolution: reflections on Welsh democracy. Cardiff: University of Wales Press.

Morgan, Kenneth O., (1980) Wales in British Politics 1868-1922. 3rd ed.

Morgan, Kenneth O. (1980) Wales: a nation again. Oxford: Oxford University Press.

MacKay, R. Ross, (1997) The economic impact of a Welsh Assembly. Cardiff: Institute of Welsh Affairs.

Parliament for Wales Campaign, (1997) Power to the people of Wales: Government of Wales Bill 1997. Cardiff: Parliament for Wales Campaign.

Osmond, J., (1992) The democratic challenge. Llandysul: Gomer.

Osmond, J. (1994) A Parliament for Wales. Llandysul: Gomer.

Osmond, J. (2007) Building the nation: creating internal political solidarity: the 1979, 1997 and 2011 referendums in Wales. (Discussion Papers) Cardiff: Institute of Welsh Affairs.

Osmond, J., Aughey, A and Bort, B. (2011) Unique paths to devolution: Wales, Scotland and Northern Ireland. Cardiff: Institute of Welsh Affairs.

Our changing democacy: devolution to Scotland and Wales 1975 Cm 6348

Philip, A.B., (1975) The Welsh question: nationalism in Welsh politics 1945-1970. Cardiff: University of Wales Press.

Rowlands, T. (2004) Whitehall's last stand: the establishment of the Welsh Office, 1964, Contemporary Wales 16, p39-52

Tanner, D. (2006) Richard Crossman, Harold Wilson and devolution, 1966-70: the making of government policy, Twentieth Century British History, 17 (4), p545-578

University College London Constitution Unit, (1996) An Assembly for Wales. London: UCL.

 

'Llais dros Gymru' a Refferendwm 1997 

Wedi eu llwyddiant yn etholiad cyffredinol 1997, cyhoeddwyd y Papur Gwyn 'Llais i Gymru' gan Lywodraeth y DU a amlinellodd gynlluniau am Gynulliad Cenedlaethol i Gymru. Cynhaliwyd refferendwm ym mis Medi 1997. Mae'r cyhoeddiadau isod yn cynnig dadansoddiad o ymgyrch a chanlyniad y refferendwm

Andrews, Leighton, (1999) Wales says yes: the inside story of the 'Yes for Wales' referendum campaign. Cardiff: Seren.

Denver, D. (2002) Voting in the 1997 Scottish and Welsh devolution referendums: information, interests and opinions, European Journal of Political Research, 41, p827-844

Government of Wales Act 1998 (chapter 38)

Grwp Ymgynghorol y Cynulliad Cenedlaethol (1998) Cynulliad Cenedlaethol Cymru: dweud eich dweud ynghylch sut y bydd yn gweithio. Caerdydd: Uned Datganoli'r Swyddfa Gymreig

Llais dros Gymru: cynigion y Llywodraeth ar gyfer Cynulliad i Gymru 1997 Cm 3718

McAllister, Laura (1998) The Welsh devolution referendum: definitely maybe?, Parliamentary Affairs 2

McAllister, Laura (1999) The road to Cardiff Bay: the process of establishing the National Assembly for Wales, Parliamentary Affairs, 52. p634-648

National Assembly for Wales, (1999) Preparing for the Assembly: a management strategy. Cardiff: NAfW.

Referendums (Scotland and Wales) Act 1997 (chapter 61)

Swyddfa Gymreig, (1998) Cynulliad Cenedlaethol Cymru: cofnodi'r trafodion: papur ymgynghori gan y Swyddfa Gymreig. Caerdydd: Swyddfa Gymreig.

 

Dyddiau cynnar y Cynulliad

Wedi i'r Refferedwm gymeradwyo datganoli i Gymru mewn egwyddor, cychwynnodd Deddf Llywodraeth Cymru ar ei thaith drwy senedd y DU. Gwnaethpwyd neiwdiadau i'r cynigion gwreiddiol a bu dyddiau cynnar y Cynulliad yn wedi iddo cael ei greu ym Mai 1999 yn gyfnod o gyfanheddu i'r sefydliad. Adroddir hanes genedigaeth a dyddiau cynnar y Cynulliad yn y cyhoeddiadau isod

Chaney, P., MacKay, F. and McAllister, L., (2007) Women, politics and constitutional change: the first years of the National Assembly for Wales. Cardiff: University of Wales Press.

Cynulliad Cenedlaethol Cymru (2002) Adolygu gweithdrefn y Cynulliad: adroddiad terfynol. Caerdydd: Cynulliad Cenedlaethol.

Davies, Jocelyn (2019) Early days. Welsh Agenda, 63, autumn/winter 2019, p12-16.

Elis-Thomas, Dafydd, (2000) Cyfansoddiad newydd i Gymru?. Caerdydd: Canolfan Llywodraethiant Cymru.

Gooberman, Leon (2017) From depression to devolution: economy and government in Wales, 1934-2006. Cardiff: University of Wales Press.

Government of Wales Act 1998 (chapter 38)

Institute of Welsh Affairs, (2003) Birth of Welsh Democracy: the first term of the National Assembly for Wales. Cardiff: IWA.

Jones, Barry & Balsom, Dennis (eds.), (2000) The road to the National Assembly for Wales. Cardiff: University of Wales Press.

Morgan, Kevin & Mungham, Geoff, (2000) Redesigning democracy: the making of the Welsh Assembly. Bridgend: Seren.

Morgan, Rhodri (2017) Rhodri: a political life in Wales and Westminster. Cardiff: University of Wales Press.

National Assembly for Wales (Transfer of Functions) Order 1999. London: TSO.

Osmond, John, (1999) Adrift but afloat: the civil service and the National Assembly. Cardiff: IWA.

Osmond, J. (2002) Dragon debates its future: monitoring the National Assembly for Wales December 2002 to March 2003. Cardiff: IWA

Osmond, J. (2002) A bilingual Wales: monitoring the National Assembly for Wales June to August 2002. Cardiff: IWA.

Osmond, J. (2002) Engaging with Europe: monitoring the National Assembly for Wales March to June 2002. Cardiff: IWA.

Osmond, J. (2002) Education policy breaks loose: monitoring the National Assembly for Wales December 2001 to March 2002. Cardiff: IWA.

Osmond, J. (2001) Coalition creaks over health: monitoring the National Assembly for Wales September to December 2001. Cardiff: IWA.

Osmond, J. (2001) A period of destabilisation: monitoring the National Assembly for Wales May to August 2001. Cardiff: IWA.

Osmond, J. (2001) Farming crisis consolidates the Assembly's role: monitoring the National Assembly for Wales March to May 2001. Cardiff: IWA.

Osmond, J. (2001) The economy takes centre stage: monitoring the National Assembly for Wales December 2000 to March 2001. Cardiff: IWA.

Osmond, J. (2000) Coalition politics come to Wales: monitoring the National Assembly for Wales September to December 2000. Cardiff: IWA.

Osmond, J. (2000) Devolution looks ahead: monitoring the National Assembly for Wales May to August 2000. Cardiff: IWA.

Osmond, J. (2000) Devolution in transition: monitoring the National Assembly for Wales February to May 2000. Cardiff: IWA.

Osmond, J. (2000) Devolution relaunched: monitoring the National Assembly for Wales December 1999 to March 2000. Cardiff: IWA

Osmond, J. (1999) Devolution: a dynamic settled process? monitoring the National Assembly July to December 1999. Cardiff: IWA

Thomas, A. & Laffin, M. (2001) 'Wales' first constitutional crisis: the Alun Michael resignation', Public Policy and Management, 16, 1 (Spring), p18-31

Welsh Office, (1998-99) National Assembly for Wales: technical guide to the transfer of functions order: parts 1 to 4. Cardiff: Welsh Office.

Uned Ddatganoli'r Swyddfa Gymreig, (1999) Gwneud y gwahaniaeth i Gymru: arweiniad i bwerau Cynulliad Cenedlaethol Cymru. Caerdydd: Y Swyddfa Gymreig.

Comisiwn Richard, 'Trefn Llywodraethu Gwell' a Deddf Llywodraeth Cymru 2006

Yn dilyn adroddiad yr adolygiad o weithdrefnau'r Cynulliad yn 2002, sefydlwyd Comisiwn Richard er mwyn edrych ar bwerau a threfn etholiadol y Cynulliad. Arweiniodd hwn at bapur gwyn 'Trefn Llywodraethu Gwell i Gymru' a phwerau deddfwriaethol yn Neddf Llywodraeth Cymru 2006

Comisiwn Richard (2004) Adroddiad Comisiwn Richard: y comisiwn ar bwerau a threfniadau etholiadol Cynulliad Cenedlaethol Cymru. Caerdydd: TSO

Cox, John (2005) Better governance for Wales, Planet, 173, p91-93.

David, R. & Morris, N. (2007) Thoughts turn to new powers: monitoring the National Assembly for Wales January-April 2007. Cardiff: IWA.

David, R. & Morris, N. (2006) Parties prepare for battle: monitoring the National Assembly for Wales August-December 2006. Cardiff: IWA.

David, R. (2006) New powers - new beginning? monitoring the National Assembly for Wales May-July 2006. Cardiff: IWA.

David, R. (2006) Restructuring devolution: monitoring the National Assembly for Wales January-April 2006. Cardiff: IWA.

David, R. (2005) Consensus politics born of convenience: monitoring the National Assembly for Wales September-December 2005. Cardiff: IWA.

David, R. (2005) Minority government by selective co-operation: monitoring the National Assembly for Wales May-July 2005. Cardiff: IWA.

Economic and Social Research Council, (2014) The report of the Richard Commission: an evaluation. Cardiff: ESRC.

Elis-Thomas, Dafydd (2006) Second constitution, Agenda, summer 2006, p16-18.

Elis-Thomas, Dafydd (2005) From body corporate to parliamentary service, Wales Journal of Law and Policy (4) 1, p7-16

Government of Wales Act 2006 (Chapter 32)

House of Commons Library (2005) Better Governance for Wales: the White Paper: Standard Note. London: House of Commons Library.

House of Commons Welsh Affairs Committee (2005) Government White Paper: Better governance for Wales: first report of session 2005-06. London: TSO.

Institute of Welsh Affairs, (2005) Welsh politics comes of age: response to the Richard Commission. Cardiff: IWA.

Institute of Welsh Affairs, (2007) Devolution, a decade on: IWA response to the House of Commons Constitutional Affairs Committee call for evidence. Cardiff: IWA.

Institute of Welsh Affairs, (2008) Unpacking the progressive consensus. Cardiff: IWA.

Jeffrey, C. (2004) The report of the Richard Commission: an evaluation (Devolution Briefings no. 12) Birmingham: ESRC.

Jones, Richard Wyn (2004) Ryff geid Comisiwn Richard, Barn, 494, p11-13.

Jones, Richard Wyn (2005) Senedd i Gymru, Barn, 512, p8-13.

Jones, R.W. & Scully, R. (gol.) Wales devolution monitoring report: September 2006. London: UCL.

Jones, R.W. & Scully, R. (gol.) Wales devolution monitoring report: May 2006. London: UCL.

Jones, R.W. & Scully, R. (gol.) Wales devolution monitoring report: January 2006. London: UCL.

Laffin, M., Thomas, A & Thomas, I. (2003) Future options: an assessment of the powers of the National Assembly for Wales. Pontypridd: University of Glamorgan.

Mathias, G. (2008) Referendum rules, Agenda, summer 2008, p12-14.

McAllister, Laura (2005) Proving the potential of independent commissions: a critical review of the Richard Commission on the powers and electoral arrangements of the National Assembly for Wales, Public Administration, 83 (2), p493-512.

McAllister, Laura (2005) The value of independent commissions: an insider's perspective on the Richard Commission, Parliamentary Affairs, 58 (1), p38-52.

McAllister, Laura (2004) The Richard Commission: Wales's alternative constitutional convention? Contemporary Wales, 17, p128-139.

McAllister, Laura & Stirbu, Diana (2008) Influence, impact and legacy: assessing the Richard Commission's contribution to Wales's evolving constitution, Representation, 44 (3) p.209-224.

Osmond, J. (2005) Labour's majority in doubt: monitoring the National Assembly for Wales December 2004-April 2005. Cardiff: IWA.

Osmond, J. (2004) Quango cull falters but continues: monitoring the National Assembly for Wales October-December 2004. Cardiff: IWA.

Osmond, J. (2004) Richard Commission sets agenda: monitoring the National Assembly for Wales March-June 2004. Cardiff: IWA.

Osmond, J. (2004) End of the corporate body: monitoring the National Assembly for Wales December 2003-March 2004. Cardiff: IWA.

Osmond, J. (2003) Wales is waiting: monitoring the National Assembly for Wales September-December 2003. Cardiff: IWA.

Osmond, J. (2003) Wales unplugged: monitoring the National Assembly for Wales June-August 2003. Cardiff: IWA. 

Osmond, J. (2003) Welsh Labour takes control: monitoring the National Assembly for Wales March-June 2003. Cardiff: IWA  

Pwyllgor Cynulliad Cenedlaethol Cymru ar y Papur Gwyn, Trefn Lywodraethu Gwell i Gymru (2004) Adroddiad ar y Papur Gwyn, Trefn Lywodraethu Gwell i Gymru. Caerdydd: Cynulliad Cenedlaethol Cymru.

Pwyllgor Cynulliad Cenedlaethol Cymru ar Fil Llywodraeth Cymru (2006) Adroddiad ar Fesur Llywodraeth Cymru. Caerdydd: Cynulliad Cenedlaethol Cymru.

Rawlings, R., (2004) Say not the struggle naught availeth: the Richard Commission and after (Centre for Welsh Legal Affairs Fifth Annual Lecture). Aberystwyth: Centre for Welsh Legal Affairs.

Trefn Lywodraethu Gwell i Gymru 2005 Cm 6582

Trench, Alan (2005) Better governance for Wales: an analysis of the White Paper on devolution for Wales. London: UCL Constitution Unit.

 

Confensiwn Cymru Gyfan a Refferendwm pwerau 2011

Sefydlwyd Confensiwn Cymru Gyfan i edrych ar ymestyn pwerau deddfu'r Cynulliad. Mae'r cyhoeddiadau isod yn edrych ar waith y Confensiwn yn arwain at y Refferendwm ar ymestyn pwerau'r Cynulliad ym Mawrth 2011

Bowers, Paul (2010) Standard note: referendum in Wales: draft orders. London: House of Commons Library.

Bowers, Paul (2010) Standard note: referendum for Wales: extending the scope of Assembly powers. London: House of Commons Library

Bowers, Paul (2011) Standard note: referendum in Wales. London: House of Commons Library.

Confensiwn Cymru Gyfan (2009) Adroddiad Confensiwn Cymru Gyfan. Caerdydd: Confensiwn Cymru Gyfan.

David, Wayne (2011) Why the case for a 'yes' vote is unanswerable. Bevan Foundation Review, 16, p4-5.

Electoral Commission (2010) Referendum on law-making powers of the National Assembly for Wales: report of the view of the Electoral Commission on the proposed referendum question. Cardiff: Electoral Commission.

Electoral Commission (2011) Report on the Referendum on law-making powers of the National Assembly for Wales: 3 March 2011. Cardiff: Electoral Commission.

Harvey, Malcolm (2011) How to lose a referendum in seven ways: thoughts on the upcoming Welsh powers referendum. Regional and Federal Studies, 21 (1), p91.

House of Commons Welsh Affairs Select Committee (2010) The proposed amendment of Schedule 7 to the Government of Wales Act 2006: second report of session 2010-11. London: TSO.

House of Commons Library (2011) Political developments in Wales to June 2011. London: House of Commons Library.

Jennings, Martin (2011) Canlyniadau refferendwm Cynulliad Cenedlaethol Cymru 2011. Caerdydd: Gwasanaeth Ymchwil Cynulliad Cenedlaethol Cymru.

Jones, Richard Wyn, (2007) Craffu ar y confensiwn, Barn, 539-540, p12-14.

Jones, Richard Wyn, (2008) Ymlaen at y refferendwm, Barn, Rhagfyr 2008, p14-16.

Jones, R.W. & Scully, R. (gol.) (2009) Wales devolution monitoring report: May 2009. London: UCL.

Jones, R.W. & Scully, R. (gol.) (2009) Wales devolution monitoring report: January 2009. London: UCL.

Jones, R.W. & Scully, R. (gol.) (2008) Wales devolution monitoring report: September 2008. London: UCL.

Jones, R.W. & Scully, R. (gol.) (2008) Wales devolution monitoring report: May 2008. London: UCL.

Jones, R.W. & Scully, R. (gol.) (2008) Wales devolution monitoring report: January 2008. London: UCL.

Jones, R.W. & Scully, R. (gol.) (2007) Wales devolution monitoring report: September 2007. London: UCL.

Jones, R.W. & Scully, R. (gol.) (2007) Wales devolution monitoring report: April 2007. London: UCL.

Jones, R.W. & Scully, R. (gol.) (2007) Wales devolution monitoring report: January 2007. London: UCL.

Jones, R.W. & Scully, R. (gol.) (2006) Wales devolution monitoring report: September 2006. London: UCL.

Jones, R.W. & Scully, R. (gol.) (2006) Wales devolution monitoring report: May 2006. London: UCL.

Jones, R.W. & Scully, R. (gol.) (2006) Wales devolution monitoring report: January 2006. London: UCL.

Osmond, John (2011) Accelerating history: the 1979, 1997 and 2010 referendums in Wales. Cardiff: Institute of Welsh Affairs.

Roberts, Owain & Thomas, Alys (2010) Camau yn arwain at refferendwm ar fwy o bwerau: gwybodaeth ddiweddaraf. Caerdydd: Gwasanaeth Ymchwil yr Aelodau Cynulliad Cenedlaethol Cymru.

Roberts, Owain & Nicholson, Siân (2011) Crynodeb o Fesurau'r Cynulliad a Basiwyd. Caerdydd: Gwasanaeth Ymchwil yr Aelodau Cynulliad Cenedlaethol Cymru.

Roberts, Owain & Nicholson, Siân (2011) Refferendwm Cynulliad Cenedlaethol Cymru 2011. Caerdydd: Gwasanaeth Ymchwil yr Aelodau Cynulliad Cenedlaethol Cymru.

Roberts, Owain (2011) Pwerau Deddfwriaethol Cynulliad Cenedlaethol Cymru. Caerdydd: Gwasanaeth Ymchwil yr Aelodau Cynulliad Cenedlaethol Cymru.

Stafford, Ian (2011) Devolution in Wales and the 2011 referendum. Scottish Affairs, 77, autumn 2011, p28.

Stirbu, Diana & McAllister, Laura (2011) An exercise in democratic deliberation: the All-Wales Convention's contribution to constitutional change. Contemporary Wales, 24 (1) winter 2011, p64-85.

Wyn Jones, Richard & Scully, Roger (2012) Wales says yes: devolution and the 2011 Welsh referendum. Cardiff: University of Wales Press.

 

Comisiwn Silk a Deddf Cymru 2014

Sefydlwyd y Comisiwn ar Ddatganoli yng Nghymru gan Lywodraeth Glymblaid y DU yn 2011 dan gadeiryddiaeth Syr Paul Silk. Cylch gorchwyl y Comisiwn oedd edrych ar bwerau deddfwriaethol ac ariannol pellach i Gymru. Mae'r cyhoeddiadau isod yn edrych ar waith y Comisiwn a'r canlyniadau

Bourne, Nick (2011) The Silk Commission: devolution's last word, Bevan Foundation Review (18), p32-33

Bowers, Paul & Webb, Dominic (2011) Devolution in Wales: the Silk Commission: Commons Library Standard Note. London: House of Commons Library.

Changing Union Partnership Finance and Funding Working Group (2012) Wales in a changing union: first submission to the Silk Commission. Cardiff: Institute of Welsh Affairs.

Changing Union Partnership (2013) A stable, sustainable devolution settlement for Wales: evidence to the Commission on Devolution in Wales. Cardiff: Changing Union Partnership.

Comisiwn ar Ddatganoli yng Nghymru (2012) Grymuso a chyfrifoldeb: pwerau ariannol i gryfhau Cymru (Adroddiad Silk Rhan I) (PDF, 2.08MB). Caerdydd: Y Comisiwn ar Ddatganoli yng Nghymru.

Comisiwn ar Ddatganoli yng Nghymru (2014) Grymuso a chyfrifoldeb: pwerau deddfwriaethol i gryfhau Cymru (Adroddiad Silk Rhan II) Caerdydd: Y Comisiwn ar Ddatganoli yng Nghymru.

Holtham, Gerald (2011) Wales faces choice between Northen Ireland and Scotland on tax powers. Agenda, Winter 2011, p20-23.

Jones, Carwyn (2014) First Minister of Wales: speech on a new union. Cardiff: Welsh Government.

National Assembly for Wales (2014) Submission to the House of Lords Constitution Committee on the inquiry into Scottish Independence: constitutional implications for the rest of the UK. Cardiff: NAfW.

Osmond, John (2012) Radical tax varying powers recommended for Wales, Agenda, 48, winter 2012. Cardiff: IWA.

Osmond, John & Upton, Stevie (eds.) (2013) A stable, sustainable devolution settlement for Wales: research papers. Cardiff: UK's Changing Union.

Plaid Cymru (2013) Submission to part II of the Commission on Devolution in Wales. Cardiff: Plaid Cymru.

Roberts, Owain (2011) Y llwybr tuag at y Comisiwn Annibynol ar Ddatganoli yng Nghymru: Medi 2011. Caerdydd: Gwasanaeth Ymchwil y Cynulliad.

Swyddfa Cymru a Thrysorlys ei Mawrhydi (2013) Grymuso a Chyfrifoldeb: datganoli pwer ariannol i Gymru. Llundain: TSO.

Thomas, Alys (2011) Comisiwn Silk. Caerdydd: Gwasanaeth Ymchwil y Cynulliad.

Thomas, Alys (2013) Summary of consultation responses to part 2 of the Silk Commission on Devolution in Wales (PDF, 809KB) Caerdydd: Gwasanaeth Ymchwil y Cynulliad.

Torrance, David (2018) A process not an event: Devolution in Wales 1998-2018. London: House of Commons Library

UK Government, (2013) UK Government's evidence to the Commission on Devolution in Wales: Part II: The Welsh Devolution Settlement. Cardiff: Wales Office.

Wales Act 2014 chapter 29

Welsh Affairs Select Committee (2014) Fourth report: Pre-legislative scrutiny of the draft Wales Bill. London: TSO.

Welsh Conservatives in the National Assembly for Wales, (2013) Evidence submitted to the Commission on Devolution in Wales. Cardiff: Welsh Conservatives.

Welsh Government, (2013) Evidence submitted by the Welsh Government to the Commission on Devolution in Wales. Cardiff: Welsh Government.

Welsh Liberal Democrats (2013) Securing home rule: Welsh Liberal Democrat submission to the Silk Commission. Cardiff: Welsh Liberal Democrats.

 

Deddf Cymru 2017, Deddf Senedd ac Etholiadau 2020 a Senedd Cymru

Diwygiwyd y setliad datganoli gan Ddeddf Cymru 2017 a rhoddwyd hawl i'r sefydliad ddeddfu ar ei threfniadau etholiadol ei hyn. Mae'r cyhoeddiadau isod yn ymwneud â'r Ddeddf, a hefyd Deddf Senedd ac Etholiadau (Cymru) 2020, a arweiniodd at ail-enwi Senedd Cymru a nifer o ddiwygiadau yn ymwneud â'r system etholiadol   

Canolfan Llywodraethiant Cymru ac Uned y Cyfansoddiad, Coleg Prifysgol Llundain (2015) Her a chyfle: Bil Cymru Drafft 2015. Caerdydd: Prifysgol Caerdydd.

Canolfan Llywodraethiant Cymru ac Uned y Cyfansoddiad, Coleg Prifysgol Llundain (2015) Darparu model pwerau wedi cadw'n ôl ar gyfer datganoli yng Nghymru. Caerdydd: Prifysgol Cymru.

Cogbill, Alan (2016) The Wales Bill 2016: a marked improvement but there are fundamental questions yet to be resolved. UCL Constitution Unit Blog, 26 July 2016. London: UCL.

Crabb, Stephen (2017) Inside story: Wales Act. Agenda, 58, p35-36. Cardiff: IWA.

Cynulliad Cenedlaethol Cymru (2016) Ymgynghoriad: newid enw Cynulliad Cenedlaethol Cymru. Caerdydd: Cynulliad Cenedlaethol.

Cynulliad Cenedlaethol Cymru (2018) Creu Senedd i Gymru: dogfen ymgynghori. Caerdydd: Cynulliad Cenedlaethol.

Cynulliad Cenedlaethol Cymru (2018) Ymgynghoriad ynghylch creu Senedd i Gymru: crynodeb o'r prif ganfyddiadau: Gorffennaf 2018. Caerdydd: Cynulliad Cenedlaethol.

Deddf Senedd ac Etholiadau (Cymru) 2020

Draft Wales Bill 2015 Cm 9144

Evans, Gareth, Devolution in Wales: from Assembly to Parliament, UK Constitutional Law blog (15th April 2020)

Jones, Richard Wyn (2016) Bil Cymru: 'gwrthnysig a chrintachlyd': pennod fethiannus arall. Barn, 646, Tachwedd 2016.

House of Commons Welsh Affairs Committee (2016) Pre-legislative scrutiny of the draft Wales Bill: First report of Session 2015-16. London: TSO.

Llywodraeth Cymru (2016) Llywodraeth a chyfreithiau yng Nghymru: bil drafft a Chrynodeb Esboniadol. Caerdydd: Llywodraeth Cymru.

Panel Arbenigol ar Ddiwygio Etholiadol y Cynulliad (2017) Senedd sy'n gweithio i Gymru. Caerdydd: Panel Arbenigol ar Ddiwygio Etholiadol.

Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol Cynulliad Cenedlaethol Cymru (2015) Adroddiad ar Fil Cymru drafft Llywodraeth y DU. (PDF, 684KB) Caerdydd: Cynulliad Cenedlaethol.

Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol Cynulliad Cenedlaethol Cymru (2015) Cynigion Llywodraeth y Deyrnas Unedig ar gyfer datganoli pellach yng Nghymru. (PDF) Caerdydd: Cynulliad Cenedlaethol.

Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol Cynulliad Cenedlaethol Cymru (2016) Adroddiad ar Fil Cymru Llywodraeth y Deyrnas Unedig. (PDF, 1MB) Caerdydd: Cynulliad Cenedlaethol.

Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol Cynulliad Cenedlaethol Cymru (2016) Tystiolaeth ysgrifenedig am Fil Cymru Llywodraeth y DU. (PDF, 11MB) Caerdydd: Cynulliad Cenedlaethol.

Pwyllgor y Senedd ar Ddiwygio Etholiadol y Senedd (2020) Diwygio'r Senedd: y camau nesaf, Caerdydd: Senedd Cymru. 

Pwerau at bwrpas: tuag at setliad datganoli sy'n para i Gymru 2015 Cm 9020 (PDF, 756KB)

Renwick, Alan (2017) Reforming the Welsh Assembly: how do you choose an electoral system? UCL Constitution Unit Blog, 12 December 2017.

Roderick, Vaughan (2015) The St David's Day declaration: not the last word. The Welsh Agenda, 54, Spring/Summer 2015, p33-34

Thomas, Alys (2016) Briff Ymchwil: Bil Cymru 2016 Cardiff: NAfW Research Service.

Wales Act 2017 (chapter 4)

Wales Office (2017) Wales Act 2017: explanatory notes (PDF, 6MB). London: TSO.

Etholiadau'r Senedd

Erbyn hyn cafwyd pum etholiad cyffredinol i'r Senedd a'r Cynulliad Cenedlaethol. Mae'r cyhoeddiadau isod yn cynnwys dadansoddiadau o ganlyniadau a materion megis dewis ymgeiswyr

Awan-Scully, Roger / Prifysgol Caerdydd, (2013- ) Blog etholiadau yng Nghymru [tudalen gwe]

Awan-Scully, Roger (2018) The end of British party politics? London: Biteback.

Bevan Foundation (2006) Public attitudes to dual candidacy in elections to the National Assembly for Wales. Cardiff: Bevan Foundation

Bil Etholiadau Cymru (Coronafeirws)

Blair, Jessica (2021) A decisive moment can’t go unnoticed, Welsh Agenda 65 Autumn/Winter 2021, p30.

Bradbury, J., Bennie. L, Denver, D. & Mitchell, J. (2000) Devolution, parties and new politics: candidate selection for the 1999 National Assembly Elections. Contemporary Wales, 13.

Bradbury, J. (2007) Constituency representation in Wales: the roles, relationships and regulation of Members of Parliament and the National Assembly. Contemporary Wales, 19 (1), p77-95.

Bradbury, J. & Mitchell, J. (2007) The constituency work of members of the Scottish Parliament and National Assembly for Wales: approaches, relationships and rules, Regional and Federal Studies, 17 (1), p117-145.

Brooks, Steve & ap Gareth, Owain (2016) Women in the National Assembly. Cardiff: Electoral Reforn Society.

Canolfan Llywodraethiant Cymru (2016) Ail-lunio'r Senedd: sut i ethol Cynulliad cenedlaethol mwy effeithiol. Caerdydd: Prifysgol Caerdydd.

Comisiwn Etholiadol (2006) Cymru - ar flaen y gad: agweddau'r cyhoedd tuag at etholiadau'r Cynulliad. Caerdydd: Comisiwn Etholiadol.

Comisiwn Etholiadol (2002) Cymru'n pleidleisio? agweddau'r cyhoedd tuag at etholiadau'r Cynulliad. Caerdydd: Comisiwn Etholiadol.

Curtice, John (2006) Forecasting and evaluating the consequences of electoral change: Scotland and Wales, Acta Politica, 41 (3), p300-314

Cynulliad Cenedlaethol Cymru (2018) Canlyniadau'r etholiad [tudalen gwe]

Cynulliad Cenedlaethol Cymru, Gwasanaeth Ymchwil yr Aelodau (2007) Canlyniadau Etholiad Cynulliad 2007 (diweddariad): Gorffennaf 2007 (PDF, 1.5MB). Caerdydd: Cynulliad Cenedlaethol. 

Deacon, Russell Martin & McDonnell, Ellen, (2017) Has Wales developed a political elite?: an analysis of the career comings and goings of Welsh Assembly Members from 1999-2016. Cardiff: Gorwel.

Edwards, J. & Chapman, C. (2000) Women's political representation in Wales: waving or drowning?, Contemporary Politics, 6 (4).

Electoral Commission, (2016) The National Assembly for Wales General Election 2016: report on the administration of the 5 May 2016 elections to the National Assembly for Wales. London: Electoral Commission.

Electoral Commission, (2007) The National Assembly for Wales elections 2007. London: Electoral Commission.

Electoral Commission, (2003) The National Assembly for Wales elections 2003: the official report and results. London: Electoral Commission.

Electoral Commission, (2008) Accounting for elections: the National Assembly for Wales elections 2007: March 2008. London: Electoral Commission.

Electoral Commission, (2011) Report on the National Assembly for Wales general election 5 May 2011. London: Electoral Commission.

A green paper on future electoral arrangements for the National Assembly for Wales 2012 Cm 8357

Hill, Daran, (2011) The results that woke us up. Bevan Foundation Review, 17, p4-5

Ingram, R. (2003) First or second order? Will the Scottish and Welsh elections deliver devolution?, British Elections and Parties Review, 13, p107-133

Jennings, Martin (2011) Canlyniadau etholiad y Cynulliad 2011 (PDF, 1MB). Caerdydd: Gwasanaeth Ymchwil y Cynulliad.

Jones, B. (1999) The first Welsh National Assembly election, Government and Opposition, 34 (3), p323

Jones, Helen & Holzinger, Owen (2016) Canlyniadau etholiad y Cynulliad yn 2016 (PDF, 2MB). Caerdydd: Gwasanaeth Ymchwil y Cynulliad.

Jones, R.W. & Scully, R. (2006) Devolution and electoral politics in Scotland and Wales, Publius, 36 (1), p115-134.

Larner, Jac & Scully, Roger (2017) A successful defence: the 2016 National Assembly for Wales election. Parliamentary Affairs, 70 (3), July 2017, p507-529

MacKay, F. (2004) Women's representation in Wales and Scotland, Contemporary Wales, 2004, p140-161.

McAllister, Laura (2016) Wales' politics gets exciting, Exchange, Summer 2016, p2-5.

McAllister, Laura (2012) The 2011 Welsh general election: an analysis of the latest staging post in the maturing of Welsh politics. Parliamentary Affairs, 65 (3).

McAllister, Laura (2004) Steady state or second order? The 2003 elections to the National Assembly for Wales, Political Quarterly, 75 (1), p73-82.

McAllister, Laura (2000) Changing the landscape: the wider political lessons from the elections in Wales, Political Quarterly, 75 (1), p73-82.

Osmond, John (2007) the watershed election, Planet, 183, p18-23

Owen, Gruffydd & Morgan, Lucy (2021) Bil etholiadau Cymru (coronafeirws): crynodeb o'r bil Caerdydd: Ymchwil y Senedd

Panel Arbenigol ar Ddiwygio Etholiadol y Cynulliad (2017) Senedd sy'n gweithio i Gymru. Caerdydd: Panel Arbenigol ar Ddiwygio Etholiadol.

Patchett, K. (2002) Issues and methodology: observations by the Institute of Welsh Affairs to the Commission on the Powers and Electoral Arrangements of the National Assembly for Wales. Cardiff: IWA.

Scully, Roger (2004) Business as usual? comparing Westminster and National Assembly Elections in Wales, Contemporary Wales, 16, p75-82.

Scully, Roger (2011) The best and worst of times. Agenda, Winter 2011, p33-34

Scully, Roger & Jones, Richard Wyn (2012) Still three Wales?: social location and electoral behaviour in contemporary Wales, Electoral Studies 31(4), p656-667

Scully, Roger, Jones, Richard Wyn & Trystan, Dafydd (2004) Turnout, participation and legitimacy in post-devolution Wales, British Journal of Political Science, 34(3), p519-538.

Senedd and Elections (Wales) Act 2020

Taylor, G. (2003) Hugs and tears: the Assembly election results, Planet, 159, p13-18

Trystan, Dafydd, Scully, Roger and Jones, Richard Wyn (2003) Explaining the 'quiet earthquake': voting behaviour in the first election to the National Assembly for Wales, Electoral Studies, 22, p635-650

Thomas, J., Cushion, S. & Jewell, J. (2004) Stirring up apathy? Political disengagement and the media in the 2003 Welsh Assembly elections, Journal of Public Affairs, 4(4), p355-363

Canolfan Llywodraethiant Cymru (2016) Ail-lunio'r Senedd: sut i ethol Cynulliad cenedlaethol mwy effeithiol. Caerdydd: Prifysgol Caerdydd.

Wall, Matthew & Williams, Sophie (2017) Seeking evidence for a Welsh progressive consensus: party positioning in the 2016 National Assembly for Wales election, Parliamentary Affairs, gsx045, November 2017.

Pleidiau gwleidyddol a datganoli

Cynigiodd datganoli gyfle i bleidiau gwleidyddol addasu i lefel newydd o drefn lywodraethu. Mae'r cyhoeddiadau isod yn delio gydag agweddau o'r modd y mae pleidiau wedi ymdrechu i gwrdd â'r sialens

Andrews, Jonathan & Bradbury, Rhys (2010) State devolution and national identity: continuity and change in the politics of Welshness and Britishness in Wales, Parliamentary Affairs, 63, 2, p229.

Awan-Scully, Shazia (2021) A rewarding, fascinating, wonderful, frustrating job? Welsh Agenda 65 Autumn/Winter 2021, p40.

Betts, C. (2007) Y genhedlaeth nesaf, Barn, 533, p17-19

Bourne, Nick (2007) Up for the challenge, Parliamentary Monitor, 153 (2007), p.191.

Bratberg, Oivind (2010) Multi-level parties in process: Scottish and Welsh MEPs and their home parties. West European Politics, 33 (4), p851-869.

Davies, Nick & Williams, Darren (2009), Clear red water: Welsh devolution and socialist politics. Cardiff: Francis Boutle.

Denton, Alison and Deacon, Russell (2018) 'Welsh politics, ideology and Political Parties' in Russell Deacon, Alison Denton and Robert Southall, The Government and Politics of Wales, Edinburgh: University Press.

Elias, Anwen, (2013) 'Policy-making capacity of political parties in Wales' in John Osmond & Stevie Upton (eds.), A stable, sustainable settlement for Wales: research papers, Cardiff: UK's Changing Union.

Griffiths, I. (2004) The Wales Green Party and the National Assembly for Wales elections 2003, Environmental Politics, 13(2), p461-466.

Laffin, M., Taylor, G. & Thomas, A. (2004) Devolution and party organisation: the case of the Wales Labour Party, Contemporary Wales, 16 (4).

Laffin, M., Shaw, E. & Taylor, G. (2005) The Labour Party and devolution. (Devolution Briefings; no.14). Birmingham: ESRC Devolution Programme.

Laffin, M. et al (2007) The new sub-national politics of the British Labour Party, Party Politics, 13(1), p88-108.

Laffin, M. & Shaw, E. (2007) British devolution and the Labour Party: how a national party adapts to devolution, The British Journal of Political & International Relations, 9 (1), p55-72.

Lynch, P. (2004) Saving the Union: Conservatives and the 'Celtic Fringe', Political Quarterly, 75 (4), p386-391.

McAllister, L., (2001) The National Assembly election: Plaid Cymru's coming of age, Contemporary Wales, 14, p109-114.

McAllister, L., (2000) The new politics in Wales: rhetoric or reality?, Parliamentary Affairs, 57 (2), p396-407.

McAllister, L. (2016) Assembly No.5: A new reality, The Welsh Agenda, 57, Autumn / Winter 2016, p28-30.

Morgan, R., Bourne, N., Williams, K. & Price, A. (2008) Politics in 21st century Wales. Cardiff: Institute of Welsh Affairs.

National Assembly for Wales Standards of Conduct Committee (2013) Report 03-13 to the Assembly on Lobbying and Cross-Party Groups, Cardiff: NAfW.

Osmond, J., (2007) Crossing the rubicon: coalition politics Welsh style. Cardiff: Institute of Welsh Affairs.

Osmond, J. (2008) Ending sovereignty's denial. Cardiff: Institute of Welsh Affairs.

Owusu Fofie, F. (2008) Decade into UK devolution, nationalists on the win? Midwestern Political Science Association Conference papers, p1.

Parties and party systems: relignment or readjustment?, Parliamentary Affairs, 57 (2), p396-407.

Price, Adam (2015) The one-and-a-half Party State, The Welsh Agenda, Autumn / Winter 2015, p28-30.

Reckless, Mark (2016) Assembly No.5: Why we're here, The Welsh Agenda, 57, Autumn / Winter 2016, p32-33.

Taylor, G., (2003) 'Labour' in John Osmond and J. Barry Jones (ed) Birth of Welsh Democracy: the first term of the National Assembly for Wales. Cardiff: IWA/WGC.

Thomas, A., (2003) 'Liberal Democrats' in John Osmond and J. Barry Jones (ed) Birth of Welsh Democracy: the first term of the National Assembly for Wales. Cardiff: IWA/WGC.

Waters, Lee (2012) From little acorns...: the fall and rise of devolution in the Wales Labour Party: 1979-1995. Cardiff: Wales Governance Centre.

Wall, Matthew & Williams, Sophie (2017) Seeking evidence for a Welsh progressive consensus: party positioning in the 2016 National Assembly for Wales Election, Parliamentary Affairs, gsx045, November 2017.

 

Datganoli a'r cyfansoddiad yng nghyfnod y Cynulliad a'r Senedd

Mae'r Senedd, y modd y mae'n gweithio, a'r cyfansoddiad wedi datblygu ers 1999 gyda nifer o newidiadau ar hyd y ffordd. Ymysg y newidiadau mwyaf nodweddiadol roedd y gwahaniad rhwng y Cynulliad a Llywodraeth Cymru yn 2007 a sicrhau pwerau deddfwriaethol newydd. Mae'r rhestr cyhoeddiadau isod yn dangos y modd y mae'r Senedd wedi datblygu, ac yn parhau i ddatblygu, fel corff deddfwriaethol.

Andrews, Jonathan & Bradbury, Rhys (2010) State devolution and national identity: continuity and change in the politics of Welshness and Britishness in Wales, Parliamentary Affairs, 63, 2, p229.

Andrews, Leighton (2015) A new union mentality, The Welsh Agenda, Autumn / Winter 2015, p31-33.

Bogdanor, Vernon (2001) Devolution in the United Kingdom, Chapters 5 & 7, Oxford: Oxford University Press.

Bogdanor, Vernon (2009) 'Devolution'. In The new British constitution, Chapter 4, [London]: Hart Publishing.

Bourne, Nick (2014) A written entrenched constitution for the United Kingdom: all of it and parts of it: Welsh Political Archive Lecture: 7 November 2014. [Aberystwyth: Welsh Political Archive].

Bradbury, J., Gay, O., Hazell, R. & Mitchell, J. (2003) Local representation in a devolved Scotland and Wales: guidance for constituency and regional members: lessons from the first term. (Policy Paper; no.9) Birmingham: ESRC Devolution Programme.

Bradbury, J. (2008) 'Devolution in Wales: an unfolding process'. In J. Bradbury (ed.) Devolution, regionalim and regional development: the UK experience, Chapter 3. London: Routledge. 

Chaney, P., (2001) New governance, new democracy? Post-devolution Wales. Cardiff: University of Wales.

Cheung, Aron et al. (2019) Devolution at 20. London: Institute for Government.

Cole, A., Jones, J. B. and Storer, A. (2003) Inside the National Assembly for Wales: the Welsh civil service under devolution, Political Quarterly, 74 (2), p223-232.

Cooke, P. & Clifton, N. (2005) The Welsh Assembly and economic governance in Wales. Cardiff: University of Wales.

Crompton, Adrian, (2009) Infant parliament. Agenda, Winter 2009.

Cynulliad Cenedlaethol Cymru, Ymchwil y Senedd (2019) 20 mlynedd o ddatganoli: sut mae Cymru wedi newid? Caerdydd: Cynulliad Cenedlaethol.

Davies, Ron (1999) Devolution: a process not an event. Cardiff: Institute of Welsh Affairs.

Deacon, R. & Sandry, A., (2007) Devolution in the United Kingdom. Edinburgh: University Press.

Deacon, R., Denton, A. & Southall, R. (2018) The government and politics of Wales, Edinburgh: University Press.

Devolution: a decade on: Government response 2009 Cm 7687

Evans, Gareth, Devolution in Wales: from Assembly to Parliament, UK Constitutional Law blog (15th April 2020)

George, Andrew & Crompton, Adrian (2004) Wales' National Assembly: analysing the progress of a first legislature, Parliamentarian, 85 (3), p242-245.

Hannan, P. (2009), A useful fiction: adventures in British democracy. Bridgend: Seren.

Hazell, R. & Trench, A (eds.) The state of the nation 2000-2005. London: UCL.

House of Commons Library, (2013) Political developments in Wales to December 2012. London: House of Commons Library.

House of Commons Library, (2014) Political developments in Wales to July 2014. London: House of Commons Library.

Huckle, Theodore (2015) Fixes, fudges and falling short?: the need for a coherent and lasting devolution settlement for Wales: Sir William Dale Memorial Lecture, London, 30 November 2015. Cardiff: Welsh Government.

Hughes, Gareth (2019) Sut oedd hi i chi felly? Ugain mlynedd gyntaf ein Cynulliad. Y Cymro, Mehefin 2019.

Hunter, J. (2004) The politics of identity: Wales. In M. O'Neill, ed. Devolution and British Politics, Chapter 5. London: Longman.

Jenkins, S. (2003) Welsh devolution through London eyes. Transactions of the Honourable Society of Cymmrodorion, 2003, p175-184.

Jones, Glyndwr Cennydd (2019) Constitutional relationships and sovereignty in these isles. [Caerdydd: IWA]

Jones, Gwynoro, et al. (2017) Towards federalism and beyond: a collection of essays Cardiff: IWA.

Jones, Richard Wyn (2007) Diogelu'r deyrnas, Barn, 537, p12-15.

Jones, Richard Wyn & Scully, R. (2009) 'Welsh devolution: the end of the beginning and the beginning of...?' In Alan Trench (ed) The State of the Nations 2008, Chapter 3. Exeter: Imprint.

Justice Committee, Devolution: a decade on, 24 May 2009, HC 435-1 & HC 435-II

Korris, Matt (2013) Assembly line? the experiences and development of new Assembly Members, London: Hansard Society.

Melding, David (2019) Unionism and nationalism in Welsh political life: an essay by David Melding AM to mark the 20th anniversary of devolution to Wales. [Caerdydd: David Melding]

Melding, David (2012) The reformed union: a British federation. Cardiff: IWA.

Melding, David (2010) Terrific twins of Welsh constitutional thought. Agenda, 42, p29.

Melding, David (2009) Will Britain survive beyond 2020? Cardiff: IWA.

Melding, David (2013) The reformed union: the UK as a federation. Cardiff: IWA.

Mitchell, J. (2009) 'Devolution is a process: Wales'. In Devolution in the UK, Chapter 7. Manchester: University Press.

Morgan, K., Mungham, G. (2000) Redesigning democracy: the making of the Welsh Assembly. Cardiff: Seren.

Morgan, Kevin et al. (2002) Devolution dividend, Agenda, Spring 2009, p10-15.

Morgan, R., (2000) Variable geometry UK. Cardiff: Institute of Welsh Affairs.

Murphy, Paul (2002) Devolution: the view from Whitehall and Torfaen. Annual St David's Day lecture, 11 March 2002. Cardiff: Wales Governance Centre.

Nairn, T. (2006) Gordon Brown: bard of Britishness. Cardiff: Instutute of Welsh Affairs.

Osmond, J. (2002) The future of Welsh devolution. Cardiff: Institute of Welsh Affairs.

Osmond, J. and Jones, J.B. (2003) Birth of Welsh democracy: the first term of the National Assembly for Wales. Cardiff: IWA.

Osmond, J. (2004) Nation building and the Assembly: the emergence of a Welsh civic consciousness. In Alan Trench (ed.) Has devolution made a difference?: the state of the nations 2004, Chapter 11. Exeter: Imprint.

Osmond, John (2003) 'From body corporate to virtual parliament: the metamorphosis of the National Assembly for Wales'. In Hazell, Robert (ed.) The State of the Nations 2003: the third year of devolution in the United Kingdom, Chapter 3. Exeter: Imprint Academic.

Osmond, J. (2004) Wales: towards 2007. In A. Trench ed. The dynamics of devolution: the state of the nations 2005, Chapter 3. Exteter: Imprint.

Osmond, J. (2004) Conclusion: the unfinished business of devolution: whither Wales. In A. Trench, ed. Has devolution made a difference?: the state of the nations 2004, Chapter 11. Exeter: Imprint.

Paun, Akash & Macrory, Sam (gol.) (2019) Has devolution worked? The first 20 years. London: UCL Constitution Unit.

Perryman, Mark (ed.) (2009) Breaking up Britain: four nations after a union. London: Lawrence & Wishart.

Pilkington, C., (2002) Devolution in Britain today, ii (4), iii (7). London: Politico.

Price, Adam (2012) Why we need devolution in reverse. Agenda, 48, winter 2012. Cardiff: IWA.

Pwyllgor y Senedd ar Ddiwygio Etholiadol y Senedd (2020) Diwygio'r Senedd: y camau nesaf, Caerdydd: Senedd Cymru.

Rawlings, R. (2005) Hastening slowly: the next phase of Welsh devolution. Public Law 2005, p824-852.

Rawlings, R. (2003) Towards a parliament: three faces of the National Assembly for Wales, Contemporary Wales, 15, p1.

Royles, Elin (2007) Revitalising democracy? Devolution and civil society in Wales. Cardiff: University of Wales Press.

Tanburn, Sarah (2013) Wales, the United Kingdom and Europe: a conference report. [Cardiff]: British Academy, Learned Society of Wales.

Trench, Alan (ed) State of the nations 2007: into the third term of devolution in the UK. Exter: Imprint.

Schumann, William R. (2009) Towards an anthropology of government: democratic transformation and nation building in Wales. Palgrave MacMillan: London.

Shipton, Martin (2011) Poor man's parliament: ten years of the Welsh Assembly. Bridgend: Seren.

Sullivan, M. & Clutton, S. (2005) The state of the nation or Welsh devolution comes of age: a reflective commentary on four devolution essays, Wales Journal of Law and Policy, 4 (1), p54-65.

Torrance, David (2018) A process not an event: devolution in Wales 1998-2018. London: House of Commons Library.

Trench, Alan (2008) Scotland and Wales: the evolution of devolution. In Robert Hazell (ed.), Constitutional futures revisited: Britain's Constitution to 2020, Chapter 2. Hampshire: Palgrave MacMillan.

Waters, L. (2006) A parliament by stealth? Planet, 175, p68-72.

Wilkins, Siân (2008) devolution in Wales: a process not an event. The Table: the journal of the Society of Clerks-at-the-table in Commonwealth Parliaments, 76, p44.

Wyn Jones, Richard & Lodge, Guy (2012) The dog that finally barked: England as an emerging political community. London: IPPR.

Wyn Jones, Richard (2019) Pen-blwydd hapus, ond dim mwy o ddathlu. Barn, 677, t13-15.

Agweddau'r cyhoedd ac ymgysylltu â'r cyhoedd

Mae'r cyhoeddiadau isod yn bwrw golwg ar agweddau'r cyhoedd tuag at y Senedd, a sut y mae'r Senedd wedi ceisio ymgysylltu a phobol Cymru yn ystod yr ugain mlynedd diwethaf

Awan-Scully, Roger / Prifysgol Caerdydd, (2013-) Blog etholiadau yng Nghymru: polau piniwn [tudalen gwe]

Awan-Scully, Roger (2018) The end of British party politics? London: Biteback.

Bond, Ross (2010) National identities and attitudes to constitutional change in post-devolution UK: a four territories comparison, Regional and Federal Studies, 20, 1 March 2010, p83-105.

Blair, Jess & Mathias, Mat (2017) Missing voices? How do people across Wales feel about politics? Cardiff: Electoral Reform Society.

Comisiwn ar Ddatganoli yng Nghymru (2015) Tystiolaeth a dderbyniwyd gan y Comisiwn ar Ddatganoli (Comisiwn Silk) ar Rhan I a Rhan II o'i gwaith [Tudalen ggwe a archifwyd]

Comisiwn Etholiadol (2006) Cymru - ar flaen y gad: agweddau'r cyhoedd tuag at etholiadau'r Cynulliad. Caerdydd: Comisiwn Etholiadol.

Comisiwn Etholiadol (2002) Cymru'n pleidleisio? agweddau'r cyhoedd tuag at etholiadau'r Cynulliad. Caerdydd: Comisiwn Etholiadol

Curtice, John & Syed, Ben (eds.) (2009) Has devolution worked? The verdict from policy makers and the public. Manchester: University Press.

Cynulliad Cenedlaethol Cymru (2008) Barn y cyhoedd 2008. Caerdydd: Cynulliad Cenedlaethol Cymru.

Cynulliad Cenedlaethol Cymru - Tasglu Newyddion a Gwybodaeth Digidol (2017) Creu deialog ddigidol: sut y gall Cynulliad Cenedlaethol Cymru ddefnyddio dulliau digidol i ymgysylltu'n fuddiol ac yn ystyrlon â phobl Cymru? Caerdydd: Cynulliad Cenedlaethol.  

Cynulliad Cenedlaethol Cymru (2018) Ymgynghoriad ynghylch creu senedd i Gymru: crynodeb o'r prif ganfyddiadau: Gorffennaf 2018. Caerdydd: Cynullid Cenedlaethol.

Gfk NOP (2009) Research to support the work of the all Wales Convention: summary of findings from initial stages of quantitative and exploratory qualitative research. Cardiff: GfkNOP.

Gfk NOP Social Research (2009) Research to support the work of the All Wales Convention: research report. Cardiff: GfkNOP.

Involve / Cynulliad Cenedlaethol Cymru (2019) Cynulliad Cenedlaethol Cymru: y Cynulliad Dinasyddion: adroddiad llawn. Caerdydd: Cynulliad Cenedlaethol.

Jowell, R. et al., (1998) Scottish and Welsh referendum studies, 1997 [computer file], Colchester: UK Data Archive [distributor].

Jones, R. Wyn et al., (2000) Welsh Assembly Election Study, 1999 [computer file], Colchester: UK Data Archive [distributor].

Jones, R. Wyn, Heath, A. & National Centre for Social Research, (2004) Wales life and times study (Welsh Assembly Election Study). Colchester: UK Data Archive [distributor]

Jones, R. Wyn & Phillips, M., (2007) Welsh Life and Times Study (Welsh Assembly Election Study). Colchester: UK Data Archive [distributor]

Parsons, Alex & Rumbul, Rebecca (2018) Did they write back? a mandate divide in response to constituent casework in devolved bodies, Parliamentary Affairs

Scully, Roger (2010) Double coalition land. Agenda, 41, p17-18.

 

Gweithdrefnau'r Senedd

Rheolau Sefydlog Senedd Cymru, yn ogystal â chyhoeddiadau corfforaethol eraill - adroddiadau blynyddol, cyfrifon ac ati

Bwrdd Taliadau Cynulliad Cenedlaethol Cymru (2011) Addas i'r diben: adroddiad Bwrdd Taliadau Cynulliad Cenedlaethol Cymru. Caerdydd: Y Bwrdd Taliadau.

Bwrdd Taliadau Cynulliad Cenedlaethol Cymru (2011-) Adroddiadau Blynyddol ers 2011 [tudalen gwe]

Cynulliad Cenedlaethol Cymru, (2008) Rheolau sefydlog Cynulliad Cenedlaethol Cymru [Trydydd Cynulliad]. Caerdydd: Cynulliad Cenedlaethol.

Cynulliad Cenedlaethol Cymru, (2011) Rheolau sefydlog Cynulliad Cenedlaethol Cymru [Pedwerydd Cynulliad] Caerdydd: Cynulliad Cenedlaethol.

Cynulliad Cenedlaethol Cymru (2016-) Rheolau Sefydlog Cynulliad Cenedlaethol Cymru (PDF, 599KB) Caerdydd: Cynulliad Cenedlaethol Cymru.

Cynulliad Cenedlaethol Cymru (2015) Penderfyniad y Llywydd o ran y ffurf briodol - Biliau Cyhoeddus ar gyfer deddfau'r Cynulliad. Caerdydd: Cynulliad Cenedlaethol.

Cynulliad Cenedlaethol Cymru (2019) Canllawiau ar y modd priodol o gynnal busnes y Cynulliad Cyhoeddwyd gan y Llywydd o dan Reol Sefydlog 6.17 (PDF) Caerdydd: Cynulliad Cenedlaethol.

Comisiwn Cynulliad Cenedlaethol Cymru (2007-) Adroddiadau blynyddol a chyfrifon ers 2007 [tudalen gwe]

Comisiwn Cynulliad Cenedlaethol Cymru (2013-) Adroddiadau ar ddangosyddion perfformiad allweddol [tudalen gwe]

Comisiwn Cynulliad Cenedlaethol Cymru (2011) Adroddiad etifeddiaeth 2007-2011. Caerdydd: Cynulliad Cenedlaethol.

Comisiwn Cynulliad Cenedlaethol Cymru (2016) Adroddiad etifeddiaeth 2011-2016. Caerdydd: Cynulliad Cenedlaethol.

Gwasanaeth Ymchwil Cynulliad Cenedlaethol Cymru (2018) Comisiwn y Cynulliad Cardiff: Cynulliad Cenedlaethol.

Gwasanaeth Ymchwil Cynulliad Cenedlaethol Cymru (2018) Y Llywydd a'r Dirprwy Lywydd (PDF, 1MB) Caerdydd: Cynulliad Cenedlaethol.

Gwasanaeth Ymchwil Cynulliad Cenedlaethol Cymru (2018) Deddfau'r Cynulliad a'r Broses Deddfwriaethol (PDF, 1MB) Caerdydd: Cynulliad Cenedlaethol.

Panel yr Adolygiad Annibynol, Cynulliad Cenedlaethol Cymru (2010) Adolygiad o wasanaethau dwyieithog Cynulliad Cenedlaethol Cymru. Caerdydd: Cynulliad Cenedlaethol.

Panel Adolygiad Annybynol, Cynulliad Cenedlaethol Cymru (2009) Yn gywir i Gymru: adolygiad annibynol o'r trefniadau presennol ar gyfer rhoi cymorth ariannol i Aelodau'r Cynulliad. Caerdydd: Cynulliad Cenedlaethol.

Senedd Cymru (2020) Cod ymddygiad ar gyfer Aelodau'r Senedd. Caerdydd: Senedd Cymru.

Study of Parliament Group (2021) Parliaments and the pandemic: January 2021. London: Study of Parliament Group.

Cydraddoldeb, cynrychiolaeth a'r Senedd

Mae'r cyhoeddiadau isod yn edrych ar wahanol agweddau ar gydraddoldeb a chynrychiolaeth yng nghyd-destun Senedd Cymru

Awan-Scully, Roger (et al). (2018) Dadansoddi amrywiaeth: rhwystrau a chymhellion i sefyll yn etholiadau Cynulliad Cenedlaethol Cymru: adroddiad wedi'u gomisiynu gan Fwrdd Taliadau Cynulliad Cenedlaethol Cymru (PDF, 1.5KB) Caerdydd: Prifysgol Caerdydd.

Brooks, Steve & ap Gareth, Owain (2016) Women in the National Assembly. Cardiff: Electoral Reform Society Cymru.

Chaney, Paul (2009) Equal opportunities and human rights: the first decade of devolution in Wales. Cardiff: EHRC.

Chaney, Paul (2004) The post-devolution equality agenda: the case of the Welsh Assembly's statutory duty to promote equality of opportunity, Policy and Politics, 32 (1), p63-78.

Chaney, Paul (2004) Women and constitutional change in Wales, Regional and Federal Studies, 14 (2), p281-303.

Chaney, Paul & Drakeford, Mark (2004) The primacy of ideology: social policy and the first term of the National Assembly for Wales. Social Policy Review, (16), p121-142,

Chaney, Paul & Fevre, Ralph (2004) 'An absolute duty': an evaluation of the first five years of the Welsh Assembly's statutory equality duty. Wales Journal of Law and Policy, 3 (2), p135-156.

Chaney, Paul (2006) critical mass, deliberation and the substantive representation of women: evidence from the UK's devolution programme, Political Studies, 54 (4), p691-714

Cynulliad Cenedlaethol Cymru (2007-) Adroddiadau Blynyddol Cydraddoldeb ers 2007 [tudalen gwe]

Dionne, Anna Manasco, (2010) 'Wales'. In Anna Manasco (ed.) Women, men and the respresentation of women in the British parliaments: magic numbers? Chapter 5. Manchester: University Press.

Economic and Social Research Council, Swansea University & Warwick University (2009) Gender and political processes in the context of devolution: research findings. Swansea: Swansea University.

Edwards, J. (2004) Mainstreaming equality in Wales: the case of the National Assembly building, Policy and Politics, 32 (1), p33-48

Edwards, J. & Chapman, C. (2000) Women's political representation in Wales: waving or drowning?, Contemporary Politics, 6 (4)

Edwards, J. & Chapman, C. (2003) Recent research, Contemporary Politics, 9 (4)

Equality and Human Rights Commission (2012) Who runs Wales? The journey towards gender equality. EHRC: Cardiff.

Electoral Reform Society (2011) Women's representation in Scotland and Wales: report and analysis. Cardiff: Electoral Reform Society.

Fevre, R. & Chaney, P., (2003) Devolution and participation in Wales: Ron Davies and the cultivation of inclusiveness. (Working Paper series; 8) Cardiff: Cardiff University School of Social Sciences.

Fox, Ruth (2011) Women at the top: politics and public life in the UK [London: Hansard Society]

Fox, Ruth (2011) Boom and bust: in women's representation: lessons to be learned from a decade of devolution. [London: Hansard Society]

MacKay, F. (2004) Women's representation in Wales and Scotland, Contemporary Wales, 2004, p140-161

McAllister, Laura (2001) Gender nation and party: an uneasy alliance for Welsh nationalism?, Women's History Review, 10 (1), p51-69

McAllister, L. & Edwards, J. (2002) One step forward, two step back: women in the two main political parties in Wales, Parliamentary Affairs, 55 (1), p154-166.

McAllister, L. (2019) Why the Welsh Assembly should lower the voting age to 16. UCL Constitution Unit Blog 22 May 2019.

McMillan, Joyce & Fox, Ruth (2010) Has devolution delivered for women? [London]: Hansard Society.

Menywod mewn Bywyd Cyhoeddus (2015) Cawcws menywod mewn democratieth y Cynulliad: adroddiad. Caerdydd: Cynulliad Cenedlaethol. 

Osmond, John, (2009) Critical mass: the impact and future of female representation in the National Assembly for Wales. Cardiff: IWA.

Russell, M., McAllister, L. & MacKay, F. (2002) Women's representation inthe Scottish Parliament and National Assembly for Wales: party dynamics for achieving critical mass, Journal of Legislative Studies, 8, p849-876.

Gwaith craffu a phwyllgorau'r Senedd

Mae pwyllgorau Senedd Cymru wedi bod yn elfen bwysig yn y broses o graffu ar bolisiau llywodraethol a deddfwriaeth. Mae'r cyhoeddiadau isod yn edrych ar elfennau o waith y pwyllgorau a chyfallu'r Senedd i gyflawni ei swyddogaethau'n effeithiol

Bochel, Catherine, (2012) Petitions: different dimensions of voice and influence in the Scottish Parliament and the National Assembly for Wales, Social Policy and Administration, 46 (2), April 2012, p142.

Cole, M., McAllister, L. & Stirbu, D., (2014) The capacity of the National Assembly for Wales, Cardiff: UK's Changing Union.

Cole, M., (2006) Asymmetrical public accountability: the National Assembly for Wales, questions and quangos, Political Quarterly, 77 (1), p98-106.

Comisiwn Cynulliad Cenedlaethol Cymru (2011) Legacy report 2007-2011. Caerdydd: Cynulliad Cenedlaethol.

Comisiwn Cynulliad Cenedlaethol Cymru (2016) Legacy report 2011-2016. Caerdydd: Cynulliad Cenedlaethol.

Comisiwn Cynulliad Cenedlaethol Cymru (2013) Adolygiad o'r cymorth i bwyllgorau. Caerdydd: Cynulliad Cenedlaethol.

Gruffudd, Alun & Williams, Naomi (2014) Scrutinising the scrutiny: the changing role of committees in the National Assembly for Wales. Cardiff: Bevan Foundation / Positif. 

Hollingsworth, K., (2000) The regional committees of the National Assembly for Wales: searching for a role?, Wales Law Journal, 1, p372-386.

House of Lords Liaison Committee (2018) Review of investigative and scrutiny committees - oral evidence by Christopher Warner, National Assembly for Wales, 27 June 2018 (PDF, 117KB). London: House of Lords.

Jones, J. Barry & Osmond, John, (eds.) (2001) Inclusive government and party management: the National Assembly for Wales and the work of its Committees. Cardiff: IWA.

McAllister, L. & Stirbu, D., (2007) Developing devolution's scrutiny potential: a comparative evaluation for the National Assembly for Wales's subject committees, Policy and Politics, 35 (2), p289-310.

National Assembly for Wales, (2016) Organisational efficiency and effectiveness: review of the Assembly Commission's approach. Cardiff: NAfW.

Pwyllgor Safonau Cynulliad Cenedlaethol Cymru, (2018) Lobio. Caerdydd: Cynulliad Cenedlaethol.

Sandford, M. & Maer, L., (2004) Effective scrutiny in the devolved institutions. (Briefing no. 6) Birmingham: ESRC Devolution Programme.

Schuman, William R., (2007) transparency, governmentality and negation: democratic parctice and open government policy in the National Assembly for Wales, Anthropological Quarterly, 80 (3), p837-862.

Thomas, Alys, (2009) 'Parliamentary officers in Wales: evolving roles' in Oonagh Gay & Barry Winetrobe (eds.) Parliament's watchdogs: at the crossroads, Chapter 4. London: UCL.

Adeiladu'r Senedd

Agorwyd adeilad y Senedd ym Mae Caerdydd yn swyddogol ar 1 Mawrth 2006. Mae'r cyhoeddiadau isod yn edrych ar ddylunio ac adeiladu'r adeilad 

Clancy, Claire, (2009) Wales' paperless parliament, The Parliamentarian, (2) 2009, p156.

Cynulliad Cenedlaethol Cymru, (2008) Y Senedd: adroddiad y Pwyllgor Archwilio AC(3) 11-08. Caerdydd: Cynulliad Cenedlaethol.

Fishlock, Trevor & Molyneux, Andrew (2010) Senedd. [Caerdydd]: Graffeg.

National Assembly for Wales, (2000) New Assembly building project: project report 1/2000. Cardiff: NAfW.

National Audit Office Wales, (2002) The National Assembly's new building: update report. Cardiff: National Audit Office Wales.

Wales Audit Office, (2008) The Senedd. Cardiff: Wales Audit Office.

Y gyfraith a deddfwriaeth yng Nghymru

Hyd yn oed cyn 2007 roedd y gyfraith yng Nghymru yn dod yn fwyfwy nodedig mewn nifer o feysydd. Ers Mai 2007, mae'r Senedd yn medru pasio deddfwriaeth sylfaenol. Mae'r cyhoeddiadau isod yn olrhain datblygiad deddfwriaeth Cymreig ers 1999. 

Beasley, Sarah (2003) The National Assembly - 'a voice for Wales'? Statute Law Review, 24, p211-236

Lord Carlile of Berriew (2002) The evolution of devolution, Wales Law Journal, 2, p86-93.

Bingham Centre for the Rule of Law (2015) A constitutional crossroads: ways forward for the United Kingdom. London: British Institute of International and Comparative Law. 

Bush, Keith (2006) Wales measures up: reforms to the structure and powers of the Welsh Assembly will have a bemeficial effect on the law in Wales, New Law Journal, 156 (7229), p978-979

Bush Keith, (2004) New approaches to UK legislative drafting: the Welsh perspective, Statute Law Review, 25 (2) p144-150.

Bush, Keith (2012) A tale of two cities: legislating for Member remuneration at Cardiff Bay and Westminster, Statute Law Review, 33 (2), p141

Bush, Keith (2004) The Planning and Compulsory Purchases Act 2004: a case study in post devolution primary legislation in Wales, Wales Journal of Law and Policy, 3 (2). p238-250.

Bush, Keith (2003) Legal Wales, Agenda, Winter 2003, p35-36

Bush, Keith & Pritchard, Huw, Implications of the Independent Review of Administrative Law for Devolved Government in Wales, UK Constitutional Law blog (22nd October 2020)

Cabinet Office, (2012) Devolution guidance note 17: modifying the legislative competence of the National Assembly for Wales. London: HMSO.

Comisiwn ar Ddatganoli yng Nghymru (Comisiwn Silk) (2014) Adroddiad y Comisiwn ar ddatganoli yng Nghymru: Rhan 2: Grymuso a Chyfrifoldeb: pwerau deddfwriethol i gryfhau Cymru. Caerdydd: TSO.

Comisiwn ar Gyfiawnder yng Nghymru (2019) Cyfiawnder yng Nghymru dros bobl Cymru: adroddiad y Comisiwn ar Gyfiawnder yng Nghymru: Hydref 2019. Caerdydd: Y Comisiwn.

Cynulliad Cenedlaethol Cymru, Pwyllgor ar Fil Llywodraeth Cymru y DU (2006) Adroddiad y Pwyllgor ar Fil Llywodraeth Cymru y DU. Caerdydd: Cynulliad Cenedlaethol.

Cynulliad Cenedlaethol Cymru, Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol (2011) Ymchwiliad i ddrafftio Mesurau Llywodraeth Cymru: gwersi a ddysgwyd o'r tair mlynedd cyntaf. Caerdydd: Cynulliad Cenedlaethol.

Cynulliad Cenedlaethol Cymru, Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol (2012) Ymchwiliad i awdurdodaeth ar wahan i Gymru. Caerdydd: Cynulliad Cenedlaethol.

Cynulliad Cenedlaethol Cymru, Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol (2015) Deddfu yng Nghymru: Hydref 2015. Caerdydd: Cynulliad Cenedlaethol.

Cynulliad Cenedlaethol Cymru, Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol (2016) Adroddiad ar Fil Cymru Llywodraeth y DU. Caerdydd: Cynulliad Cenedlaethol.

Cynulliad Cenedlaethol Cymru, Gwasanaeth Ymchwil (2012) Ailystyried biliau'r Cynulliad a basiwyd: hysbysiad hwylus. Caerdydd: Gwasanaeth Ymchwil y Cynulliad.

Davies, Iwan (2010) Legislating between equals. Agenda, 41, p22-25

Editorial (1999) Bilingualism in legislation, Statute Law Review, 20 (2), p105.

Ellis, T. (2007) The law: wise or otherwise, Planet, 181, p34-39.

Evans, Paul (2020) Braking the Law: is there, and should there be, an executive veto over legislation in the UK Constitution? London: UCL Constitution Unit.

Greenberg, Daniel (2013) Welsh devolution, Legal Information Management, 13, p134-138.

Griffiths, Sue & Evans, Paul (2012) Constitution by committee? Legislative competence orders under the Government of Wales Act (2007-2011), Parliamentary Affairs (2011), p1-31.

Hill, Daran, Edwards, Huw & Jeffes, Leigh (2008) The evolution of devolution: reflections on the operation of our legislative system. Tredegar: Bevan Foundation.

Holtham, Gerald (2010) Five fallacies of devolution. Agenda, 42, p24-26.

House of Lords Select Committee on the Constitution, Second report of session 2007-08: scrutiny of Welsh legislative competence orders, 4 December 2007, HLP 17 07-08. London: TSO.

Hughes, David (2017) The view from Wales. Counsel, December 2017.

Hughes, Dylan & Davies, Huw G. (2012) Accessible bilingual legislation for Wales. Statute Law Review, 33(2) p103.

Hunt, J., (2010) Devolution and differentiation: regional variation in EU law, Legal Studies, 30, 421-441.

Institute of Welsh Affairs, (2009) Putting Wales in the driving seat: legislative opportunities for the National Assembly as a result of implementing part 4 of the 2006 Wales Act. Cardiff: IWA.

Jones, T.H. & Williams, J.M. (2004) Cymru fel awdurdodaeth, Wales Journal of Law and Policy, 4(1), p33-53.

Jones, T.H. & Williams, J.M. (2005) The legislative future of Wales, Modern Law Review, 68(4), p642-653.

Jones, T.H. & Williams, J.M. (2004) Wales as a jurisdiction, Public Law, 2004, p78-101.

Jones, T.H., Turnbull, J.H. and Williams, J.M. (2004) The law of Wales or the law of England and Wales?, Statute Law Review, 26 (3), p135-145

Jones, T.H. (2003) The new Supreme Court: a Welsh perspective, Wales Law journal, 2, p369-373

Jones, T.H. (2012) Wales, devolution and sovereignty. Statute Law Review, 33 (2), p151.

Jones, R.W. (2006) Dadansoddi'r ddeddf, Barn, 526, p9-12.

Justice Stakeholder Group (2016) Law and justice in Wales: some issues for the next Assembly, Cardiff: Justice Stakeholder Group.

Lambert, D. (2002) law making in wales: legislation on-line, Public Law, p663-669.

Lambert, D. (2002) Statutory functions: the complications of executive devolution. Paper presented at the seminar 'Constitutional dilemma: decentralisation, devolution and federalism', 29 April 2002. Cardiff: Wales Governance Centre.

Lewis, Emyr (2011) The power of law. Bevan Foundation Review, 17, p8-9.

Lewis, G. (2007) The Government of Wales Act 2006. Judicial Review, 33 (2), p151

Lloyd, Dai (2011) On its own two feet. Bevan Foundation Review, 17, p8-9

Memorandum to Welsh Affairs Committee post-legislative assessment of the Government of Wales Act 2006 Cm 8256

Ministry of Justice (2007-) Devolution guidance note 9: post-devolution primary legislation affecting Wales. London: Ministry of Justice.

Navarro, Marie (2014) Legislating for Wales 2013: law making for Wales reaches full speed. Contemporary Wales, 27 (1), p195-240.

Navarro, Marie (2011) Legislating for Wales 2010-11. Contemporary Wales, 24 (1) Winter 2011, p192-211.

Navarro, Marie & Lambert, David (2009) Legislative fog. Agenda, winter 2009, p26-28.

Navarro, Marie & Lambert, David (2009) Bypassing the Assembly, Agenda, spring 2009, p34-36.

Navarro, M. (2005) Devolution in Wales: its effect on subordinate legislation, Wales Journal of Law and Policy, 4 (2), p260-283.

Navarro, M. & Lambert, D. (2007) Some effects of the Government of Wales Act 2006. Contemporary Wales, 20 (1), p13-30

Navarro, Marie (2012) A substantial body of different Welsh law: a consideration of Welsh subordinate legislation. Statute Law Review, 33 (2), p163

Navarro, M. & Lambert, D. (2005) The nature and scope of the legislative powers of the National Assembly for Wales (Devolution Briefings; no.13). Birmingham: ESRC Devolution Programme.

Nason, Sarah (ed.) (2017) Administrative justice in Wales and comparative perspectives. Cardiff: University of Wales Press.

Osmond, J., (2008) Assembly to Senedd: the convention and the move towards legislative powers. Cardiff: IWA.

Owen, Richard (2018) Emerging law and procedure, Law Society's Gazette, 115 (5), p22-23.

Patchett, K. (2007) Welsh law. Agenda, winter 2007-08, p22-24.

Patchett, K. (2005) Principle or pragmatism? Legislating for Wales by Westminster and Whitehall. In R. Hazell and R. Rawlings (eds.) Devolution, law making and the constitution, chapter 4. Exeter: Imprint.

Percival, Richard (2010) Reforming Welsh law. Agenda, 42, p41-42.

Percival, Richard (2017) How to do things with jurisdictions: Wales and the jurisdiction question. In Public Law (2) 2017, p249-269.

Pritchard, Huw (2017) Welsh law and policy: recent developments, CILEx Journal, Winter 2017, p42-43.

Pritchard, Huw (2016) Justice in Wales: principles, progress and next steps. Cardiff: Cardiff University Wales Governance Centre.

Rawlings, Richard (2018) The strange reconstitution of Wales. Public Law, January 2018, p62-83.

Rawlings, Richard (2005) Law making in a virtual parliament: the Welsh experience. In R. Hazell & R. Rawlings (eds.) Devolution, law making and the constitution, Chapter 3. Exeter: Imprint.

Rawlings, Richard (2003) Delineating Wales: constitutional, legal and administrative aspects of national devolution (politics and Society in Wales). Cardiff: University of Wales Press.

Rawlings, Richard (1998) The new model Wales, Journal of Law and Society, 25 (4), p461-509.

Rawlings, Richard (2003) Of primary powers etc: two schemes of legislative (and executive) devolution, Wales Law Journal, 2, p408-424.

Reyes, Eduardo (2013) The west wing. Law Society Gazette, May 2013. p16.

Roddick, Winston (2006) The implications of the Government's White Paper 'Better Governance for Wales' on the development of legal Wales. Wales Journal of Law and Policy, 4 (3), p315-320.

Roddick Winston (2003) Law-making and devolution: the Welsh experience, Legal Information Management, 3, p152-157.

Roddick, Winston (2002) Creating legal Wales, Agenda, spring 2002, p37-39

Roddick, Winston, (2002) Doing business with the Assembly: defining the parameters and utilising the opportunities, Wales Law Journal, 1, p305-312.

Samuels, Alec (2012) Addressing the statute. Statute Law Review, 33 (2), p163. 

Sherlock, Ann (2004) Wales: reviewing the Welsh devolution settlement, European Public Law, 10 (2), p237-244.

Sherlock, Ann (2002) Government in Wales and the development of a new legal system within a system, European Public Law, 8, p16-23.

Sherlock, Ann (2011) Devolution in transition in Wales. European Public Law, 17 (1) 2011, p25-34.

Stevenson, Lillian (2013) An emerging Welsh legal identity: a brief overview of the information landscape, Legal Information Management, 13, p156-161.

The Government of Wales Act 1998 (chapter 38)

The Government of Wales Act 2006 (chapter 32) 

Thomas, Alys (2018) Deddfau'r Cynulliad a'r broses ddeddfwriaethol: hysbysiad hwylus y cyfansoddiad. Caerdydd: Gwasanaeth Ymchwil y Cynulliad.

Lord Thomas of Cwmgiedd (2018) A timely commission, Law Society's Gazette, 115 (8), 11, 2018.

Torrance, David (2019) Reserved matters in the United Kingdom. London: House of Commons Library.

Trench, Alan (2006) The Government of Wales Act 2006: the next steps on devolution for Wales, Public Law, 2006, p687-696.

Trench, Alan (2016) Brexit, Article 50 and devolved legislative consent. Devolution Matters blog.

Trench, Alan (2012) The courts and devolution in the UK, British Journal of Politics & International Relations, 14 (2)

Turnbull, J. (2004) Primary legislation for Wales in 2003, Wales Journal of Law and Policy, 3, p105-112.

Wales Act 2014 (chapter 29)

Wales Act 2017 (chapter 4)

Wales Governance Centre, (2016) Justice in Wales: principles, progress and next steps. Cardiff: Cardiff University.

Wales Governance Centre / UCL Constitution Unit, (2015) Delivering a reserved model of powers for Wales. Cardiff: Wales Governance Centre.

Watkin, Thomas Glyn, (2015) The legal history of Wales: second edition. Cardiff: University of Wales Press.

Watkin, Thomas Glyn & Greenberg, Daniel (2017) The public law of Wales: legislating for Wales. Cardiff: University of Wales Press.

Williams, John (2010) The emerging need for a Welsh jurisdiction. Agenda, 42, p38-40.

Williams, John (2004) Law making for Wales after the Richard Commission, Wales Journal of Law and Policy, 3 (2), p251-260.

 

Y berthynas rhyng-lywodraethol a rhyng-seneddol

Mae trefn lywodraethu sydd yn bodoli ar nifer o lefelau yn golygu bod yna drafodaeth gwleidyddol ar nifer o wahanol lefelau. Mae'r cyhoeddiadau isod yn dangos sut mae'r Senedd wedi creu cysylltiadau â San Steffan, llywodraeth leol a deddfwrfeydd datganoledig eraill ers datganoli

Andrews, R. (2003) Building a civic culture: institutional change, policy development and political dynamics in the National Assembly for Wales, Local Government Studies, 29, p129-130.

Arnott, Margaret (2020) Missing links: past, present and future inter-parliamentary relations in the devolved UK, IWA: Cardiff.

Aughey, Arthur, Bort, Eberhard and Osmond, John (2011) Unique paths to devolution: Wales, Scotland and Northern Ireland. Cardiff: IWA.

Belzak, S. & Deacon, R.M. (2002) Welsh devolution and grassroots democracy: a study of the initial effects of political and economic devolution on community and town councils in south Wales. Cardiff: UWIC Business School.

Bingham Centre for the Rule of Law (2015) A constitutional crossroads: ways forward for the United Kingdom. London: British Institute of International and Comparative Law.

Birrell, Derek (2012) Comparing devolved governance. London: Palgrave MacMillan.

Bowers, Paul (2011) The West Lothian question: Commons Library Standard Note. London: House of Commons Library.

Boyne, G.A., Midwinter, A.F. & Walker, R.M. (2005) Devolution and regulation: political control of public agencies in Scotland and Wales. Swindon: ESRC.

Bradbury, J., (2005) Union and devolution: territorial politics in the United Kingdom under Thatcher and Blair, Basingstoke: Palgrave MacMillan.

Bradbury, J. & Russell, M., (2005) Learning to live with pluralism? Constituency and regional members and local representation in Scotland and Wales. (Devolution Briefings; no.28) Birmingham: ESRC Devolution Programme.

Bradbury, J. and Russell, M., (2005) The local work of Scottish MPs and MSPs: effects of non-coterminous boundaries and AMs. London: Constitution Unit.

Cabinet Office, (2006) Devolution guidance note 4: the role of the Secretary of State for Wales.

Cabinet Office, (2009) Devolution guidance note 9: Parliamentary and Assembly primary legislation affecting Wales.

Cabinet Office, (2011) Devolution guidance note 17: Modifying the legislative competence of the National Assembly for Wales.

Cabinet Office (2019) Devolution guidance note: Parliamentary and Assembly primary legislation affecting Wales: May 2018.

Carter, Caitriona A. (2008) Identifying causality in public institutional change: the adaptation of the National Assembly for Wales to the European Union, Public Administration, 86 (2), p345-361.

Jones, Glyndwr Cennydd (2019) These isles: an essay. Cardiff: IWA.

Jones, Glyndwr Cennydd (2021) A sovereign Wales in an isle-wide confederation. Cardiff: IWA.

Cowie, Graham & Torrance, David (2020) Devolution: the Sewel Convention, London: House of Commons Library.

Cynulliad Cenedlaethol Cymru, Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaethol (2017) Papur Gwyn ar Fil y Diddymu Mawr: goblygiadau i Gymru: Mehefin 2017. Caerdydd: Cynulliad Cenedlaethol.

Cynulliad Cenedlaethol Cymru. Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaethol (2018) Llywodraethiant yn y DU ar ôl gadael yr Undeb Ewropeaidd: Chwefror 2018. Caerdydd: Cynulliad Cenedlaethol.

Cynulliad Cenedlaethol Cymru, Gwasanaeth Ymchwil (2012) Ysgrifennydd Gwladol Cymru. Caerdydd: Gwasanaeth Ymchwil y Cynulliad. 

Davies, Iwan (2010) Legislating between equals. Agenda, 41, p22-25.

Dickson, Francesca, (2011) Assembly denies international role. Agenda, Winter 2011, p41.

Dougan, Michael et al. (2020) UK Internal Market Bill, devolution and the constitution, Edinburgh: Centre on Constitutional Change / Wales Governance Centre.

Dunleavy, Patrick et al (eds) (2018) How democratic are the UK's Devolved government arrangements? In Dunleavy et al (eds) The UK's Changing Democracy: the 2018 democratic audit. London: LSE.

Elis-Thomas, D. (2004) Cross-border obfuscation, Agenda, Summer 2004, p37-39.

Evans, Adam (2018) Inter-parliamentary relations in the United Kingdom: devolution's undicovered country? Parliaments, Estates and Representation, 25 June 2018.

Fofie, Felicia Owusu & Bettinson, Chris (2007) The National Assembly for Wales and local government: partners together or a recipe for conflictual governance? Midwestern Political Science Association Conference Papers 2007, p1-25

Gay, Oonagh et al. (2003) An introduction to devolution in the UK. London: House of Commons Library.

Gover, Daniel & Kenny, Michael (2018) Answering the West Lothian question? A critical assessment of 'English Vote for English Laws', Parliamentary Affairs, 17 February 2018.

Gwasanaeth Sifil (2019) Cyflwyniad i Ddatganoli. Llundain: TSO.

Harrington, J., Thomas, E. & Hughes-Moore, B., Is there a Welsh Health Law? Values, Divergence and Devolution after COVID-19, UK Constitutional Law blog (25th January 2021)

Hazell, R. (2010) The Conservative-Liberal Democrat Agenda for constitutional and political reform. London: UCL.

Hazell, R. (2001) Three into one won't go: the future of the territorial secretaries of state. London: UCL.

House of Commons Public Administration and Constitutional Affairs Committee, (2016) The future of the Union: Part 2: inter-institutional relations in the UK. London: TSO.

Huggins, R; Morgan, K & Rees, G., (2001) Devolution and development: the Welsh Assembly and the governance of regional economic policy. Cardiff: Welsh Governance Centre.

Institute for Government (2021) The United Kingdom Internal Market Act 2020. London: Institute for Government.

Jeffery, C. (2006) Devolution and local government, Publius, 36 (1), p57-73.

Jenkins, S. (2004) Welsh devolution through London eyes. Aberystwyth: Institute of Welsh Politics.

Kenealy, Daniel (2012) Concordats and international relations: binding in honour only?, Regional and Federal Studies, 22 (1), March 2012, p61-86.

Kenny, Michael (2018) Governing England: English identity and institutions in a Changing United Kingdom. Oxford: Oxfor University Press.

Laffin, M. (2001) Beyond Westminster: the new machinery of subnational government, Public Money and Management, 21 (2), p3

Laffin, M., Thomas A. & Webb, A. (2000) Intergovernmental relations after devolution: the National Assembly for Wales, Political Quarterly, 71 (2), p223

Laffin, M. & Thomas, A. (2000) The United Kingdom: federalsim in denial? Publius, 29 (3), 18p

Laffin, M. & Thomas, A. (2001) New ways of working: political-official relations in the National Assembly for Wales, Public Money and Management, 21 (2), p45

Laffin, M., Taylor, G. & Thomas, A., (2002) A new partnership?: the National Assembly for Wales and local government. York: Joseph Rowntree Foundation.

Laffin, M., Thomas, A. & Webb, A. (2002) Intergovernmental relations after devolution: the National Assembly for Wales. Political Quarterly, 71 (2).

Lodge, Guy, Schmuecker, Katie & Coutts, Adam (eds.) Devolution in practice 2010: public policy differences in the UK. [Newcastle]: IPPR.

Llywodraeth Cymru (2019) Diwygio ein hundeb: cydlywodraethu yn y DU, Caerdydd: Llywodraeth Cymru.

Lundberg, T. C. (2006) Competition between Members of the Scottish Parliament and the Welsh Assembly: problem or virtue? Political Quarterly, 77 (1), p107-116.

Masters, Adrian (2021) Don’t we control Wales as well? Welsh Agenda 65 Autumn/Winter 2021, p44.

Memorandum of understanding between the United Kingdom Government, Scottish Ministers, the Cabinet of the National Assembly for Wales and the Northern Ireland Executive Committee Cm 5240

Memorandum of understanding and supplementary agreements between the United Kingdom Government, Scottish Ministers, the Welsh Ministers and the Northern Ireland Executive Committee 2010 Cm 7864

Memorandum of understanding and supplementary agreements between the United Kingdom Government, Scottish Ministers, the Welsh Ministers and the Northern Ireland Executive Committee: October 2013

Minto, Rachel; Hunt, Jo; Keating, Michael & McGowan, Lee (2016) A changing UK in a changing Europe: the UK state between European Union and devolution. Political Quarterly 87(2).

Moore, C. (2006) Conflicts in representing the regions in Brussels: the case of Wales, Regional Studies, 40 (7), p793-799.

National Assembly for Wales Research Service (2012) The Secretary of State for Wales. Cardiff: NAfW.

Parry, Richard (2012) The civil service and intergovernmental relations in post-devolution UK. British Journal of Politics and International Relations, 14, p285

Patchett, K. (2002) Developing a partnership approach to primary legsilation between Westminster and the National Assembly: IWA submission to the Welsh Affairs Committee Inquiry into the legislative process as it affects Wales. (IWA Discussion Paper No.17). Cardiff: Institute of Welsh Affairs.

Paun, A., Munro, R., Randall, J. & Shaddock, L., (2014) Governing after the referendum: future constitutional scenarios for Scotland and the UK. London: Institute for Government.

Paun, Akash (2009) Lost souls in the lobbies? Backbenchers from Scotland and Wales in post-devolution Westminster. In A. Trench (ed.) The State of the Nations 2008, Chapter 8. Exeter: Imprint.

Paun, Akash et al. (2016) Devolution as a Policy Laboratory: evidence sharing and learning between the UK's four governments. London: Instutute for Government.

Paun, Akash et al. (2019) Ministers reflect on devolution: lessons from 20 years of Scottish and Welsh government. London: Institute for Government.

Paun, Akash & Shuttleworth, Kelly (2020) Legislating by consent: how to revive the Sewel Convention. London: Institute for Government.

Political and Constitutional Reform Select Committee (2013) Do we need a constitutional convention for the UK? HC 371. London: TSO.

Roberts, Owain (2012) Tuag at confensiwn cyfansoddiadol i'r Deyrnas Unedig? Caerdydd: Gwasnaeth Ymchwil y Cynulliad. 

Roberts, Owain (2013) Cymru a refferendwm annibyniaeth yr Alban. Caerdydd: Gwasnaeth Ymchwil y Cynulliad.

Royles, Elin (2010) Small, smart, succesful: a nation influencing the 21st century world? The emerging Welsh paradiplomacy. Contemporary Wales, 142-170p.

Sargeant, Jess (2020) Co-ordination and divergence: devolution and coronavirus, London: Institute for Government. 

Scully, Roger (2014) Lessons from Scotland. Agenda, 53, winter 2014/15, p4-5.

Russell, M. & Bradbury, J. (2007) The constituency work of Scottish and Welsh MPs: adjusting to devolution. Regional and Federal Studies, 17 (1), p97-116.

Scotland in the United Kingdom: and enduring settlement 2015 Cm 8990

Scott, Edward & Waitzman, Eren (2014) Library note: debate on 29 October 2014: devolution following the Scotland Referendum. London: House of Lords Library.

Silk, Sir Paul (2018) Devolution and the UK Parliament. In A. Horne & G. Drewry (eds.) Parliament and the Law, Second Edition. Oxford: Hart. p181-205.

Smith, Owen (2011) Musings of a modern roundhead. Bevan Foundation Review, 16, p8-9.

Teaburn, Sarah (2013) Wales, the United Kingdom and Europe: a conference report, [Cardiff]: British Academy Learned Society of Wales.

The parties' published proposals on further devolution for Scotland 2014 Cm 8946

Thomas, Alys, (2012) Y Cydgyngor Gweinidogion: hysbysiad hwylus, Caerdydd: Gwasanaeth Ymchwil y Cynulliad.

Thomas, Alys, (2012) Y Cyngor Prydeinig Gwyddelig: hysbysiad hwylus, Caerdydd: Gwasnaeth Ymchwil y Cynulliad.

Thomas, Lord Justice John (2010) Our changing governance, Cardiff: Wales Governance Centre.

Torrance, David (2018) Intergovernmental relations in the United Kingdom, London: House of Commons Library.

Trench, Alan (2014) Intergovernmental relations and better devolution, Cardiff: UK's Chnaging Union.

Trench, Alan (2009) Opening doors: devolution in Wales and the Scottish Parliament. In C. Jeffery & J. Mitchell (eds.) The Scottish Parliament 1999-2009: the first decade. Edinburgh: Hansard Society.

Trench, Alan, (2007) Devolution in practice? Scottish and Welsh devolution and the Westminster Statute Book. London: Constitution Unit.

Trench, Alan, (2007) Old wine in new bottles? Wales-Whitehall relations after the Government of Wales Act 2006. London: Constitution Unit.

Trench, Alan (2008) Tying the UK together? Intergovernmental relations and the financial constitution of the UK. In Robert Hazell (ed.), Constitutional futures revisited: Britain's constitution to 2020, Chapter 3. Hampshire: Palgrave MacMillan.

Trench, Alan (2014) Devolution in the round: can Britain continue to muddle through? Political Insight, 5 (3).

Trench, Alan & Greer, Scott (2010) Intergovernmental relations and health in Great Britain after devolution. Policy and Politics, 38 (4), p509.

UK Government Cabinet Office (2021) Progress update on the review of intergovernmental relations: [March 2021]. London: Cabinet Office.

UK Government Cabinet Office (2021-) Quarterly reports on intergovernmental relations. London: Cabinet Office.

Whitaker, R. (2006) Ascendant assemblies in Britain? Rebellions, reforms and inter-cameral conflict, Parliamentary Affairs, 59 (1), p173-180.

Wyn Jones, Richard & Lodge, Guy (2012) The dog that finally barked: England as and emerging political community, London: IPPR.

Wyn Jones, Richard & Royles, Elin (2012) Wales in the world: intergovernmental relations and sub-state diplomacy. British Journal of Politics and International Relations, 14, p250-269 

Y cyd-destun polisi

Ers 1999 mae nifer o gyhoeddiadau wedi dadansoddi gwahanol agweddau ar ganlyniadau polisi yng Nghymru. Mae'r rhain yn rhy niferus ac amrywiol i'w cynnwys yma. Mae'r cyhoeddiadau isod felly'n delio gyda sylwadau ehangach ar y broses o greu polisi, megis ymrwymiad y Senedd gyda cymdeithas sifil a dargyfeiriad polisi dros y DU.

Adams, J. & Schmuecker, K., (2005) Devolution in practice 2006: public policy differences within the UK. London: IPPR.

Adams, J. & Robinson, P., (2002) Devolution in practice: public policy differences within the United Kingdom. London: IPPR.

Andrews, Leighton (2014) Ministering to education: a reformer reports. Cardigan: Parthian.

Alcock, Pete (2012) New policy spaces: the impact of devolution on third sector policy in the UK, Social Policy & Administration, 46(2).

Audit Wales (2021) Doing it differently, doing it right? Governance in the NHS during the COVID-19 crisis - key themes, lessons and opportunities. Cardiff: Audit Wales.

Batterbury, S., (2006) Evaluating policy initiatives to enhance civil society. In G. Day et al, eds. Civil society in Wales: policy, politics and people, Chapter 16. Cardiff: University of Wales Press.

Birrell, Derek (2009) The impact of devolution on social policy. Bristol: Policy Press.

Bowen, Rachel (2011) The Welsh way for mental health. Bevan Foundation review, 16, p19.

Bradbury, J. (2005) Devolution: between governance and territorial politics, Parliamentary Affairs, 58 (2). p287-302.

Bowyer, Osian (2018) Diwygio gwasanaethau cyhoeddus yn y Gymru ddatganoledig: amserlen o ddatblygiadau llywodraeth leol. Caerdydd: Cynulliad Cenedlaethol.

Carter, Joseph (2010) Back to the drawing board on social care. Agenda, 41, p19-21.

Cole, M. (2006) Assymetrical public accountability: the National Assembly for Wales, questions and quangos. Political Quarterly, 77(1), p98-106.

Cole, Stuart (2005) Devolved government and transport: relationships, process and policy, Public Money and Management, 25(3), p179-185.

Connell, Andrew, Martin, Steve & St. Denny, Emily (2017) How can subnational governments deliver their policy objectives in the age of austerity? Reshaping homelessness policy in Wales, Political Quarterly, 88 (3).

Connolly, M.; Prosser, S.; Hough, R. and Potter K., (2006) Making it happen in public service: devolution in Wales as a case study. Exeter: Imprint Academic.

Curtice, John & Seyd, Ben (eds.) (2009) Has devolution worked? the verdict from policy makers and the public. Manchester: Manchester University Press.

Cynulliad Cenedlaethol Cymru, Ymchwil y Senedd (2019) 20 mlynedd o ddatganoli - sut mae Cymru wedi newid? Caerdydd: Cynulliad Cenedlaethol Cymru. 

Daugherty, Richard, Elfed-Owens, Prydwen (2003) A national curriculum for Wales: a case study of education policy-making in the era of administrative devolution. British Journal of Educational Studies, 51(3).

Day, G. (2006) Chasing the dragon? Devolution and the ambiguities of civil society in Wales, Critical Social Policy, 26(3), p642-655.

Dixon, Philip (2016) Testing times: success, failure and fiasco in education policy in Wales since devolution. Cardiff: Welsh Academic Press.

Egan, David (2011) Schools, education and devolution in Wales. Bevan Foundation Review, 16, p20-22.

Essex, Sue (2004) Local authority finance and accounting in Wales. Public Money and Management, 24 (3), p132-134.

Harrington, J., Thomas, E. & Hughes-Moore, B., Is there a Welsh Health Law? Values, Divergence and Devolution after COVID-19, UK Constitutional Law blog (25th January 2021)

Heley, Jesse (2012) Soft spaces, fuzzy boundaries and spatial governance in post-devolution Wales. International Journal of Urban and Regional Research, 37(4)

Hodgson, Lesley (2004) Civil society and consultation, Politics, 24(2), p88-95.

Holden, Russell (2011) Never forget you're Welsh: the role of sport as a political device in post-devolution Wales. Sport & Society, 14(2), p272-288.

Institute of Welsh Affairs (2006) Time to deliver: the third term and beyond: policy options for Wales. Cardiff: Institute of Welsh Affairs.

Jones, M. & Goodwin, M., (2005) Devolution and economic governance. Basingstoke: Taylor & Fancis Group.

Jones, M., Goodwin, M. & Jones, R. (2005) State modernization, devolution and economic governance: an introduction and guide to debate, Regional Studies, 39(4), p397-404

Jones, R. [et al] (2005) Filling in the state: economic governance and the evolution of devolution in Wales. Environment and Planning, 23(3), p337-360.

Kay, A. (2005) Territorial justice and devolution, The British Journal of Politics & International relations, 7(4), p544-560

Laffin, M. (2004) Is regional centralism inevitable? the case of the Welsh Assembly, Regional Studies, 38(2) p213-223.

Lloyd, G. & Peel, D., (2008) Reconstructing regional development and planning in Scotland and Wales. In J. Bradbury (ed.) Devolution, regionalism and regional development: the UK experience, Chapter 9. London: Routledge.

Loughlin, J. & Sykes, S. (2004) Devolution and policy-making in Wales: restructuring the system and reinforcing identity. (Policy Paper; no.11). Birmingham: ESRC Devolution Programme.

Llywodraeth Cymru (2007) Cymru'n Un: rhaglen flaengar ar gyfer llywodraethu Cymru. Caerdydd: Llywodraeth Cymru.

Llywodraeth Cymru (2011) Rhaglen Lywodraethu. Caerdydd: Llywodraeth Cymru.

Llywodraeth Cymru (2016) Symud Cymru ymlaen 2016-2021. Caerdydd: Llywodraeth Cymru.

MacKinnon, Danny (2013) Devolution, state restructuring and policy divergence in the UK. Geographical Journal, 181(1).

McAllister, L., (2000) The new context for public policy-making: some lessons from the EU structural funds in Wales, Public Policy and Administration, 15(2), p.38-52.

Mitchell, J. & Bradbury, J., (2004) Devolution: comparative development and policy roles, Parliamentary Affairs, 57(2), p329-346.

Mitchell, J. (2006) Evolution and devolution: citizenship, institutions and public policy, Publius, 36(1), p153-168.

Morgan, R. & Hain, P., (2007) Wales united: partnership for progress. Cardiff: Bevan Foundation.

National Assembly for Wales, (2000) Putting Wales first: a partnership for the people of Wales: the first partnership agreement of the National Assembly for Wales. Cardiff: NAfW.

Peckham, Steven et al. (2012) Devolution and patient choice: policy rhetoric versus experience in practice. Social Policy & Administration, 46(2).

Rees, Gareth (2007) The impacts of parliamentary devolution on education policy in Wales, The Welsh Journal of Education, 14, p8-20

Royles, Elin (2006) Civic society and the new democracy in post-devolution Wales - a case study of the EU structural funds, Regional and Federal Studies, 16(2)p 137-156.

Royles, Elin (2006) Revitalising democracy? Devolution and civil society in Wales. Cardiff: University of Wales Press.

Royles, Elin (2013) A leader in a changing world? Welsh climate change policy - Paper presented at 63rd Political Studies Association Annual International Conference, Cardiff.

Royles, Elin (2011) A small nation but a global leader among sub-state governments? Investigating the Welsh Assembly Government's climate change and sustainable development activity. In M. McEwan, W. Swnden & Bolleyer, N. (eds.) Multi-level government & the politics of climate change, p22-25. Edinburgh: University Press.

Royles, E. & Powell, D.H. (2014) Commissioners and the Ombudsman and the infrastructure of Welsh governance: lessons from Wales and lessons for Wales: Policy Briefing. Aberystwyth: Aberystwyth University.

Sargeant, Jess (2020) Co-ordination and divergence: devolution and Coronavirus, London: Institute for Government 

Seyd, B., (2004) Coalition Government in Scotland and Wales. London: Constitution Unit.

Sherlock, A., Royles, E. & Williams, J. (2016) A Welsh model of Commissioners? Cambrian Law Review, 45(2014)

Storer, A., & Cole, A., (2002) An emerging policy community? In and around the National Assembly for Wales. Cardiff: Cardiff University.

Tewdwr-Jones, M. (2001) Planning and the National Assembly for Wales: generating distinctiveness and inclusiveness in a new political context, European Planning Studies, 9(4), p553-562.

Tewdwr-Jones, M. & Allmendinger, P. (eds) (2006) Territory, identity and spatial planning: spatial governance in a fragmented nation. London: Routledge.

Thomas, A. & Taylor, G. (2006) Political culture and civil society Wales. In G. day et al, eds. Civil Society in Wales: policy, politics and people, Chapter 5. Cardiff: University of Wales Press.

Trench, Alan & Greer, Scott (2010) Intergovernmental relations and health in Great Britain after devolution. Policy and Politics, 38(4), p509

While, A. (2003) Devolution in practice: public policy differences within the UK, Regional Studies, 37, p872-873.

Winckler, Victoria (2011) Wales on the move: priorities for the next Assembly term. Bevan Foundation review, 17, p2-3.

Woolvin, Mike; Mills, Sarah; Hardill, Irene & Rutherford, Alasdair (2014) Divergent geographies of policy and practice? Voluntarism and devolution in England, scotland and Wales. Geographical Journal, 181(1).

 

 

Ariannu datganoli

Mae'r cyhoeddiadau isod yn delio â gwahanol agweddau ar sut y mae'r Senedd a sefydliadau datganoledig eraill y DU wedi cael eu ariannu ers datganoli, ac hefyd ar ddatblygiad pwerau i godi trethi yng Nghymru

Armstrong, Angus & Ebell, Monique (2014) Real devolution: the power to borrow. London: NIESR

Baston, Lewis & ap Gareth, Owain Llyr (2010) 'Reduce and equalise' and the Governance of Wales. [Cardiff]: Electoral Reform Society.

Bell, David (2010) Devolution in a downturn. [Newcastle]: IPPR.

Bush, Keith (2012) A tale of two cities: legislating for Member remuneration at Cardiff Bay and Westminster. Statute Law Review, 33(2), p141.

Bwrdd Taliadau Cynulliad Cenedlaethol Cymru (2011) Addas i'r diben: adroddiad bwrdd taliadau Cynulliad Cenedlaethol Cymru: Mawrth 2011. Caerdydd: Y Bwrdd Taliadau.

Bwrdd Taliadau Cynulliad Cenedlaethol Cymru (2011) Taliadau deiliaid swyddi: Gorffennaf 2011. Caerdydd: Y Bwrdd Taliadau. 

Bwrdd Taliadau Cynulliad Cenedlaethol Cymru (2011-) Adroddiadau blynyddol, Caerdydd: Y Bwrdd Taliadau. 

Comisiwn ar Ddatganoli yng Nghymru (Comisiwn Silk) (2012) Grymuso a chyfrifoldeb: pwerau ariannol i gryfhau Cymru. Caerdydd: Y Comisiwn ar Ddatganoli yng Nghymru.

Cynulliad Cenedlaethol Cymru (2015) Dyfodol y Cynulliad: sicrhau capasiti i gyflawni ar gyfer Cymru: Ionawr 2015. Caerdydd: Cynulliad Cenedlaethol.

Cynulliad Cenedlaethol Cymru, Pwyllgor Cyllid (2015) Casglu a rheoli trethi datganoledig yng Nghymru: Mai 2015. Caerdydd: Cynulliad Cenedlaethol.

Cynulliad Cenedlaethol Cymru, Pwyllgor Cyllid (2019) Rhoi datganoli cyllidol ar waith yng Nghymru: Mawrth 2019. Caerdydd: Cynulliad Cenedlaethol.

Economic and Social Research council (2004) The Richard Commission and the financing of devolved government: the economics of devolution in Wales. London: ESRC

Gallagher, J. & Hinze, D. (2006) Financing the options for devolved government in the UK. Glasgow: University of Glasgow.

HM Government / Welsh Government (2016) The agreement between the Welsh Government and the United Kingdom Government on the Welsh Government's fiscal framework. London: HM Treasury.

HM Treasury (2010) Funding the Scottish Parliament, Welsh Assembly Government and Northern Ireland Assembly: statement of funding policy. London: HM Treasury.

Holtham, Gerald (2010) Five fallacies of devolution. Agenda, 42, p24-26.

House of Commons Library (2012) Holtham Commission, London: House of Commons.

House of Commons Public Affairs Committee (2019) Funding for Scotland, Wales and Northern Ireland, London: TSO.

Ifan, Guto & Poole, Ed Gareth (2018) The Welsh tax base: risks and opportunities after fiscal devolution, Cardiff: Wales Centre for Public Policy. 

Independent Commission on Funding and Finance for Wales (2010) Fairness and accountability: a new funding settlement for Wales: final report: July 2010. Cardiff: ICFFW.

John, Peter et al. (2011) The policy-option link and institutional change: the legislative agenda of the UK and Scottish Parliaments. Journal of European Public Policy, 18(7), October 2011, p1052-1068.

MacKay, R.R. (2006) Identifying need: devolved spending in Wales, Scotland and Northern Ireland. Contemporary Wales, 18, p236-255.

McConnell, Jack (2003) Funding devolution. New Economy, 7(2).

McLean, Iain, Lodge, Guy & Schmuecker, Katie (2008) Fair shares? Barnett and the politics of public expenditure. Newcastle: IPPR.

Mellett, Russell (2009) A principles-based approach to the Barnett Formula, Political Quarterly, 80(1).

Midwinter, A. (2006) The Barnett Formula and its critics revisited: evidence from the post-devolution period. Scottish Affairs, 55, p64-86.

National Audit Office (2019) Administration of Welsh income tax 2017-18. London: NAO.

National Audit Office (2019) Investigation into devolved funding. London: NAO.

HM Treasury (2007) Funding the Scottish Parliament: National Assembly for Wales and Northern Ireland Assembly: a statement of funding policy. London: TSO.

Llywodraeth Cymru (2014) Papur trysorlys: pwerau treth, amcanion, egwyddorion a blaenoriaethau. Caerdydd: Llywodraeth Cymru.

Llywodraeth Cymru (2015) Papur Trysorlys 2: Datbygiadau ym maes datganoli cyllidol. Caerdydd: Llywodraeth Cymru.

Llywodraeth Cymru (2016) Papur Trysorlys 3: Paratoi ar gyfer trethi datganoledig. Caerdydd: Llywodraeth Cymru.

Llywodraeth Cymru (2016) Papur Trysorlys 4: Crynodeb o'r ymatebion ymrwymiad: Trethi Cymru: sgwrs: trethi, trethdalwyr ac Awdurdod Cyllid Cymru. Caerdydd: Llywodraeth Cymru.

Llywodraeth Cymru (2014) Papur Gwyn: casglu a rheoli trethi datganoledig yng Nghymru. Caerdydd: Llywodraeth Cymru.

Panel Adolygu Annibynnol Cynulliad Cenedlaethol Cymru (2009) Yn gywir i Gymru: adolygiad annibynnol o'r trefniadau presennol ar gyfer rhoi cymorth ariannol i Aelodau'r Cynulliad: Gorffennaf 2009. Caerdydd: Y Panel Annibynnol.

Poole, E., Ifan, G. & Phillips, D. (2017) Fair funding for taxing times? Cardiff: Wales Governance Centre.

Roberts, Owain (2011) Y Llwybr tuag at y Comisiwn Annibynnol ar Ddatganoli yng Nghymru: Medi 2011. Caerdydd: Gwasanaeth Ymchwil y Cynulliad.

Roy, Dr Eleanor (2011) Fformiwla Barnett a newidiadau yng nghyllid datganoli. Caerdydd: Cynulliad Cenedlaethol.

Select Committee on the Barnett Formula, The Barnett Formula, 17 July 2009, HL 139

Shortridge, Sir John (2010) New development: the evolution of Welsh devolution, Public Money and Management, 30, 2, p87-90.

Thomas, Dr Alys (2011) Comisiwn Silk. Caerdydd: Gwasanaeth Ymchwil.

Trench, Alan (2010) The options for devolution finance: the choices for the new government, Political Quarterly 81(4), p571-582.

Trench, Alan (2010) Wales and the Westminster model, Parliamentary Affairs, 63, 1, p117-133.

Trench, Alan (2010) The options for devolution finance: the choices for the new government. Political Quarterly, 81(4).

Trench, Alan (2008) Tying the UK together? Intergovernmental relations and the financial constitution of the UK. In Robert Hazell (ed.) Constitutional futures revisited: Britain's Constitution to 2020, Chapter 3. Hampshire: Palgrave MacMillan.

Trench, Alan (2013) Funding devo more: fiscal options for strengthening the union. London: IPPR.

Wales Act 2014 (c.29)

Wales Audit Office (2016) Preparations for the implementation of fiscal devolution in Wales. Cardiff: WAO.

Wales Office & HM Treasury (2013) Empowerment and responsibility: devolving financial powers to Wales. London: TSO.

Wales Fiscal Analysis (2019) Trends in the Welsh income tax base: an update April 2019. Cardiff: Cardiff University.

Wales Governance Centre (2016) For Wales (Don't Always) See Scotland: adjusting the Welsh block grant after tax devolution. Cardiff: Cardiff University.

Wales Governance Centre (2016) Barnett squeezed? Options for a funding floor after tax devolution. Cardiff: Cardiff University.

Wales Governance Centre (2016) Income tax & Wales: the risks and rewards of new model devolution. Cardiff: Cardiff University.

Winckler, Victoria & Mansour, Nisreen (2015) Devolved taxes in Wales: the context. Cardiff: Bevan Foundation.

 

Ymadael â'r Undeb Ewropeaidd a Datganoli

Mae'r cyhoeddiadau isod yn edrych as sut y gall y penderfyniad i ymadael â'r Undeb Ewropeaidd effeithio ar ddatganoli yng Nghymru

Antoniw, Mick (2018) Devolution, Brexit and the prospect of a new constitutional settlement for the four countries of the UK. UCL Constitution Unit Blog, 1 March 2018.

Bogdanor, Vernon (2019) Beyond Brexit: towards a British Constitution. London: Tauris.

Cowie, Graeme (2018) Brexit: devolution and legislative consent. London: House of Commons Library.

Cynulliad Cenedlaethol Cymru. Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol (2018) Llywodraethiant yn y DU ar ôl gadael yr Undeb Ewropeaidd: Chwefror 2018. Caerdydd: Cynulliad Cenedlaethol.

Dougan, Michael et al. (2020) UK Internal Market Bill, devolution and the constitution, Edinburgh: Centre on Constitutional Change / Wales Governance Centre.

Institute for Government (2019) No deal Brexit and the Union. London: Institute for Government.

Institute for Government (2021) The United Kingdom Internal Market Act 2020. London: Institute for Government.

Jack, Maddy Thimont et al. (2018) Devolution after Brexit: managing the environment, agriculture and fisheries. London: Institute for Government. 

Jones, Gwynoro et al. (2018) Brexit, devolution and the changing union: 2018. Cardiff: IWA.

Kilford, Nicholas (2021) The UK Internal Market's interaction with Senedd Competences: the Welsh Government's challenge, UK Constitutional Law blog (23 February 2021)

Llywodraeth Cymru (2017) Brexit a datganoli: diogelu dyfodol Cymru. Caerdydd: Llywodraeth Cymru.

Llywodraeth Cymru (2021) Y berthynas newydd a'r UE, Caerdydd: Llywodraeth Cymru.

McCorkindale, C. & Harg, A. (2018) Continuity and confusion: legislating for Brexit in Scotland and Wales: Part I & II. UK Constitutional Law Association blog, 6-7 March 2018.

McEwen, Nicola (2019) Towards a devolution backstop? UK government-devolved government relations after Brexit. UCL Constitution Unit Blog, 11 April 2019.

Menon, Amand et al. (2018) Brexit: local and devolved government. London: UK in a Changing Europe.

Moss, Nia (ac eraill) (2018) Crynodeb o Fil: Bil Cyfraith sy'n deillio o'r Undeb Ewropeaidd (Cymru): Mawrth 2018. Caerdydd: Gwasanaeth Ymchwil y Cynulliad.

Wales Governance Centre / UK in a Changing Europe (2018) Brexit, Devolution and Wales: autumn 2018. Cardiff: WGC

Ymchwil y Senedd (2020) Bil Marchnad Fewnol y DU: briff ymchwil a chyfreithiol: Hydref 2020. Caerdydd: Ymchwil y Senedd.