Cyhoeddiad Newydd: Y Bil Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) - Crynodeb o’r newidiadau yng Nghyfnod 3

Cyhoeddwyd 10/03/2014   |   Diweddarwyd Ddiwethaf 27/05/2021   |   Amser darllen munudau

11 Mawrth 2014 Gwasanaeth Ymchwil Cynulliad Cenedlaethol Cymru

Mae’r ddogfen hon yn nodi rhai o’r prif newidiadau a wnaed i’r Bil Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) ("y Bil") yn ystod trafodion Cyfnod 3.

Y Bil Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) - Crynodeb o’r newidiadau yng Nghyfnod 3

socialserviceswelsh