Pobl yn cael eu hachub gan y gwasanaeth tân

Pobl yn cael eu hachub gan y gwasanaeth tân

Llifogydd ac erydu arfordirol yng Nghymru 2023

Cyhoeddwyd 09/11/2023   |   Amser darllen munudau

Mae’r briff ymchwil hwn yn rhoi trosolwg o lifogydd ac erydu arfordirol yng Nghymru. Mae’n nodi’r cyd-destun deddfwriaethol a pholisi, yn archwilio achosion llifogydd, yn edrych ar ddigwyddiadau llifogydd diweddar ac ymateb Llywodraeth Cymru ac awdurdodau lleol, ac yn amlinellu’r cyllid sydd ar gael i fynd i’r afael â llifogydd. Mae hefyd yn trafod effeithiau newid yn yr hinsawdd ac yn ystyried peryglon llifogydd posib yn y dyfodol.


Erthygl gan Lorna Scurlock a Thomas Mitcham, Ymchwil y Senedd, Senedd Cymru

Mae Ymchwil y Senedd yn cydnabod y gymrodoriaeth seneddol a roddwyd i Thomas Mitcham gan Gyngor Ymchwil yr Amgylchedd Naturiol, a’i gwnaeth yn bosibl cwblhau’r Papur Briffio hwn gan y Gwasanaeth Ymchwil.