Mae Ymchwil y Senedd yn elwa o weithio gydag academyddion a phrifysgolion Cymru sydd o safon fyd-eang. Rydym yn manteisio ar eu harbenigedd, ynghyd ag arbenigedd academaidd o bob rhan o’r DU a thu hwnt, i gefnogi rôl y Senedd yn craffu ar ddeddfwriaeth a pholisi Llywodraeth Cymru.

RHAGOR O WYBODAETH AM FENTRAU YMGYSYLLTU ACADEMAIDD Y SENEDD

Cyfle i wybod sut all academyddion gymryd rhan yng ngwaith y Senedd