Cyllideb Llywodraeth Cymru ar gyfer 2022-23

Cyhoeddwyd 14/03/2022   |   Diweddarwyd Ddiwethaf 26/07/2022   |   Amser darllen munudau

Cyllideb Ddrafft   |   Cyllideb Derfynol   |   Cyllidebau Atodol

Diagram rhyngweithiol i archwilio Cyllideb Derfynol

Mae’r diagram isod yn dangos y gyllideb a ddyrannwyd i bob portffolio wedi’i dadansoddi yn ôl refeniw a chyfalaf. Gweler ein herthygl ymchwil am ragor o wybodaeth.

Terfyn Gwariant Adrannol (DEL). DEL Refeniw: £18990m. DEL Cyfalaf: £2655m. Gwariant a Reolir yn Flynyddol: £2299m. Refeniw a Chyfalaf: Cyfanswm £21644m, Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol £10133m, Cyllid a Llywodraeth Leol £4652m, Newid Hinsawdd £2811m, Y Gymraeg ac Addysg £2571m, Yr Economi £485m, Materion Gwledig £393m, Gwasanaethau Canolog a Gweinyddu £354m, Cyfiawnder Cymdeithasol £246m.

Gwefan Llywodraeth Cymru – gwybodaeth am gynlluniau gwario Llywodraeth Cymru ar gyfer 2022-23.