Cyllideb Llywodraeth Cymru 2019-20

Cyllideb Llywodraeth Cymru 2019-20

Cyllideb Llywodraeth Cymru 2019-20

Cyhoeddwyd 02/10/2018   |   Diweddarwyd Ddiwethaf 14/12/2020   |   Amser darllen munudau

Cyllideb Ddrafft | Cyllideb Derfynol

Ar 18 Rhagfyr 2018, cyhoeddodd Llywodraeth Cymru ei Chyllideb Derfynol ar gyfer 2019-20 sy’n nodi cynlluniau gwariant y Llywodraeth ar gyfer y flwyddyn ariannol sydd i ddod. Mae’r dudalen hon yn rhoi mynediad at gyhoeddiadau Gwasanaeth Ymchwil a Phwyllgor Cyllid Cynulliad Cenedlaethol Cymru, yn ogystal â lincs i ddogfennau Llywodraeth Cymru.

 

Dogfennau Ychwanegol

Cyllideb Derfynol 2019-20 Llywodraeth Cymru
Gwybodaeth am gynlluniau gwariant Llywodraeth Cymru ar gyfer 2019-20.

Setliad Terfynol Llywodraeth Leol 2019-20