Cyllideb Ddrafft Llywodraeth Cymru 2020-21

Cyllideb Ddrafft Llywodraeth Cymru 2020-21

Cyllideb Llywodraeth Cymru 2020-21

Cyhoeddwyd 01/10/2019   |   Diweddarwyd Ddiwethaf 27/05/2021   |   Amser darllen munudau

Cyllideb Ddrafft   |   Cyllideb Derfynol   |   Cyllidebau Atodol

Ar 19 Tachwedd 2019 cyhoeddodd Llywodraeth Cymru ei chyllideb ddrafft amlinellol ar gyfer 2020-21 sy'n nodi cynlluniau gwariant lefel uchel, trethi a benthyca'r Llywodraeth ar gyfer y flwyddyn ariannol nesaf. Mae’r Pwyllgor Cyllid yn craffu ar y gyllideb hon dros yr 8 wythnos ganlynol.

 

Amserlen Cyllideb 2020-21

Mehefin 2019 - Y Pwyllgor Cyllid

Digwyddiad i randdeiliaid cyn y Gyllideb Ddrafft yn Aberystwyth

Toriad yr haf 2019 - Agor galwad am dystiolaeth

Bydd y Pwyllgor Cyllid yn ymgynghori dros doriad yr haf i lywio gwaith craffu diweddarach ar y gyllideb ddrafft ym Mhwyllgorau’r Cynulliad

4 Medi 2019 - Arweiniodd rownd gwariant y DU at oedi yng Nghyllideb Llywodraeth Cymru

6 Tachwedd 2019 - Cyhoeddi Cyllideb y DU

16 Rhagfyr 2019

Cyhoeddi Cyllideb Ddrafft Amlinellol

Bydd cynigion amlinellol yn nodi gwariant strategol lefel uchel, trethiant a chynlluniau cyllidebu Llywodraeth Cymru a naratif cefnogol. Y Pwyllgor Cyllid yn craffu arnynt.

16 Rhagfyr 2019

Cyhoeddi Cyllideb Ddrafft Fanwl

Cynigion cyllideb ar gyfer pob portffolio ar lefel Llinell Wariant yn y Cyllideb gyda naratif cefnogol. Pwyllgorau polisi yn craffu arnynt.

31 Ionawr 2020 - Dyddiad cau adrodd pob Pwyllgor

4 Chwefror - Dadl ar y Gyllideb Ddrafft yn y Cyfarfod Llawn

25 Chwefror 2020 - Cyhoeddi Cyllideb Derfynol

3 Mawrth 2020 - Dadl ar y Gyllideb Derfynol