Mapiau o etholaethau a rhanbarthau'r Senedd

Mae'r Senedd yn cynnwys 60 o Aelodau.


Mae 40 o Aelodau'n cynrychioli etholaethau Cymru - eich ardal leol. Ac mae 20 o Aelodau'n cynrychioli’r pum rhanbarth: Gogledd Cymru, Canolbarth a Gorllewin Cymru, Gorllewin De Cymru, Dwyrain De Cymru a Chanol De Cymru.

Mae mapiau o etholaethau a rhanbarthau’r Senedd i’w gweld isod.

 

Gogledd Cymru

Rhanbarth Gogledd Cymru

Etholaethau Gogledd Cymru

Mae Gogledd Cymru yn cynnwys yr etholaethau a ganlyn:

Canolbarth a Gorllewin Cymru

Ranbarth Canolbarth a Gorllewin Cymru

Etholaethau Canolbarth a Gorllewin Cymru

Dwyrain De Cymru

Rhanbarth Dwyrain De Cymru

Etholaethau Dwyrain De Cymru

Gorllewin De Cymru

Rhanbarth Gorllewin De Cymru

Etholaethau Gorllewin De Cymru

Mae Gorllewin De Cymru yn cynnwys yr etholaethau a ganlyn:

Canol De Cymru

Rhanbarth Canol De Cymru

Etholaethau Canol De Cymru

Aelodau o Senedd Cymru ac Aelodau o Senedd y DU

Aelodau o Senedd Cymru: Y Chweched Senedd

Mapiau rhyngweithiol