Y Gyfres Cynllunio: 14 – Datblygiadau o Arwyddocâd Cenedlaethol

Cyhoeddwyd 05/09/2022   |   Amser darllen munudau

Mae Datblygiadau o Arwyddocâd Cenedlaethol (DAC) yn brosiectau datblygu seilwaith o bwysigrwydd cenedlaethol. Gweinidogion Cymru sy’n penderfynu ar y rhan fwyaf o geisiadau cynllunio am DAC.

Mae’r papur briffio hwn yn rhoi trosolwg o beth yw DAC, y broses o roi caniatâd ar eu cyfer a sut y mae cymunedau’n rhan o’r broses DAC.


Erthygl gan Francesca Howorth, Ymchwil y Senedd, Senedd Cymru