Menywod yn garddio

Menywod yn garddio

Presgripsiynu Cymdeithasol

Cyhoeddwyd 23/08/2021   |   Diweddarwyd Ddiwethaf 23/08/2021   |   Amser darllen munudau

Mae presgripsiynu cymdeithasol yn gysyniad iechyd a llesiant sy'n cynyddu o ran cwmpas ei ddefnydd ledled y DU.

Mae'r papur briffio hwn yn disgrifio natur presgripsynu cymdeithasol, yn trafod sut mae Llywodraeth Cymru yn ymrwymo i'w gyflwyno ledled Cymru fel rhan o'i Rhaglen Lywodraethu, ac yn cymharu dulliau gwahanol ar draws gwledydd y DU.

Mae'r papur hefyd yn mynd i'r afael â'r cyfyngiadau ar gynlluniau llwyddiannus ym maes presgripsiynu cymdeithasol, ac yn trafod beth yw'r dystiolaeth bresennol i ategu ei fod yn gweithio.


Erthygl gan Božo Lugonja, Ymchwil y Senedd, Senedd Cymru