Llifogydd ac erydiad arfordirol yng Nghymru

Cyhoeddwyd 01/10/2020   |   Diweddarwyd Ddiwethaf 02/06/2021   |   Amser darllen munudau

Mae’r briff ymchwil (PDF 1,479 KB) hwn yn rhoi trosolwg o lifogydd ac erydiad arfordirol yng Nghymru. Mae’n nodi’r cyd-destun deddfwriaethol a pholisi; yn archwilio achosion llifogydd; yn edrych ar ddigwyddiadau llifogydd diweddar ac ymateb Llywodraeth Cymru ac awdurdod lleol; ac yn amlinellu’r cyllid sydd ar gael i fynd i’r afael â llifogydd. Mae hefyd yn trafod effeithiau newid yn yr hinsawdd ac yn ystyried peryglon llifogydd posib yn y dyfodol.


Erthygl gan Thomas Mitcham, Ymchwil y Senedd, Senedd Cymru

Mae Ymchwil y Senedd yn cydnabod y gymrodoriaeth seneddol a roddwyd i Thomas Mitcham gan Gyngor Ymchwil yr Amgylchedd Naturiol, a’i gwnaeth yn bosibl cwblhau’r Papur Briffio hwn gan y Gwasanaeth Ymchwil.