Cyhoeddiad Newydd: Amseroedd Aros rhwng Atgyfeirio a Thriniaeth yn y Gwasanaeth Iechyd Gwladol (27/08/2014)

Cyhoeddwyd 27/08/2014   |   Diweddarwyd Ddiwethaf 27/05/2021   |   Amser darllen munudau

27 Awst 2014
Gwasanaeth Ymchwil Cynulliad Cenedlaethol Cymru Mae’r papur briffio hwn yn darparu gwybodaeth am berfformiad Byrddau Iechyd Lleol yn ôl targedau amser Llywodraeth Cymru ynghylch aros am driniaeth yn y Gwasanaeth Iechyd Gwladol. Caiff y rhan fwyaf o amseroedd aros y GIG yng Nghymru eu mesur yn ôl yr amser rhwng atgyfeirio a thriniaeth (RTT), ond mae nifer o eithriadau Amseroedd Aros rhwng Atgyfeirio a Thriniaeth yn y Gwasanaeth Iechyd Gwladol blog-cy