defnyddio cyfrifiannell

 defnyddio cyfrifiannell

Cyllideb Llywodraeth Cymru ar gyfer 2023-24

Cyhoeddwyd 19/03/2023   |   Diweddarwyd Ddiwethaf 24/07/2023   |   Amser darllen munudau

Cyllideb Ddrafft   |   Cyllideb Derfynol   |   Cyllidebau Atodol

Diagram rhyngweithiol i archwilio Cyllideb Derfynol

Mae’r diagram isod yn dangos y gyllideb a ddyrannwyd i bob portffolio wedi’i dadansoddi yn ôl refeniw a chyfalaf. Gweler ein herthygl ymchwil am ragor o wybodaeth.

Gwefan Llywodraeth Cymru – gwybodaeth am gynlluniau gwario Llywodraeth Cymru ar gyfer 2023-24.