Offeryn treth incwm

Cyhoeddwyd 13/05/2022   |   Diweddarwyd Ddiwethaf 13/05/2022   |   Amser darllen munudau

Ers 6 Ebrill 2019, gostyngodd cyfraddau treth incwm a delir ar incwm di-gynilion a di-ddifidend ('NSND') gan drethdalwyr Cymru 10c yn y bunt a disodlwyd hwy gan Gyfraddau Treth Incwm Cymru.

Rhagwelir y bydd cadw cyfraddau treth sy’n cael eu talu gan drethdalwyr Cymru heb eu newid drwy osod cyfradd o 10c ym mhob band yn codi dros £2 biliwn i Lywodraeth Cymru yn 2022-23. Mae hyn yn seiliedig ar ddata a rhagolygon y Swyddfa Cyfrifoldeb Cyllidebol ar gyfer mis Mawrth 2022.

Mae’r model hwn wedi’i ddiweddaru gan Ymchwil y Senedd yn seiliedig ar ddadansoddi a gynhyrchwyd gan Lywodraeth Cymru ac ymchwilwyr o dîm Dadansoddi Cyllidol Cymru yng Nghanolfan Llywodraethiant Cymru ym Mhrifysgol Caerdydd.

Addaswch y llithrwyr i amrywio’r cyfraddau treth incwm a’r newidiadau ymddygiadol ac i weld yr effeithiau amcangyfrifedig ar refeniw treth incwm  Llywodraeth Cymru. Rhowch eich incwm trethadwy blynyddol i weld faint yr ydych yn ei dalu, neu y byddech yn ei dalu, i Lywodraeth Cymru a Llywodraeth y DU.