Derbyniadau i Ysgolion: Canllaw i Etholwyr

Cyhoeddwyd 30/09/2021   |   Diweddarwyd Ddiwethaf 30/09/2021   |   Amser darllen munudau

A ydych chi'n ystyried gwneud cais am le mewn ysgol i'ch plentyn? I bobl sy’n gwneud cais am le i’w plant, boed hynny yn yr ysgol gyntaf neu yn yr ysgol uwchradd newydd, mae Derbyniadau i Ysgolion: Canllaw i Etholwyr yn egluro’r fframwaith cyfreithiol ac yn ateb rhai cwestiynau cyffredin.


Erthygl gan Sian Hughes, Ymchwil y Senedd, Senedd Cymru