Diweddariad ar Brexit (04/12/2019)

Cyhoeddwyd 04/12/2019   |   Diweddarwyd Ddiwethaf 27/05/2021   |   Amser darllen munudau

Mae Ymchwil y Senedd yn cyhoeddi bwletin bob pythefnos ar ‘Adael yr Undeb Ewropeaidd’ (Brexit) ar gyfer y Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol ynghylch datganiadau ac adroddiadau diweddaraf y llywodraeth, Senedd y DU, yr UE ac eraill.

Darllenwch y wybodaeth ddiweddaraf yma.


Erthygl gan Nigel Barwise, Ymchwil y Senedd, Cynulliad Cenedlaethol Cymru