Dangosfwrdd ystadegau COVID-19

Cyhoeddwyd 09/07/2021   |   Diweddarwyd Ddiwethaf 16/07/2021   |   Amser darllen munudau

Mae ein dangosfwrdd COVID-19 yn dangos data ynghylch achosion, profion a marwolaethau yng Nghymru. Rydym wedi cynnwys siartiau cryno a gaiff eu diweddaru'n ddyddiol ar y cyfan ac y gellir eu hadolygu wrth i'r data newid.

Mae Ymchwil y Senedd yn ateb cwestiynau gan Aelodau a'u staff ac yn rhoi cymorth i bwyllgorau'r Senedd. Mae'r dangosfwrdd hwn yn ein helpu i wneud hynny ac mae ar gael er mwyn rhoi’r prif wybodaeth. 

Ffynonellau data

Mae Iechyd Cyhoeddus Cymru yn cyhoeddi’r ystadegau ynghylch COVID-19 ar ei ddangosfwrdd bob dydd ar wahân i ddydd Sadwrn. Mae Iechyd Cyhoeddus Cymru yn cyhoeddi ystod o ddata ynghylch nifer yr achosion a gadarnhawyd, episodau profi a marwolaethau, ynghyd â data ynghylch derbyniadau i'r ysbyty, ymgynghoriadau â Meddygon Teulu yn ymwneud ag anadlu, galwadau i Galw Iechyd Cymru ac 111, gwyliadwriaeth o ran ysgolion, profion llif unffordd a brechiadau. Mae Iechyd Cyhoeddus Cymru yn rhybuddio bod yr holl ddata a gyhoeddir ar ei ddangosfwrdd yn rhai dros dro, ac y byddant yn destun adolygiad yn y dyfodol.

Mae dangosfwrdd rhyngweithiol COVID-19 Llywodraeth Cymru yn rhoi trosolwg o ddata ac effeithiau uniongyrchol ac anuniongyrchol cysylltiedig y pandemig ar y gymdeithas a'r economi.

Mae Iechyd Cyhoeddus Cymru hefyd yn cyhoeddi data brechu ar ei ddangosfwrdd. Dadansoddir y data diweddaraf yn ein herthyglau Data brechu COVID-19 ac Ym mha grwpiau mae cyfraddau is o bobl yn cael eu brechu?

Mae Iechyd Cyhoeddus Lloegr yn cyhoeddi ei ddata ar ffurf dangosfwrdd. Mae Llywodraeth yr Alban yn cyhoeddi ystadegau dyddiol ar ei gwefan ac mae Cofnodion Cenedlaethol yr Alban yn cyhoeddi diweddariad wythnosol. Mae'r Adran Iechyd yng Ngogledd Iwerddon yn cyhoeddi ystadegau dyddiol ar ei dangosfwrdd. Mae Llywodraeth y DU yn cyhoeddi data dyddiol sydd wedi’u coladu o bob rhan o'r DU.

Mae gan Sefydliad Iechyd y Byd hefyd ddangosfwrdd sy’n nodi’r achosion a gadarnhawyd a’r marwolaethau ledled y byd.

Gallwch lawrlwytho'r data diweddaraf gan Iechyd Cyhoeddus Cymru yn y daenlen hon.

Erthygl gan Joe Wilkes, Helen Jones a Lucy Morgan, Ymchwil y Senedd, Senedd Cymru