Erthyglau Amserol

Erthyglau Ymchwil

Ymchwil y Senedd

Rydym yn cynnig gwasanaeth ymchwil a gwybodaeth yn Senedd Cymru.

Mae Ymchwil y Senedd yn cyhoeddi gwybodaeth am bynciau amserol a datblygiadau yn Senedd Cymru. Wrth wneud hyn, byddwn yn defnyddio amrywiaeth o fformatau, o erthyglau byr (Erthyglau Ymchwil) a phapurau briffio mwy estynedig (Cyhoeddiadau Ymchwil) i fapiau rhyngweithiol, ac mae’r rhain i gyd yn cyfrannu at drafodaethau agored a gwybodus yng Nghymru.

 

Busnes y Senedd

Byddwn fel arfer yn cyhoeddi erthyglau ymchwil cyn y dadleuon y bydd yr Aelodau’n eu cynnal yn y Siambr (Cyfarfodydd Llawn) i gyfrannu at drafodaethau agored a gwybodus yng Nghymru.

Erthyglau am y Cyfarfod Llawn

Dadl ar adroddiad y Pwyllgor Newid Hinsawdd, yr Amgylchedd, a Seilwaith: Strategaeth a chynllun gweithredu seilwaith gwefru cerbydau trydan Llywodraeth Cymru (Dydd Mercher 7 Mehefin)

Dadl ar adroddiad y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg – Cymorth Iechyd Meddwl mewn Addysg Uwch (Dydd Mercher 14 Mehefin)

Dadl ar adroddiad y Pwyllgor Iechyd a Gofal Cymdeithasol - Deintyddiaeth (Dydd Mercher 21 Mehefin)

Ymweld pob erthygl ar gyfer busness y Cyfarfod Llawn