cy

cy

Y Bil Etholiadau a Chyrff Etholedig (Cymru): Geirfa ddwyieithog

Cyhoeddwyd 18/10/2023   |   Amser darllen munudau

Cyflwynwyd y Bil Etholiadau a Chyrff Etholedig (Cymru) i’r Senedd ar 2 Hydref 2023.

Mae’r eirfa ddwyieithog hon yn rhoi restr lawn o’r termau a ddefnyddir yn y Bil a/neu’r Memorandwm Esboniadol.

Mae rhagor o gyhoeddiadau Ymchwil y Senedd am y Bil a hanes Diwygio’r Senedd ar y dudalen adnoddau hon, a fydd yn cael ei diweddaru wrth i’r Bil fynd rhagddo.


Erthygl gan Philip Lewis, Ymchwil y Senedd, Senedd Cymru