Cyhoeddiad Newydd: Y Bil Rheoleiddio ac Arolygu Gofal Cymdeithasol (Cymru)

Cyhoeddwyd 27/03/2015   |   Amser darllen munudau

Gwasanaeth Ymchwil Cynulliad Cenedlaethol Cymru

Mae'r papur hwn yn rhoi crynodeb o'r prif ddarpariaethau yn y Bil Rheoleiddio ac Arolygu Gofal Cymdeithasol (Cymru) a'i oblygiadau ariannol, ynghyd â chefndir ei ddatblygiad a rhai ymatebion cynnar iddo.

Y Bil Rheoleiddio ac Arolygu Gofal Cymdeithasol (Cymru) - Crynodeb o Fil