Pynciau

Senedd Cymru yw'r corff sy'n cael ei ethol yn ddemocrataidd i gynrychiloi buddiannau Cymru a'i phobl. Mae'r Senedd, fel y'i gelwir yn deddfu ar gyfer Cymru, yn cyruno ar drethi yng Nghymru, ac yn dwyn Llywodraeth Cymru i gyfrif

Pynciau