Beth yw ystyr y derminoleg a ddefnyddir yng nghyllideb Llywodraeth Cymru​?

Cyhoeddwyd 30/11/2020   |   Diweddarwyd Ddiwethaf 30/11/2020   |   Amser darllen munudau

I gael rhagor o wybodaeth, darllenwch ein Hysbysiad Hwylus ar Eirfa'r Gyllideb​.