Bil Seilwaith (Cymru): Geirfa Ddwyieithog

Cyhoeddwyd 28/06/2023   |   Amser darllen munudau

Mae’r eirfa ddwyieithog hon yn darparu rhestr o dermau allweddol a ddefnyddir ym Mil Seilwaith (Cymru).

Bwriedir iddi helpu gyda gwaith craffu dwyieithog ar y Bil.

Erthygl gan Elfyn Henderson, Ymchwil y Senedd, Senedd Cymru