Dyrnwr medi mewn cae

Dyrnwr medi mewn cae

Y Bil Amaethyddiaeth (Cymru): geirfa ddwyieithog

Cyhoeddwyd 28/09/2022   |   Amser darllen munudau

Mae'r eirfa ddwyieithog hon yn rhoi rhestr o’r termau allweddol a ddefnyddir yn y Bil Amaethyddiaeth (Cymru).

Y bwriad yw helpu â’r gwaith o graffu ar y Bil yn ddwyieithog.


Erthygl gan Francesca Howorth, Ymchwil y Senedd, Senedd Cymru