Y Siambr

Y Siambr

Briffiau’r Pwyllgor Deisebau

Cyhoeddwyd 09/05/2022   |   Diweddarwyd Ddiwethaf 24/05/2022   |   Amser darllen munudau

Y broses ddeisebau yw un o’r prif ffyrdd i’r cyhoedd ymgysylltu â gwaith y Senedd a dylanwadu arno.

Mae’r defnydd o system deisebau’r Senedd wedi cynyddu’n raddol ers ei chyflwyno yn 2007, ac mae wedi cynyddu’n fawr yn y blynyddoedd diwethaf – trafowyd 211 o ddeisebau yn 2020, o gymharu ag 82 yn y flwyddyn flaenorol.

Caiff pob deiseb â mwy na 250 o lofnodion ei thrafod gan Bwyllgor Deisebau’r Senedd.

Mae Ymchwil y Senedd yn darparu briff i’r Pwyllgor i lywio’i drafodaeth o bob deiseb. Mae casgliad o’r briffiau hyn i’w gweld isod.

Iechyd