Polystyren wedi'i daflu a sbwriel plastig o gludfwyd yn llygru parc hardd ym Mangor, Gwynedd, Cymru

Polystyren wedi'i daflu a sbwriel plastig o gludfwyd yn llygru parc hardd ym Mangor, Gwynedd, Cymru

Bil Diogelu'r Amgylchedd (Cynhyrchion Plastig Untro) (Cymru): geirfa ddwyieithog

Cyhoeddwyd 28/09/2022   |   Amser darllen munudau

Mae'r eirfa ddwyieithog hon yn rhoi rhestr o dermau allweddol a ddefnyddir ym Mil Diogelu’r Amgylchedd (Cynhyrchion Plastig Untro) (Cymru).

Y bwriad yw helpu â’r gwaith o graffu ar y Bil yn ddwyieithog.


Paratowyd yr eirfa ddwyieithog hon gan Ymchwil y Senedd a'r Gwasanaeth Cyfieithu a Chofnodi