Erthyglau Amserol

Erthyglau Ymchwil

Ymchwil y Senedd

Rydym yn cynnig gwasanaeth ymchwil a gwybodaeth yn Senedd Cymru.

Mae Ymchwil y Senedd yn cyhoeddi gwybodaeth am bynciau amserol a datblygiadau yn Senedd Cymru. Wrth wneud hyn, byddwn yn defnyddio amrywiaeth o fformatau, o erthyglau byr (Erthyglau Ymchwil) a phapurau briffio mwy estynedig (Cyhoeddiadau Ymchwil) i fapiau rhyngweithiol, ac mae’r rhain i gyd yn cyfrannu at drafodaethau agored a gwybodus yng Nghymru.

 

Busnes y Senedd

Byddwn fel arfer yn cyhoeddi erthyglau ymchwil cyn y dadleuon y bydd yr Aelodau’n eu cynnal yn y Siambr (Cyfarfodydd Llawn) i gyfrannu at drafodaethau agored a gwybodus yng Nghymru.

Erthyglau am y Cyfarfod Llawn

Dadl: Adolygiad Blynyddol 2021-21 y Comisiwn Cydraddoldeb a Hawliau Dynol yng Nghymru (Dydd Mawrth 7 Mehefin)

Dadl ar adroddiad y Pwyllgor Diben Arbennig ar Ddiwygio'r Senedd (Dydd Mercher 8 Mehefin)

Dadl: Darlledu (Dydd Mawrth 14 June)

Dadl ar adroddiad y Pwyllgor Newid Hinsawdd, yr Amgylchedd a Seilwaith: Adroddiad ar orlifoedd stormydd yng Nghymru (Dydd Mercher 15 Mehefin)

Dadl ar adroddiad y Pwyllgor Newid Hinsawdd, yr Amgylchedd a Seilwaith: Adroddiad ar orlifoedd stormydd yng Nghymru (Dydd Mercher 15 Mehefin)

Dadl: Cyfnod 3 y Bil Addysg Drydyddol ac Ymchwil (Dydd Mawrth 21 Mehefin)

Dadl ar adroddiad y Pwyllgor Newid Hinsawdd, yr Amgylchedd a Seilwaith: Adroddiad Blynyddol ar Cyfoeth Naturiol Cymru (Dydd Mercher 22 Mehefin)

Ymweld pob erthygl ar gyfer busness y Cyfarfod Llawn