Etifeddiaeth cloddio glo brig yn y gorffennol Cymru: y sefyllfa ansicr o ran adfer

Cyhoeddwyd 09/07/2024   |   Amser darllen munudau

Mae’r papur briffio ymchwil hwn yn trafod materion polisi ac ymarferol yn ymwneud ag adfer safleoedd cloddio glo brig yng Nghymru.

Mae'n edrych ar hanes y darpariaethau adfer a'r heriau a ddaeth yn sgil y rhain, ac yn amlinellu'r cyd-destun Cymreig, gan gyfeirio at bolisi cynllunio a chanllawiau arfer gorau. Mae’n archwilio’r darlun adfer ledled Cymru ac yn nodi’r sefyllfa mewn perthynas â nifer o safleoedd cloddio glo brig, gan gynnwys safle cloddio glo brig olaf Cymru – Ffos y Fran ym Merthyr Tudful.


Erthygl gan Chloe Corbyn, Ymchwil y Senedd, Senedd Cymru