Bil Senedd Cymru (Aelodau ac Etholiadau): Geirfa Ddwyieithog

Bil Senedd Cymru (Aelodau ac Etholiadau): Geirfa Ddwyieithog

Bil Senedd Cymru (Aelodau ac Etholiadau): Geirfa Ddwyieithog

Cyhoeddwyd 28/09/2023   |   Amser darllen munudau

Mae’r eirfa ddwyieithog hon yn rhoi rhestr o’r termau allweddol a ddefnyddir yn Bil Senedd Cymru (Aelodau ac Etholiadau).

Bwriedir iddi helpu gwaith craffu dwyieithog ar y Bil.

Mae rhagor o gyhoeddiadau Ymchwil y Senedd am y Bil a hanes Diwygio’r Senedd ar y dudalen adnoddau hon, a fydd yn cael ei diweddaru wrth i’r Bil fynd rhagddo.


Erthygl gan Philip Lewis a Josh Hayman, Ymchwil y Senedd, Senedd Cymru