Erthyglau Amserol

Erthyglau Ymchwil

Ymchwil y Senedd

Rydym yn cynnig gwasanaeth ymchwil a gwybodaeth yn Senedd Cymru.

Mae Ymchwil y Senedd yn cyhoeddi gwybodaeth am bynciau amserol a datblygiadau yn Senedd Cymru. Wrth wneud hyn, byddwn yn defnyddio amrywiaeth o fformatau, o erthyglau byr (Erthyglau Ymchwil) a phapurau briffio mwy estynedig (Cyhoeddiadau Ymchwil) i fapiau rhyngweithiol, ac mae’r rhain i gyd yn cyfrannu at drafodaethau agored a gwybodus yng Nghymru.

 

Busnes y Senedd

Byddwn fel arfer yn cyhoeddi erthyglau ymchwil cyn y dadleuon y bydd yr Aelodau’n eu cynnal yn y Siambr (Cyfarfodydd Llawn) i gyfrannu at drafodaethau agored a gwybodus yng Nghymru.

Erthyglau am y Cyfarfod Llawn

 • Dadl: Cyfnod 3 y Bil Cwricwlwm ac Asesu (Cymru)
  • watch_later Dydd Mawrth 02 Mawrth
 • Dadl ar adroddiad y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon: Ymchwiliad i effaith Covid-19, a’r modd y mae’n cael ei reoli, ar iechyd a gofal cymdeithasol yng Nghymru: Adroddiad 2 - Yr effaith ar iechyd meddwl a llesiant
  • watch_later Dydd Mercher 03 Mawrth
 • Dadl: Trydedd Gyllideb Atodol 2020-21
  • watch_later Dydd Mawrth 09 Mawrth
 • Dadl: Cyfraddau Treth Incwm Cymru 2021-22
  • watch_later Dydd Mawrth 09 Mawrth
 • Dadl: Cyllideb Derfynol 2021-22
  • watch_later Dydd Mawrth 09 Mawrth
 • Dadl: Setliad Llywodraeth Leol 2021-22
  • watch_later Dydd Mawrth 09 Mawrth
 • Dadl: Setliad yr Heddlu 2021-22
  • watch_later Dydd Mawrth 09 Mawrth
 • Dadl ar adroddiad Pwyllgor yr Economi, Seilwaith a Sgiliau ar adferiad hirdymor o COVID-19
  • watch_later Dydd Mercher 10 Mawrth

Ymweld pob erthygl ar gyfer busness y Cyfarfod Llawn