Brexit

Ar y dudalen hon, cewch ein cyhoeddiadau ar faterion Ewropeaidd a threfniadau mewnol y DU ar ôl Brexit. Mae’r pynciau’n cynnwys cysylltiadau rhwng y DU a’r UE, Brexit, y Cytundeb Masnach a Chydweithredu, y Cytundeb Ymadael, a threfniadau cyfansoddiadol ar ôl Brexit.

Baneri Cymru a'r UE

ERTHYGLAU AMSEROL

Y diweddaraf