Y Gyfres Cynllunio: Polisi cynllunio cenedlaethol

Cyhoeddwyd 20/12/2021   |   Amser darllen munudau

Hysbysiad hwylus yw hwn ar bolisi cynllunio cenedlaethol yng Nghymru. Mae'n nodi'r fframwaith deddfwriaethol ar gyfer y system gynllunio ac yn cyflwyno'r prif ddogfennau cynllunio cenedlaethol: Polisi Cynllunio Cymru a Cymru'r Dyfodol: Y Cynllun Cenedlaethol 2040.


Erthygl gan Elfyn Henderson, Ymchwil y Senedd, Senedd Cymru