Y Gymraeg

Yn cynnwys addysg cyfrwng Cymraeg, Comisiynydd y Gymraeg a Strategaethau'r Gymraeg. Mae gan y Senedd Gynllun Ieithoedd Swyddogol sy'n cynnwys defnydd sefydliadol y ddwy iaith swyddogol (Cymraeg a Saesneg).

Y diweddaraf