Cytundeb Fframwaith Ymchwil Brexit

Cyhoeddwyd 15/12/2020   |   Diweddarwyd Ddiwethaf 16/12/2020   |   Amser darllen munudau

Mae’r Senedd wedi creu cronfa o arbenigwyr a all ddarparu gwasanaethau ymchwil a briffio sy'n gysylltiedig â phenderfyniad y DU i adael yr Undeb Ewropeaidd.

Mae Ymchwil y Senedd yn darparu gwasanaethau ymchwil a gwybodaeth yn Senedd Cymru. Fodd bynnag, ar adegau, mae angen brîff neu gyngor arbenigol i ategu'r gwasanaethau a ddarperir ganddynt. Gall Pwyllgorau'r Senedd hefyd nodi materion penodol lle mae angen arbenigedd ychwanegol.

Mae’r Cytundeb Fframwaith Brexit yn caniatáu i’r Senedd ymrwymo i gontractau ‘galw-i-ffwrdd’ unigol gyda’r gronfa hon o arbenigwyr wrth i'r angen am wasanaethau ymchwil a briffio godi.

Cyhoeddwyd y gwaith canlynol hyd yma o dan y Fframwaith hwn: