Cyllideb Llywodraeth Cymru ar gyfer 2023-24

Cyhoeddwyd 26/07/2022   |   Diweddarwyd Ddiwethaf 24/07/2023   |   Amser darllen munudau

Cyllideb Ddrafft   |   Cyllideb Derfynol   |   Cyllidebau Atodol

Diagram rhyngweithiol i archwilio Cyllideb Ddrafft

Llinell Amser Cyllideb Llywodraeth Cymru 2023-24

Mehefin 2022 – Pwyllgor Cyllid

Digwyddiad i randdeiliad cyn y Gyllideb Ddrafft yn Llanhiledd

Mehefin/Gorffennaf 2022 – Pwyllgor Cyllid

Ymgysylltu pellach â dinasyddion a Senedd Ieuenctid Cymru

13 Gorffennaf – Dadl y Pwyllgor Cyllid yn y Cyfarfod Llawn

Dadl y Pwyllgor Cyllid yn y Cyfarfod Llawn ar flaenoriaethau gwariant Llywodraeth Cymru

Medi 2022 – Galwad agored am dystiolaeth gan y Pwyllgor Cyllid

Bydd y Pwyllgor Cyllid yn cynnal ymgynghoriad i lywio gwaith craffu diweddarach ar y Gyllideb Ddrafft ym mhwyllgorau’r Senedd

17 Tachwedd 2022 - Datganiad hydref y DU

13 Rhagfyr 2022 - Cyllideb ddrafft amlinellol a manwl

Cyhoeddi cyllideb ddrafft amlinellol a manwl yn dangos cynlluniau ariannu, gwariant a threthi. Pwyllgorau polisi a Chyllid yn craffu arni.

6 Chwefror 2023 – Dyddiad cau i’r holl bwyllgorau ar gyfer cyflwyno adroddiad

7 Chwefror 2023 – Dadl ar y Gyllideb Ddrafft yn y Cyfarfod Llawn

28 Chwefror 2023 – Cyhoeddi’r Gyllideb Derfynol

7 Mawrth 2023 – Dadl ar y Gyllideb Derfynol