Trafnidiaeth

Yn cynnwys ffyrdd a phriffyrdd, gwasanaethau bysiau, trenau a thrafnidiaeth gymunedol. Hefyd yn cynnwys porthladdoedd, yn y môr a'r awyr, yn ogystal â thacsis a cherbydau hurio preifat.

Y diweddaraf