Diagram rhyngweithiol i archwilio Cyllideb Ddrafft Llywodraeth Cymru 2021-22

Diagram rhyngweithiol i archwilio Cyllideb Ddrafft Llywodraeth Cymru 2021-22

Cyllideb Llywodraeth Cymru 2021-22

Cyhoeddwyd 19/11/2020   |   Diweddarwyd Ddiwethaf 05/08/2021   |   Amser darllen munudau

Cyllideb Ddrafft | Cyllideb Derfynol   |   Cyllidebau Atodol

Ar 21 Rhagfyr 2020 cyhoeddodd Llywodraeth Cymru ei chyllideb ddrafft amlinellol ar gyfer 2021-22 sy'n nodi cynlluniau gwariant lefel uchel, trethi a benthyca'r Llywodraeth ar gyfer y flwyddyn ariannol nesaf.

Diagram rhyngweithiol i archwilio Cyllideb Ddrafft

 

Amserlen Cyllideb Ddrafft 2021-22

Mehefin 2020 - Y Pwyllgor Cyllid

Ymgynghoriad ar-lein ar flaenoriaethau cyn gosod Cyllideb Ddrafft

Mis Medi i fis Tachwedd 2020 - Dechrau galw am dystiolaeth

Ymgynghoriad y Pwyllgor Cylliad i lywio’r gwaith o graffu ar y gyllideb ddrafft yn ddiweddarach ym mhwyllgorau’r Cynulliad

25 Tachwedd 2020 - Adolygiad o wariant y DU

21 Rhagfyr 2020

Cyhoeddi Cyllideb Ddrafft Amlinellol

Bydd cynigion amlinellol yn nodi gwariant strategol lefel uchel, trethiant a chynlluniau cyllidebu Llywodraeth Cymru a naratif cefnogol. Y Pwyllgor Cyllid yn craffu arnynt.

21 Rhagfyr 2020

Cyhoeddi Cyllideb Ddrafft Fanwl

Cynigion cyllideb ar gyfer pob portffolio ar lefel Llinell Wariant yn y Cyllideb gyda naratif cefnogol. Pwyllgorau polisi yn craffu arnynt.

04 Chwefror 2021 - Dyddiad cau adrodd pob Pwyllgor

09 Chwefror 2021 - Dadl ar y Gyllideb Ddrafft yn y Cyfarfod Llawn

02 Mawrth 2021 - Cyhoeddi’r Cyllideb Derfynol

09 Mawrth 2021 - Dadl ar y Gyllideb Derfynol

Mawrth 2021 - Cyhoeddi Cyllideb y DU