Adroddiad Monitro Trafodaethau ynglŷn â Gadael yr Undeb Ewropeaidd (22/01/2019)

Cyhoeddwyd 22/01/2019   |   Diweddarwyd Ddiwethaf 27/05/2021   |   Amser darllen munudau

Mae’r Gwasanaeth Ymchwil yn cyhoeddi adroddiadau monitro trafodaethau rheolaidd ar gyfer Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol y Cynulliad, ar y papurau sefyllfa diweddaraf, y cyhoeddiadau a’r datblygiadau yn y trafodaethau ynglŷn â gadael yr Undeb Ewropeaidd, sydd o bwys i Gymru.

Darllenwch y wybodaeth ddiweddaraf yma.


Erthygl gan Gareth Thomas, Senedd Ymchwil, Cynulliad Cenedlaethol Cymru