Bil Seilwaith (Cymru): tudalen adnoddau

Cyhoeddwyd 05/07/2023   |   Diweddarwyd Ddiwethaf 15/03/2024   |   Amser darllen munudau

Cafodd Bil Seilwaith (Cymru) ei gyflwyno gerbron y Senedd gan Lywodraeth Cymru ar 12 Mehefin 2023.

Mae’r dudalen hon yn dwyn ynghyd gyhoeddiadau allweddol gan Ymchwil y Senedd i gefnogi’r gwaith o graffu ar y Bil. Caiff ei ddiweddaru wrth i’r Bil fynd drwy broses ddeddfwriaethol y Senedd.

Gallwch ddilyn hynt y Bil ar dudalen y Pwyllgor Newid Hinsawdd, Amgylchedd a Seilwaith ar gyfer Bil Seilwaith (Cymru). Yma ceir y Bil ei hun a’r Memorandwm Esboniadol, sy’n cynnwys y Nodiadau Esboniadol ac Asesiad Effaith Rheoleiddiol

Cyhoeddiadau Ymchwil y Senedd:

Erthygl gan Elfyn Henderson, Ymchwil y Senedd, Senedd Cymru