Cofrestr Arbenigwyr COVID-19

Cyhoeddwyd 01/12/2020   |   Diweddarwyd Ddiwethaf 31/03/2021   |   Amser darllen munudau

Sefydlodd y Senedd gofrestr o arbenigwyr i roi mynediad cyflym at gyngor gan arbenigwyr i helpu i lywio gwaith craffu ar COVID-19 a’i effaith.

Erbyn hyn, mae dros 200 o arbenigwyr wedi’u cynnwys ar y gofrestr, ac mae pob un ohonynt wedi cynorthwyo’r Senedd ag ystod eang o waith, gan gynnwys ymchwilio i brofiadau pobl o olrhain cysylltiadau a phapur ar addysgu o bell.

Os ydych yn arbenigo mewn unrhyw faes sy’n berthnasol i COVID-19 a’i effaith yng Nghymru, gallwch gofrestru drwy gysylltu â Hannah.Johnson@senedd.cymru.