Y Bil Partneriaeth Gymdeithasol a Chaffael Cyhoeddus (Cymru): geirfa ddwyieithog

Cyhoeddwyd 16/06/2022   |   Amser darllen munudau

Mae’r eirfa ddwyieithog hon yn darparu rhestr o dermau allweddol a ddefnyddir yn y Bil Partneriaeth Gymdeithasol a Chaffael Cyhoeddus (Cymru).

Bwriedir iddi gynorthwyo â gwaith craffu dwyieithog ar y Bil.


Paratowyd yr eirfa ddwyieithog hon gan y Gwasanaeth Cyfieithu a Chofnodi a Gwasanaeth Ymchwil y Senedd