Cyllideb Llywodraeth Cymru ar gyfer 2021-22

Cyhoeddwyd 19/05/2021   |   Diweddarwyd Ddiwethaf 05/08/2021   |   Amser darllen munudau

Cyllideb Ddrafft   |   Cyllideb Derfynol   |   Cyllidebau Atodol

 

Diagram rhyngweithiol i archwilio’r Gyllideb Derfynol

 

Mae’r diagram isod yn dangos y gyllideb a ddyrannwyd i bob portffolio wedi’i dadansoddi yn ôl refeniw a chyfalaf. Gweler ein herthygl ymchwil am ragor o wybodaeth.

 

Gwefan Llywodraeth Cymru – gwybodaeth am gynlluniau gwario Llywodraeth Cymru ar gyfer 2021-22.