Llun o lawer o arian parod

Llun o lawer o arian parod

Cyllideb Llywodraeth Cymru 2022-23

Cyhoeddwyd 05/08/2021   |   Diweddarwyd Ddiwethaf 26/07/2022   |   Amser darllen munudau

Cyllideb Ddrafft   |  Cyllideb Derfynol   |   Cyllidebau Atodol

Diagram rhyngweithiol i archwilio Cyllideb Ddrafft

 

Amserlen Cyllideb Ddrafft 2022-23

Hydref 2021 - Ymgysylltu ar-lein

Galwad agored am dystiolaeth

27 Hydref 2021 - Cyllidheb Hydref ac Adolygiad o Wariant y DU

20 Rhagfyr 2021

Cyhoeddi Cyllideb Ddrafft Amlinellol

Bydd cynigion amlinellol yn nodi gwariant strategol lefel uchel, trethiant a chynlluniau cyllidebu Llywodraeth Cymru a naratif cefnogol. Y Pwyllgor Cyllid yn craffu arnynt.

20 Rhagfyr 2021

Cyhoeddi Cyllideb Ddrafft Fanwl

Cynigion cyllideb ar gyfer pob portffolio ar lefel Llinell Wariant yn y Cyllideb gyda naratif cefnogol. Pwyllgorau polisi yn craffu arnynt.

04 Chwefror 2022 - Dyddiad cau adrodd pob Pwyllgor

08 Chwefror 2022 - Dadl ar y Gyllideb Ddrafft yn y Cyfarfod Llawn

01 Mawrth 2022 - Cyhoeddi’r Cyllideb Derfynol

08 Mawrth 2022 - Dadl ar y Gyllideb Derfynol