Cyhoeddiad Newydd: Y Bil Rheoleiddio ac Arolygu Gofal Cymdeithasol (Cymru)

Cyhoeddwyd 27/03/2015   |   Diweddarwyd Ddiwethaf 27/05/2021   |   Amser darllen munudau

27 Mawrth 2015 Gwasanaeth Ymchwil Cynulliad Cenedlaethol Cymru Mae'r papur hwn yn rhoi crynodeb o'r prif ddarpariaethau yn y Bil Rheoleiddio ac Arolygu Gofal Cymdeithasol (Cymru) a'i oblygiadau ariannol, ynghyd â chefndir ei ddatblygiad a rhai ymatebion cynnar iddo. Y Bil Rheoleiddio ac Arolygu Gofal Cymdeithasol (Cymru) - Crynodeb o Fil blog-cy View this post in English Darllenwch yr erthygl yma yn Saesneg