Cyhoeddiad Newydd: Adroddiad Monitro Brexit – Yr Amgylchedd Gorffennaf 2019

Cyhoeddwyd 07/08/2019   |   Diweddarwyd Ddiwethaf 27/05/2021   |   Amser darllen munudau

Bydd Brexit yn dod â newidiadau sylweddol ym maes polisi amgylcheddol. Mae Ymchwil y Senedd wedi paratoi’r adroddiad monitro hwn ar gyfer Pwyllgor Newid Hinsawdd, Amgylchedd a Materion Gwledig y Cynulliad. Mae’n rhoi diweddariad ar ddatblygiadau Brexit diweddar sy’n bwysig o ran polisi amgylcheddol yng Nghymru.

Cyhoeddiad Newydd: Adroddiad Monitro Brexit – Yr Amgylchedd (PDF, 478KB)


Erthygl gan Katy Orford, Elfyn Henderson, Chloe Corbyn, Emily Williams, Holly Tipper and Siân Davies, Ymchwil y Senedd, Cynulliad Cenedlaethol Cymru
Mae Ymchwil y Senedd yn cydnabod y gymrodoriaeth seneddol a roddwyd i Holly Tipper gan Gyngor Ymchwil yr Amgylchedd Naturiol, a alluogodd i’r papur hwn gael ei gwblhau.