Yr amgylchedd: Rhestr o gyhoeddiadau Ymchwil y Senedd

Cyhoeddwyd 05/06/2019   |   Diweddarwyd Ddiwethaf 27/05/2021   |   Amser darllen munudau

A oes gennych ddiddordeb mewn dysgu am yr amgylchedd a pholisi cysylltiedig yng Nghymru a thu hwnt?

Os oes, mae Ymchwil y Senedd wedi cyhoeddi cyfres o bapurau briffio ac erthyglau a all eich helpu. Mae'r erthygl hon yn cyfeirio at gyhoeddiadau perthnasol o'r tair blynedd diwethaf.

Gweler hefyd ein rhestr o gyhoeddiadau ar amaethyddiaeth a rheoli tir.

Ansawdd aer

Newid yn yr hinsawdd

Ynni

Trefniadau llywodraethu amgylcheddol

Coedwigaeth a choetir

Rheoli Tir

Rheoli adnoddau naturiol

Y môr a physgodfeydd

Plastig, ailgylchu a gwastraff

Dŵr a llifogydd

Materion Eraill

Yr Amgylchedd: Adroddiadau Monitro Brexit


Erthygl gan Holly Tipper, Ymchwil y Senedd, Cynulliad Cenedlaethol Cymru
Mae Ymchwil y Senedd yn cydnabod y gymrodoriaeth seneddol a roddwyd i Holly Tipper gan Gyngor Ymchwil yr Amgylchedd Naturiol, a alluogodd i’r erthygl hon gael ei chwblhau.