Talu am wasanaethau gofal a chymorth (gofal cymdeithasol i oedolion)

Cyhoeddwyd 05/01/2022   |   Amser darllen munudau

Gall fod yn ddryslyd gwybod a oes angen i chi dalu am wasanaethau gofal cymdeithasol a faint y dylech ei dalu.

Mae’r canllaw hwn ar gyfer etholwyr yn mynd â chi drwy'r broses ar gyfer penderfynu pryd y dylai pobl dalu am wasanaethau gofal cymdeithasol a faint y dylent ei dalu. Mae hefyd yn cyfeirio at ffynonellau eraill o gymorth a chefnogaeth a allai fod yn ddefnyddiol.


Erthygl gan Rebekah James, Ymchwil y Senedd, Senedd Cymru