Cytundeb Fframwaith Ymchwil Brexit

Cyhoeddwyd 15/12/2020   |   Diweddarwyd Ddiwethaf 31/03/2021   |   Amser darllen munudau

Lluniodd Ymchwil y Senedd restr o arbenigwyr i gyflwyno gwaith ymchwil a rhoi sesiynau briffio ynghylch penderfyniad y DU i ymadael â’r Undeb Ewropeaidd.

Mae’r Fframwaith Ymchwil ynghylch Brexit yn caniatáu i’r Senedd gytuno ar gontractau yn ôl y gofyn gyda’r rhestr hon o arbenigwyr pan fo angen gwaith ymchwil a phapurau briffio arbenigol.

Mae’r detholiad a ganlyn o waith wedi’i gyhoeddi hyd yma o dan y fframwaith hwn: