Cymorth i gymunedau arfordirol a gwledig

Cyhoeddwyd 14/07/2022   |   Diweddarwyd Ddiwethaf 14/07/2022   |   Amser darllen munudau

Ar 15 Gorffennaf, bydd Pwyllgor Craffu’r Senedd ar Waith y Prif Weinidog yn holi’r Prif Weinidog, Mark Drakeford, ynghylch y cymorth a gaiff cymunedau arfordirol a gwledig gan Lywodraeth Cymru. Mae’r papur briffio hwn yn nodi rhai o’r prif faterion a allai godi yn ystod y sesiwn.


Erthygl gan Ben Stokes, Elfyn Henderson, Lorna Scurlock, Robin Wilkinson, Francesca Howorth a Božo Lugonja, Ymchwil y Senedd, Senedd Cymru