Erthyglau Amserol

Erthyglau Ymchwil

Ymchwil y Senedd

Rydym yn cynnig gwasanaeth ymchwil a gwybodaeth yn Senedd Cymru.

Mae Ymchwil y Senedd yn cyhoeddi gwybodaeth am bynciau amserol a datblygiadau yn Senedd Cymru. Wrth wneud hyn, byddwn yn defnyddio amrywiaeth o fformatau, o erthyglau byr (Erthyglau Ymchwil) a phapurau briffio mwy estynedig (Cyhoeddiadau Ymchwil) i fapiau rhyngweithiol, ac mae’r rhain i gyd yn cyfrannu at drafodaethau agored a gwybodus yng Nghymru.

 

Busnes y Senedd

Byddwn fel arfer yn cyhoeddi erthyglau ymchwil cyn y dadleuon y bydd yr Aelodau’n eu cynnal yn y Siambr (Cyfarfodydd Llawn) i gyfrannu at drafodaethau agored a gwybodus yng Nghymru.

Erthyglau am y Cyfarfod Llawn

  • Dadl ar Adroddiad y Pwyllgor Diwylliant, y Gymraeg a Chyfathrebu: Clyw fy nghân: Ymchwiliad i'r diwydiant cerddoriaeth fyw
    • watch_later Dydd Mercher 03 Chwefror
  • Dadl: Cyllideb Ddrafft 2021-2022
    • watch_later Dydd Mawrth 09 Chwefror
  • Dadl: Adroddiad Blynyddol y Rhaglen Lywodraethu a’r Rhaglen Ddeddfwriaethol
    • watch_later Dydd Mawrth 09 Chwefror

Ymweld pob erthygl ar gyfer busness y Cyfarfod Llawn