Erthyglau Amserol

Erthyglau Ymchwil

Ymchwil y Senedd

Rydym yn cynnig gwasanaeth ymchwil a gwybodaeth yn Senedd Cymru.

Mae Ymchwil y Senedd yn cyhoeddi gwybodaeth am bynciau amserol a datblygiadau yn Senedd Cymru. Wrth wneud hyn, byddwn yn defnyddio amrywiaeth o fformatau, o erthyglau byr (Erthyglau Ymchwil) a phapurau briffio mwy estynedig (Cyhoeddiadau Ymchwil) i fapiau rhyngweithiol, ac mae’r rhain i gyd yn cyfrannu at drafodaethau agored a gwybodus yng Nghymru.

 

Busnes y Senedd

Byddwn fel arfer yn cyhoeddi erthyglau ymchwil cyn y dadleuon y bydd yr Aelodau’n eu cynnal yn y Siambr (Cyfarfodydd Llawn) i gyfrannu at drafodaethau agored a gwybodus yng Nghymru.

Erthyglau am y Cyfarfod Llawn

Dadl: Cynllun Hawliau Plant 2021 (Dydd Mawrth 7 Rhagfyr)

Dadl ar ddeiseb P-06-1208 Deddfau newydd i amddiffyn gwiwerod coch prin rhag colli cynefinoedd sy'n achosi dirywiad yn eu poblogaeth (Dydd Mercher 8 Rhagfyr)

Dadl ar adroddiad y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad ar y Cytundeb Cysylltiadau Rhyng-sefydliadol rhwng Senedd Cymru a Llywodraeth Cymru (Dydd Mercher 15 Rhagfyr)

Dadl ar Ddatganiad: Cyllideb Ddrafft 2022-2023 (Dydd Mawrth 11 Ionawr)

Dadl ar adroddiad y Pwyllgor Cydraddoldeb a Chyfiawnder Cymdeithasol: Dyled a'r pandemig (Dydd Mercher 12 Ionawr)

Ymweld pob erthygl ar gyfer busness y Cyfarfod Llawn