Cyhoeddiad newydd: Goblygiadau Brexit ar gyfer TB buchol yng Nghymru

Cyhoeddwyd 10/01/2018   |   Diweddarwyd Ddiwethaf 27/05/2021   |   Amser darllen munudau

Mae'r briff hwn yn rhoi trosolwg o'r heriau sy'n wynebu profion TB buchol yn dilyn penderfyniad y Deyrnas Unedig i adael yr Undeb Ewropeaidd (UE). Mae'n amlinellu'r ddeddfwriaeth a'r polisïau allweddol sy'n ymwneud â TB buchol yng Nghymru. Mae'n disgrifio'r trefniadau ar gyfer profion TB buchol yng Nghymru ac yn tynnu sylw at yr effeithiau posibl ar y rhain yn sgil Brexit.

Cyhoeddiad newydd: Goblygiadau Brexit ar gyfer TB buchol yng Nghymru (PDF, 431KB)

Mae'r Gwasanaeth Ymchwil yn cydnabod y gymrodoriaeth a roddwyd i Dr Gareth Enticott gan Brifysgol Caerdydd, a oedd yn caniatáu i'r briff ymchwil hwn gael ei gwblhau.


Gwasanaeth Ymchwil Cynulliad Cenedlaethol Cymru