Cyllideb Derfynol Llywodraeth Cymru 2020-21

Cyllideb Derfynol Llywodraeth Cymru 2020-21

Cyllideb Llywodraeth Cymru ar gyfer 2020-21

Cyhoeddwyd 01/10/2019   |   Diweddarwyd Ddiwethaf 27/05/2021   |   Amser darllen munudau

Cyllideb Ddrafft   |   Cyllideb Derfynol   |   Cyllidebau Atodol

Mae’r diagram isod yn dangos y gyllideb a ddyrannwyd i bob portffolio wedi’i dadansoddi yn ôl refeniw a chyfalaf.

Edrychwch ar Gyllideb Llywodraeth Cymru

Y prif ffigurau

Mae'r ffeithlun yn dangos y prif ffigurau DEL o gyllideb ddrafft 2020-21, gan ddangos newidiadau ers y gyllideb atodol gyntaf ar gyfer 2019-20.

 

Gwefan Llywodraeth Cymru

Gwybodaeth am gynlluniau gwario Llywodraeth Cymru ar gyfer 2020-21.

 

Gwaith Craffu'r Pwyllgor Cyllid ar y Gyllideb

Linc i waith craffu'r Pwyllgor Cyllid ar y gyllideb, gan edrych ar barodrwydd ariannol ar gyfer y flwyddyn 2019-20.