Erthyglau Amserol

Erthyglau Ymchwil

Ymchwil y Senedd

Rydym yn cynnig gwasanaeth ymchwil a gwybodaeth yn Senedd Cymru.

Mae Ymchwil y Senedd yn cyhoeddi gwybodaeth am bynciau amserol a datblygiadau yn Senedd Cymru. Wrth wneud hyn, byddwn yn defnyddio amrywiaeth o fformatau, o erthyglau byr (Erthyglau Ymchwil) a phapurau briffio mwy estynedig (Cyhoeddiadau Ymchwil) i fapiau rhyngweithiol, ac mae’r rhain i gyd yn cyfrannu at drafodaethau agored a gwybodus yng Nghymru.

 

Busnes y Senedd

Byddwn fel arfer yn cyhoeddi erthyglau ymchwil cyn y dadleuon y bydd yr Aelodau’n eu cynnal yn y Siambr (Cyfarfodydd Llawn) i gyfrannu at drafodaethau agored a gwybodus yng Nghymru.

Erthyglau am y Cyfarfod Llawn

Dadl: Egwyddorion cyffredinol y Bil Cyllid Llywodraeth Leol (Cymru) (Dydd Mawrth 16 Ebrill)

Dadl ar Egwyddorion Cyffredinol y Bil Addysg Awyr Agored Breswyl (Cymru) (Dydd Mercher 17 Ebrill)

Dadl ar adroddiad Pwyllgor yr Economi, Masnach a Materion Gwledig: Ynni niwclear ac economi Cymru (Dydd Mercher 17 Ebrill)

Dadl ar adroddiad y Pwyllgor Newid Hinsawdd, yr Amgylchedd a Seilwaith - Perfformiad Dŵr Cymru Welsh Water (Dydd Mercher 24 Ebrill)

Dadl: Cyfnod 3 Bil Senedd Cymru (Aelodau ac Etholiadau) (Dydd Mawrth 30 Ebrill)

Dadl ar adroddiad y Pwyllgor Deisebau: Gaeaf cynhesach P-06-1326 Dylai’r Senedd graffu ar y sgandal mesuryddion rhagdalu yng Nghymru (Dydd Mercher 1 Mai)

Ymweld pob erthygl ar gyfer busness y Cyfarfod Llawn