Y Gyfres Cynllunio: 8 - Offer telathrebu

Cyhoeddwyd 17/01/2022   |   Amser darllen munudau

Mae'r hysbysiad hwylus hwn yn cynnig trosolwg o'r broses gynllunio ar gyfer offer telathrebu. Mae'n nodi pa fath o ddatblygiadau sy'n cael eu rhoi yn y categorïau a ganlyn: datblygiadau a ganiateir; datblygiadau a ganiateir gyda chymeradwyaeth ymlaen llaw; a datblygiadau y mae angen caniatâd cynllunio arnynt. Mae hefyd yn trafod sut yr eir i'r afael â risgiau iechyd posibl a ddaw yn sgil y datblygiadau hyn a’r Cod Arfer Gorau i Weithredwyr Ffonau Symudol.


Erthygl gan Rhiannon Hardiman, Ymchwil y Senedd, Senedd Cymru